Duchovný život vo farnosti

  • Modlitba sv. ruženca – 45 min. pred každou sv. omšou. V mesiaci október je modlitba ruženca podľa aktuálnych oznamov.
  • Májové litánie – v mesiaci máj pred večernou sv. omšou podľa aktuálnych oznamov
  • Farská poklona – celodenná farská poklona je každoročne v dňoch 27. 3. a 25. 11.
  • Každá streda v mesiaci – patrí úcte Panny Márie Karmelskej  (45 min. pre sv. omšou modlitba sv. ruženca a modlitby k P. Márie Karmelskej). V Prvú stredu mesiaca je o 18:00 hod. sv. omša za členov Bratstva sv. škapuliara v Stropkove.
  • Prvý piatok v mesiaci – od 15:00 hod. Korunka Božieho milosrdenstva a potom tichá adorácia pred Najsv. Sviatosťou. Na konci prvopiatkovej omše je eucharistické požehnanie.
  • Fatimská sobota – o 7:00 hod. večeradlo a sv. omša za členov Bratstva sv. ruženca.
  • Prvá nedeľa v mesiaci – o 14:30 hod. sv. ruženec a adorácia s eucharistickým požehnaním. V pôstom období je v nedeľu popoludní Krížová cesta.
  • Sv. omša za účastí detí je v Diecéznej svätyni cez školský rok vo štvrtok o 18:00. V nedeľu je sv. omša za účastí detí v kláštornom kostole o 9:30.
  • Púť k Panne Márii Škapuliarskej v Stropkove je v Diecéznej svätyni každoročne sobotu a nedeľu pred sviatkom P. Márie Karmelskej (16.7.) 

Naše webové stránky používajú súbory cookies služby Google Analytics, ktorú poskytuje spoločnosť Google. Pomáha nám to analyzovať spôsoby využitia stránky zo strany používateľov a zlepšovať stránku. Používaním stránky vyjadrujete súhlas s používaním súborov cookie.