Správy z vyveska.sk

Budúcnosť patrí tým, čo veria kráse svojich snov!

Eleanor Rooseveltová
Aktuality

štvrtok, 24 december 2020 13:41

Sv. omše online (Vianoce 2020)

Sv. omše online (Vianoce 2020)

Prinášame Vám prehľadný rozpis sv. omší (pobožnosti) počas VIANOC 2020, ktoré budeme online vysielať z nášho youtube kanála (Sanktuárium Stropkov) a z našej facebookovej stránky (kláštorný kostol, kostol Chotča). Viď príloha

streda, 23 december 2020 12:56

Obrad štedrej večere

Obrad štedrej večere

V duchu jednoty farskej rodiny pozývame naše rodiny k sláveniu Štedrej večere 24.decembra o 18.00 hod  Zvony nám oznámia túto chvíľu. Obrad štedrej večere je v prílohe

streda, 23 december 2020 12:43

Zákaz verejných sv. omší

Zákaz verejných sv. omší

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom vo Svidníku ako príslušný orgán štátnej správy na úseku verejného zdravotníctva podľa § 6 ods. 3 písm. e), § 48 ods. 4 písm. d), e). z) a § 59b) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 355/2007 Z. z.“) z dôvodu pandémie ochorenia COVID-19 na základe Vyhlášky RUVZ vo Svidníku zo dňa 22.12.2020 zakazuje s účinnosťou odo dňa 22.12.2020 vykonávanie verejných sv. omší. 

Naďalej Vám však prinesieme online sv. omše z nášho Sanktuária v bežných dňoch so začiatkom o 18:00 hod. (sv. ruženec o 17:30 hod.) a v sviatky a nedele o 10:30 hod.  Online sv. omše zo Sankktuária môžte sledovať na youtube kanáli  (https://www.youtube.com/channel/UCzuBnOTVIYleyBBNUJx4cMA) resp. ak budeme vysielať aj sv. omšu z kláštorného kostola a z filiálnych kostolov, tieto budú vysielané cez facebookovu stránku farnosti (https://www.facebook.com/rkfustropkov)

pondelok, 14 december 2020 16:17

Online sv. omša (stream)

Online sv. omša (stream)

Online sv. omše z nášho Sanktuária (podľa bohoslužobných oznamoch) môžete sledovať na našom youtube kanálihttps://www.youtube.com/channel/UCzuBnOTVIYleyBBNUJx4cMA/featured

streda, 09 december 2020 15:41

Kurz prípravy na manželstvo

Kurz prípravy na manželstvo

V prílohe si stiahnete rozpis kurzov prípravy na manželstvo v roku 2021 pre náš dekanát

utorok, 24 november 2020 18:33

Adorácia - streda 25.11.2020

Adorácia - streda 25.11.2020

V prílohe je rozpis ruženca, litánií a sv. omší v rámci adorácie, ktorá sa bude konať v stredu 25.11.2020 v Sanktuáriu Najsv. Tela Pána od 9:00 do 24:00 hod. Prosíme, využijme milostivý čas, ktorý sa nám v tento deň ponúka a nájdime si chvíľku na modlitbu a na stretnutie s Pánom pri sv. omši. 

Naše webové stránky používajú súbory cookies služby Google Analytics, ktorú poskytuje spoločnosť Google. Pomáha nám to analyzovať spôsoby využitia stránky zo strany používateľov a zlepšovať stránku. Používaním stránky vyjadrujete súhlas s používaním súborov cookie.