Sviatosť manželstva

Sviatosť manželstva

KKC 1601 „Manželskú zmluvu, ktorou muž a žena vytvárajú medzi sebou celoživotné spoločenstvo, zamerané svojou prirodzenou povahou na dobro manželov a na plodenie a výchovu detí, povýšil Kristus Pán medzi pokrstenými na hodnosť sviatosti.“

Náuka Cirkvi o sviatosti manželstva:
Katechizmus katolíckej cirkvi – Druhý oddiel, Tretia kapitola, 7. článok

Chcete uzavrieť sviatosť manželstva v našom farskom kostole? Ako postupovať?

 1. Nahlásiť na farskom úrade (FÚ) termín a čas sobáša čím skôr, najlepšie aj rok dopredu, aby si snúbenci urobili kurz prípravy na manželstvo a rodinu – Školu snúbencov.
 2. Ak sa rozhodnete počas roka, nahláste sobáš na FÚ aspoň 3 mesiace pred uzavretím.
 3. V prípade, že neskôr zmeníte termín alebo čas sobáša, resp. ho zrušíte, okamžite túto zmenu oznámte na FÚ.
 4. Najneskôr 3 mesiace pred sobášom je potrebné na FÚ spísať cirkevnú sobášnu zápisnicu.
 5. Zahraničný sobáš; sobáš s nepokrstenou stránkou; sobáš s nekatolíckou stránkou; sobáš, keď jeden so snúbencov už mal civilný sobáš alebo sobáš s inou prekážkou – vtedy je potrebné spísať zápisnicu aspoň 6 mesiacov pred sobášom.
  K spísaniu sobášnej cirkevnej zápisnice potrebujete tieto doklady:
  • Krstné listy obidvoch snúbencov (ak ste neboli pokrstení v našej farnosti). Krstné listy nesmú byť viac ako 6 mesiacov staré. Ak niektorý zo snúbencov nebol pokrstený, potom treba doniesť rodný list.
  • Ak ste mali už predtým cirkevný sobáš, doložiť doklad o neplatnosti predošlého manželstva.
  • Ak ste rozvedený(-á), doložiť kópiu rozsudku o rozvode civilného manželstva.
  • Ak ste mali civilný sobáš, doložiť sobášny list.
  • Ak ste vy alebo váš partner vdovec (vdova), je potrebné predložiť svedectvo o smrti predošlého manžela (manželky).
 6. Po spísaní cirkevnej sobášnej zápisnice treba spísať Žiadosť o uzavretie manželstva na matrike, kde je potrebné mať platný občiansky preukaz a rodný list. V prípade, že máte titul a nemáte ho zapísaný v občianskom preukaze, doniesť na matriku originál diplomu k nahliadnutiu (ak chcete mať titul uvedený na sobášnom liste).
 7. Absolvovať kurz prípravy na sv. manželstva – Škola snúbencov. Termín kurzu bude vopred vyhlasovaný vo farských nedeľných oznamoch. Odporúčame mladým párom, aby absolvovali Školu snúbencov vopred, aj rok pred sobášom. Je to nielen dobrá príprava na prijatie sviatosti manželstva, ale učí mladých pracovať na prehĺbení ich vzájomného vzťahu a spoznávať, či toto rozhodnutie je Božia vôľa! Bližšie informácie sa dozviete na farskom úrade alebo na stránkach Rady KBS pre rodinu.

Naše webové stránky používajú súbory cookies služby Google Analytics, ktorú poskytuje spoločnosť Google. Pomáha nám to analyzovať spôsoby využitia stránky zo strany používateľov a zlepšovať stránku. Používaním stránky vyjadrujete súhlas s používaním súborov cookie.