Správy z vyveska.sk

pondelok, 02 december 2019 23:11
Benefičný muzikál "RADOSŤ JE VOĽBA"

pondelok, 02 december 2019 23:05
Stretnutie priaznivcov Karmelu a ctiteľov Panny Márie Karmelskej (Škapuliarskej)

pondelok, 18 november 2019 12:28
Vianočný charitatívny jarmok 2019

piatok, 15 november 2019 14:50
Adorácia rodín za rodiny 2019

piatok, 08 november 2019 13:30
3. adventná nedeľa

pondelok, 02 december 2019 23:11
Benefičný muzikál "RADOSŤ JE VOĽBA"

streda, 13 november 2019 23:02
Modlitby za mesto MARTIN a okolie

nedeľa, 08 december 2019 15:07
Adventná Mládežnícka svätá omša

piatok, 13 december 2019 22:04
Vianočná Praha 20-22.12.2019

piatok, 13 december 2019 22:04
Magis duchovná obnova: Ako sa modliť obrazom?

V každom človeku je priepasť, ktorú môže naplniť iba Boh.

Blaise Pascal
Aktuality

Projekt podporený z rozpočtu Prešovského samosprávneho kraja

       Rímskokatolícka farnosť Najsvätejšieho Tela Pána Stropkov sa v roku 2018 uchádzala o finančnú podporu v rámci Výzvy č. 2  Prešovského samosprávneho kraja na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie pre rok 2018 – Program 2 „Kultúra“ – Podpora mariánskych pútnických miest v PSK. Schválením predloženého projektu pod názvom Odvodnenie budovy a rekonštrukcia sociálneho zariadenia v Diecéznej svätyni Stropkov stropkovská farnosť získala finančné prostriedky vo výške 34 500,- EUR, ktoré použila na odvodenie budovy Farského kostola Najsvätejšieho Tela Pána, rekonštrukciu sociálneho zariadenia a jeho pripojenie na verejnú kanalizáciu. 

       Od októbra 2018 sa začali prípravné práce k realizácii tohto projektu, ktoré spočívali v príprave projektovej dokumentácie, zabezpečení archeologického výskumu, potrebných odborných posudkov, vyjadrení a povolení z KPÚ Prešov a verejného obstarávania realizátora tohto diela. K samotnej realizácií prác sme pristúpili od mája 2019. Touto rekonštrukciou sme chceli eliminovať havarijný stav  zamakania budovy kostola a tým prispieť k obnove a záchrane tejto národnej kultúrnej pamiatky a starobylého mariánskeho pútnického miesta, ktoré má veľký historický význam nielen pre mesto Stropkov a okolie, ale aj pre celý Prešovský kraj. Finančná podpora Prešovského samosprávneho kraja je o to cennejšia, že bola realizovaná v roku 350. výročia cirkevného schválenie Bratstva blahoslavenej Panny Márie Škapuliarskej v Stropkove, ktoré je najstarším cirkevne potvrdeným Škapuliarskym bratstvom na území bývalého Uhorska, resp. v dnešnej strednej Európe. 

       V mene veriacich naše farnosti, ale aj všetkých ktorým záleží na historicko-kultúrnom dedičstve nášho mesta, chcem vyjadriť naše srdečné poďakovanie poslancom PSK na čele s predsedom PSK za finančnú podporu rekonštrukcie farského kostola - Diecéznej svätyne v Stropkove, ktorý je mariánskym pútnickým miestom. Toto podporou predstavitelia PSK ukázali svoju úctu k duchovným a historickým koreňom nášho kraja.

Miroslav Kyšeľa, dekan-farár

                                                                                              

 

Celoslovenské stretnutie ctiteľov karmelitánskeho škapuliara

Pripomíname členom Bratstva sv. Škapuliara, že v sobotu 27.7. 2019 bude celoslovenské stretnutie členov Bratstva sv. Škapuliara na Starých Horách. Plagát je na výveske aj webstránke. Čím skôr sa prihláste (najneskôr do 12.7. 2019) a zaplaťte poplatok za autobus 15,-€ u p. Márie Lehockej.  

pondelok, 08 júl 2019 06:33

Svet očami viery

Svet očami viery

Pri príležitosti 350. výročia založenia Bratstva sv. škapuliara a odpustovej slávnosti Panny Márie Škapuliarskej v Stropkove Vás pozývame na reprízu výstavy fotografií Svet očami viery. Vernisáž výstavy sa uskutoční  12.7.2019 o 19:00 hod. v Kaštieli Stropkov. Trvanie výstavy: 12.7.2019 - 5.8.2019. Propozície výstavy vyhlásili v Ružomberku z príležitosti Týždňa kresťanskej kultúry, ktorý sa uskutočnil v dňoch 29.4.2019 - 5.5.2019.

Odpustová slávnosť Panny Márie Karmelskej

Pozývame všetkých na odpustovú slávnosť k úcte Panny Márie Karmelskej v Sanktuáriu Najsv. Tela Pána v Stropkove v dňoch 13.-14. júla 2019. Podrobnejšie viď plagát PDF v prílohe

Odvodnenie budovy a rekonštrukcia sociálneho zariadenia v Diecéznej svätyni Stropkov - zverejnenie

Názov zákazky: Odvodnenie budovy a rekonštrukcia sociálneho zariadenia v Diecéznej svätyni Stropkov. Zákazka zadávaná podľa §117. Druh: práce

Príloha: dokumenty na stiahnutie (pdf, xls)

Prípravný týždeň pred slávnosťou 350. výročia založenia Bratstva sv. Škapuliara v Stropkove

V prílohe je zverejnený program Prípravného týždňa (od 6.5.2019-11.5.2019) pred slávnosťou 350. výročia založenia Bratstva sv. Škapuliara v Stropkove. Všetci ste srdečne vítaní!

Naše webové stránky používajú súbory cookies služby Google Analytics, ktorú poskytuje spoločnosť Google. Pomáha nám to analyzovať spôsoby využitia stránky zo strany používateľov a zlepšovať stránku. Používaním stránky vyjadrujete súhlas s používaním súborov cookie.