Duchovný život vo farnosti

 • - Sv. omše – program: Aktuálny týždenný Program bohoslužieb a Nedeľné oznamy našej farnosti sú na: https://www.rkfustropkov.sk/oznamy/nedela.html .
 • - Pravidelná sv. spoveď: Možnosť prijať sv. zmierenia v našej farnosti nájdete na našej stránke na:  https://www.rkfustropkov.sk/oznamy/sviatosti/pokanie.html .
 • - Modlitba sv. ruženca: Modlitba sv. ruženca začína 45 min. pred každou sv. omšou. V mesiaci október je modlitba ruženca podľa aktuálnych oznamov. 
 • - Májové litánie: Májové litánie sú v pred večernou sv. omšou podľa aktuálnych oznamov. 
 • - Farská poklona:  Celodenná farská poklona je v Diecéznej svätyni každoročne v dňoch 27. marca a 25. novembra
 • - Pravidelné adorácie v Diecéznej svätyni: Každú stredu od 15.00 pravidelná adorácia v Diecéznej svätyni, okrem prázdnin,  prvopiatkového týždňa a keď na stredu pripadne prikázaný sviatok alebo iné dôležité liturgické slávenie. Adorácia začne Korunkou k BM a bude pokračovať v tichu (resp. meditačná hudba). O 17.15 začne eucharistický ruženec pred vyloženou Sv. Oltárnou.
 • - Karmelská deň v Stropkove: Tzv. Karmelský deň vždy 16.-tého v mesiaci patrí úcte Panny Márie Karmelskej . V tento deň bude úmysel sv. omše o 18:00 v Diecéznej svätyni „Za členov Bratstva sv. Škapuliara v Stropkove“. Pred každým Karmelský dňom bude v Sanktuáriu Novéna k P. Márií Škapuliarskej. 
 • - Prvý piatok v mesiaci: Na Prvý piatok v mesiaci je v Sanktuáriu od 15:00 hod. adorácia pred Najsv. Sviatosťou, ktorá začína modlitbou Korunky Božieho milosrdenstva a potom pokračuje tichá adorácia. Sv. omša na Prvý piatok o 18:00 je obetovaná „Za členov Spoločenstva Najsvätejšieho srdca Ježišovho“.
 • - Fatimská sobota: Fatimská sobota je v Sanktuáriu prvú sobotu v mesiaci o 7:00. Po modlitbe Večeradla je sv. omša „Za členov Bratstva sv. ruženca“. 
 • - Prvá nedeľa: Prvú nedeľu v mesiaci o 14:30 hod. je popoludňajšia pobožnosť s modlitbou sv. ruženca a adoráciou s eucharistickým požehnaním. V pôstom období je v nedeľu popoludní Krížová cesta, resp. Pôstne kázne. 
 • - Sv. omša za účastí detí: Počas školského roka je v Diecéznej svätyni tzv. Svätá omša za účastí detí vo štvrtok o 18:00. V nedeľu je táto sv. omša v kláštornom kostole o 9:00. 
 • - Odpustová slávnosť Panny Márie Karmelskej: Púť k Panne Márii Škapuliarskej v Stropkove je v Diecéznej svätyni každoročne sobotu a nedeľu pred sviatkom P. Márie Karmelskej (16.7.) 

Naše webové stránky používajú súbory cookies služby Google Analytics, ktorú poskytuje spoločnosť Google. Pomáha nám to analyzovať spôsoby využitia stránky zo strany používateľov a zlepšovať stránku. Používaním stránky vyjadrujete súhlas s používaním súborov cookie.