Pravidelné pobožnosti v Sanktuáriu

  • Modlitba sv. ruženca – 40 min. pred každou sv. omšou a v mesiaci október podľa aktuálnych oznamov
  • Májové litánie – v mesiaci máj pred večernou sv. omšou podľa aktuálnych oznamov
  • Farská poklona – celodenná farská poklona je každoročne v dňoch 27. 3. a 25. 11.
  • Prvá streda v mesiaci – o 17.20 hod. vybaté časti z Hodiniek k Panne Márii a modlitba sv. ruženca. O 18:00 hod. sv. omša za členov Bratstva sv. škapuliara v Stropkove
  • Prvý štvrtok v mesiaci – deň modlitieb za duchovné povolania; pred sv. omšou je modlitba sv. ruženca a v závere sv. omše je adorácia s eucharistickým požehnaním
  • Každá streda - patrí úcte Panne Márii Karmelskej (o 17:20 hod. vybraté modlitby k Panne Márii Karmelskej s modlitbou ruženca)
  • Každý štvrtok – adorácia po sv. omši a požehnanie s Oltárnou sviatosťou
  • Prvý piatok v mesiaci – od 15.00 hod. tichá adorácia; eucharistické požehnanie na konci sv. omše
  • Fatimská sobota – o 7.00 hod. večeradlo a sv. omša za členov Bratstva sv. ruženca
  • Prvá nedeľa v mesiaci – o 14.30 hod. sv. ruženec a adorácia s eucharistickým požehnaním

Naše webové stránky používajú súbory cookies služby Google Analytics, ktorú poskytuje spoločnosť Google. Pomáha nám to analyzovať spôsoby využitia stránky zo strany používateľov a zlepšovať stránku. Používaním stránky vyjadrujete súhlas s používaním súborov cookie.