Správy z vyveska.sk

sobota, 24 október 2020 20:45
Všetkých svätých

utorok, 27 október 2020 08:04
Evanjelizačná Konferencia OHEŇ

pondelok, 26 október 2020 18:32
Sv. omša za ochranu života

pondelok, 26 október 2020 18:32
Sv. omša za ochranu života

pondelok, 26 október 2020 18:33
Dušičky viac v spojení s Bohom a s prírodou

sobota, 24 október 2020 20:45
Boj proti hladu

pondelok, 26 október 2020 08:38
ZRUŠENÉ Seminár Zdravá záhrada

sobota, 24 október 2020 20:45
Stretnutia 25+ v Košíciach pozastavené

pondelok, 26 október 2020 18:32
Sv. omša za ochranu života

pondelok, 26 október 2020 18:32
Sv. omša za ochranu života

Budúcnosť patrí tým, čo veria kráse svojich snov!

Eleanor Rooseveltová
Aktuality

nedeľa, 27 september 2020 20:52

Modlitba sv. ruženca (október 2020)

Modlitba sv. ruženca (október 2020)

Október je mesiac, v ktorom sa osobitným spôsobom prihovárame k Bohu cez Máriin ruženec. V našom farskom kostole - Sanktuáriu sa ho modlievame každý večer polhodinu pred sv. omšou. Netreba však zabúdať modliť sa ruženec i v našich rodinách. Preto sa obraciame predovšetkým na vás, rodičov, s prosbou, aby aspoň v nastávajúcom mesiaci - október ste si našli čas spolu so svojimi deťmi modliť sa modlitbu svätého ruženca vo svojej domácnosti.

V prílohe je rozpis modlitby sv. ruženca

Prihlášky na sv. birmovania a prvé sv. prijímanie v šk.r. 2020/21

Drahí rodičia, milí birmovanci a prvoprijimajúce deti. V prílohe si môžte stiahnuť prihlášky. Sú potrebné na prijatie sviatosti eucharistie (prvykrát) a prijatie sv. birmovania. Bližšie informácie nájdete v samotných prihláškach. 

štvrtok, 13 august 2020 07:40

Obnova reliéfnej renesančnej tabule

Obnova reliéfnej renesančnej tabule

Rímskokatolícka farnosť Najsvätejšieho Tela Pána v Stropkove sa v spolupráci s Mestom Stropkov zapojila v roku 2019 do výzvy Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v projekte „Obnovme si svoj dom“ v podprograme „1.1 Obnova kultúrnych pamiatok“. Do výzvy boli zaradené tri žiadosti o podporu obnoviť národné kultúrne pamiatky - Drevenú kaplnku Piety, Sochu Panny Márie Karmelskej a Reliéfnu renesančnú tabuľu. Tieto pamiatky boli vybrané na základe ich stavu, ktorý si vyžaduje komplexné zreštaurovanie. 

utorok, 14 júl 2020 07:46

Karmelský deň - 16. júl

Karmelský deň - 16. júl

V deň sviatku Panny Márie Karmelskej - 16. júla sme pre Vás pripravili bohatý duchovný ale aj spoločenský program. Nájdime si chvíľu čas stretnúť sa s Pánom pri lámani chleba. S jeho matkou Máriou vytvorme spoločenstvo modlitby posvätného ruženca a ako spoločenstvo farnosti stretnime sa po večernej sv. omši na agapé na farskom dvore. Tí, ktorí chcú vstúpiť do Bratstva sv. škapuliara môžu v tento deň po večernej sv. omši. Celý program je v prílohe a na výveske v kostole.

Odpustová slávnosť k úcte Panny Márie Karmelskej

Dňa 12. júla 2020 sa ctitelia Karmelskej Panny Márie zišli na odpustovej slávnosti v Diecéznej svätyni v Stropkove. Aj keď okolnosti okolo pandémie COVID-19 ju v tomto roku oklieštili na miestnu úroveň, milosti vychádzajúce na tomto pútnickom mieste pritiahli stovky tunajších veriacich.

pondelok, 06 júl 2020 07:54

Odpustová slávnosť 2020

Odpustová slávnosť 2020

Pozývame všetkých mariánskych ctiteľov v našej farnosti na Odpustovú slávnosť Panny Márie Karmelskej v Stropkove, ktorá sa z dôvodu epidemiologických opatrení (Covid-19) bude konať len na farskej úrovni v dňoch 11.7.-12.7.2020. 

Začíname v sobotu 11.7.2020 o 17.15 hod. Večeradlom, po ňom nasleduje sv. omša a ukončí sa to moderovanou adoráciou. V nedeľu 12.7.2020 o 6:45 hod. začíname modlitbou radostného ruženca, o 7:30 svätou omšou a všetko vyvrcholí slávnostnou svätou omšou o 10:30 hod., ktorú bude celebrovať Mons. Bernard Bober, košický arcibiskup-metropolita. Súčasťou bude aj slávnostné uvedenie nového p. dekana Ján Švec Babova do úradu farára-dekana. 

Všetci ste srdečne pozvaní a vítaní. V prílohe je odpustový plagat na stiahnutie

Naše webové stránky používajú súbory cookies služby Google Analytics, ktorú poskytuje spoločnosť Google. Pomáha nám to analyzovať spôsoby využitia stránky zo strany používateľov a zlepšovať stránku. Používaním stránky vyjadrujete súhlas s používaním súborov cookie.