Sviatosť zmierenia

Sviatosť zmierenia

KKC 1422 „Tí, čo pristupujú k sviatosti pokánia, (KKC 980) dostávajú od Božieho milosrdenstva odpustenie urážky spôsobenej Bohu a zároveň sa zmierujú s Cirkvou, ktorú hriechom ranili a ktorá sa láskou, príkladom a modlitbami pričiňuje o ich obrátenie.“

Náuka Cirkvi o sviatosti pokánia a zmierenia:
Katechizmus katolíckej cirkvi – Druhý oddiel, Druhá kapitola, 4. článok

Vysluhovanie sv. zmierenia v našej farnosti

  1. Vo všedné dni (okrem soboty, nedele a sviatkov) pol hodiny pred rannou sv. omšou v kláštornom kostole a pol hodiny pred večernou sv. omšou v Sanktuáriu. Mimo toho na požiadanie!
  2. Prvopiatková spoveď je aktuálne vyhlasovaná v nedeľných oznamoch.
  3. Vianočné a veľkonočné spovedanie bude aktuálne vyhlásené v nedeľných oznamoch.
  4. Sv. spoveď chorých je na prvý piatok. Pred Vianocami a Veľkou nocou bude aktuálne vyhlasovaná v nedeľných oznamoch. Mimo toho na požiadanie!

Naše webové stránky používajú súbory cookies služby Google Analytics, ktorú poskytuje spoločnosť Google. Pomáha nám to analyzovať spôsoby využitia stránky zo strany používateľov a zlepšovať stránku. Používaním stránky vyjadrujete súhlas s používaním súborov cookie.