Chotča

Kostol:
Božského Srdca Ježišovho (1910)
Rekonštrukcia interiéru:
2000
Posvätil:
Mons. Bernard Bober, pomocný košický biskup, generálny vikár 22. 10. 2000

Najstarší známy písomný údaj o obci Chotča je z roku 1379. Vtedy Chotča patriaca do Zemplínskej stolice sa v písomných dokladoch spomína ako jediná obec za riekou Chotčiankou. V tomto období bola majetkom kráľovského panstva Stropkov. Osudy obce sú blízko spojené s históriou mesta Stropkov až po súčasnosť.

V rokoch 1492 – 1496 existoval v Chotči katolícky kostol a dedina bola sídlom farnosti. Z toho vyplýva určitá starobylosť Chotče, pretože fary existovali v podstatne starších usadlostiach. Časom tu farnosť zanikla a chotčianski farníci sa stali filiálkou Stropkovskej farnosti.

Kostol Božského Srdca Ježišovho

Je predpoklad, že pôvodný kostol bol murovaný a bol zničený v čase poľských nájazdov. Následne bol postavený kostol drevený na miestnom cintoríne. Ten bol tiež zničený ešte pred postavením terajšieho kostola z roku 1910. Zo starého dreveného kostola sa zachovala socha Panny Márie, obraz Klaňanie sa troch kráľov a kalich. Na vtedajšiu dobu bol postavený veľmi kvalitne a precízne, čo svedčí o svedomitosti našich otcov. V severovýchodnej časti Slovenska je to posledný okrajový rímskokatolícky kostol patriaci do Košickej diecézy. V roku 1966 bol kostol vymaľovaný a opravený.

V roku 1663 Chotču postihol mor, ktorý sa zopakoval začiatkom 18. storočia. 1. svetová vojna sa dotkla aj obce Chotča. Svedčí o tom aj vojenský cintorín, kde je pochovaných 27 vojakov. Cez 2. svetovú vojnu bola dedina bombardovaná a počas bojov na Dukle evakuovaná. Jej veľká časť bola vtedy zničená.

Od prvých historických zmienok až po súčasnosť je obyvateľstvo v obci vo väčšine slovenskej národnosti. Teraz tu žije 580 osôb v 157 rodinných domoch. Možno ju považovať za pomerne mladú, pretože priemerný vek obyvateľstva je 41 rokov.

Fotogaléria

Naše webové stránky používajú súbory cookies služby Google Analytics, ktorú poskytuje spoločnosť Google. Pomáha nám to analyzovať spôsoby využitia stránky zo strany používateľov a zlepšovať stránku. Používaním stránky vyjadrujete súhlas s používaním súborov cookie.