Sviatosť manželstva

Sviatosť manželstva

KKC 1601 „Manželskú zmluvu, ktorou muž a žena vytvárajú medzi sebou celoživotné spoločenstvo, zamerané svojou prirodzenou povahou na dobro manželov a na plodenie a výchovu detí, povýšil Kristus Pán medzi pokrstenými na hodnosť sviatosti.“

Náuka Cirkvi o sviatosti manželstva:
Katechizmus katolíckej cirkvi – Druhý oddiel, Tretia kapitola, 7. článok

Chcete uzavrieť sviatosť manželstva v našom farskom kostole? Ako postupovať?

1. Čím skôr nahlásiť na farskom úrade (FÚ) termín a čas sobáša. Za normálnych okolností je nahlasovanie sobáša koncom roka - v mesiaci december – rok pred termínom sobáša, ktorý bude v nasledujúcom roku. Napr. termín sobáša je október 2019, nahlasovanie je v decembri 2018.

2. Ak sa rozhodnete pre sobáš počas roka, nahláste sobáš na FÚ aspoň 3 mesiace pred termínom sobáša. 

3. V prípade, že neskôr zmeníte termín alebo čas sobáša, resp. ho zrušíte, okamžite túto zmenu oznámte na FÚ.

4. Najneskôr 3 mesiace pred sobášom je potrebné na FÚ spísať cirkevnú sobášnu zápisnicu. Spísanie sobášnej zápisnice si telefonicky alebo mailom dohodnite s kňazom, ktorý má na starosti prípravu sobášnej zápisnice (momentálne je to dekan). Spísanie sobášnej zápisnice je mimo úradných hodín farskej kancelárie!!! 

5. V prípade zahraničného sobáša je potrebné spísať zápisnicu aspoň 6 mesiacov pred sobášom. 

6. Pri sobáši s nepokrstenou stránkou alebo pri sobáši so stránkou iného nekresťanského náboženstva (žid, moslim atď.) alebo pri sobáši  s kresťanskou nekatolíckou stránkou alebo pri sobáši s inou prekážkou, vtedy je potrebné spísať zápisnicu aspoň najneskôr 3 mesiace pred sobášom a snúbenci si majú si medzi sebou ujasniť otázku viery a výchovy svojich budúcich detí (tzv. kautely sú podmienkou k žiadosti o dišpenz alebo povolenie sobáša z ABÚ v Košiciach).

 

      K spísaniu sobášnej cirkevnej zápisnice potrebujete tieto doklady:

• Krstné listy obidvoch snúbencov (ak ste neboli pokrstení v našej farnosti). Krstné listy nesmú byť viac ako 6 mesiacov staré. Ak niektorý zo snúbencov nebol pokrstený, potom treba doniesť rodný list. 

• Ak ste mali už predtým cirkevný sobáš, doložiť „Doklad o neplatnosti predošlého manželstva“. 

• Ak ste rozvedený (-á), doložiť „Kópiu rozsudku o rozvode civilného manželstva“. 

• Ak ste mali civilný sobáš, doložiť „Sobášny list“. 

• Ak ste vy alebo váš partner vdovec (vdova), je potrebné predložiť „Svedectvo o smrti predošlého manžela (manželky)“. 

 

7. Po spísaní cirkevnej sobášnej zápisnice na FU odporúčame (pre ekonomické využitie času snúbencov) v ten istý pracovný deň spísať  „Žiadosť o uzavretie manželstva“   na štátnej matrike, kde je potrebné mať platný OP a rodný list. 

• V prípade, že máte vysokoškolský titul a nemáte ho zapísaný v OP, doniesť na matriku originál diplomu k nahliadnutiu (ak chcete mať titul uvedený na sobášnom liste).

8. Absolvovať kurz prípravy na sv. manželstva - Škola snúbencov.  Termín kurzu bude v našej farnosti vyhlásený vo farských nedeľných oznamoch. Tí, čo dlhodobo žijú alebo pracujú mimo našej farnosti si môžu urobiť Školu snúbencov v meste, kde sa nachádzajú. Odporúčame mladým párom, aby si urobili „Školu snúbencov“ vopred, aj rok pred sobášom. Je to nielen dobrá príprava na prijatie sviatosti manželstva, ale učí mladých pracovať na prehĺbení ich vzájomného vzťahu a spoznávať, či toto rozhodnutie je Božia vôľa!!! Bližšie informácie sa dozviete na farskom úrade alebo na https://www.rkfustropkov.sk/spolocenstva/skola-snubencov.html alebo na http://rodina.rimkat.sk/ .

Informácie o Škole snúbencov nájdete TU

Aktualizované 20.7. 2019 - M. Kyšeľa, farár - dekan

 

Naše webové stránky používajú súbory cookies služby Google Analytics, ktorú poskytuje spoločnosť Google. Pomáha nám to analyzovať spôsoby využitia stránky zo strany používateľov a zlepšovať stránku. Používaním stránky vyjadrujete súhlas s používaním súborov cookie.