Baňa

Kostol:
Kostol povýšenia Svätého kríža (1949 – 1950)
Rekonštrukcia interiéru:
2000
Posvätil:
Mons. Bernard Bober, pomocný košický biskup, generálny vikár 16. 9. 2000

Kostol povýšenia Svätého kríža

Obec Baňa leží v Nízkych Beskydách na pravostrannom toku rieky Ondavy vo výške 415 m n. m. Je najvyššie položenou obcou v okrese Stropkov. V súčasnosti má Baňa 174 obyvateľov s počtom domov 52 a obyvatelia sú rímskokatolíckeho vierovyznania.

Prvá písomná zbierka o obci pochádza z roku 1379. Do roku 1918 obec administratívne patrila do Šarišskej stolice. Tvorilo ju rozptýlené osídlenie s asi dvadsiatimi malými drevenými domčekmi. Obyvatelia sa v minulosti zaoberali tradičným poľnohospodárstvom, drevorubačstvom, lesnými prácami ako pálením dreveného uhlia a výrobou šindľa. Z toho dôvodu aj v obecnom erbe obce Baňa sú znázornené nástroje na výrobu šindľa. Samostatnou obcou sa stala až 27. 11. 1957 odčlenením od obce Bokša. V ten deň bol za predsedu MNV zvolený Ján Gondek. Túto funkciu vykonával do roku 1990 a má najväčšiu zásluhu na vybudovaní obce Baňa.

V roku 1950 sa ukončila stavba kostola zasväteného sviatku Povýšenia Sv. kríža.

V roku 1995 bola vybudovaná Kalvária s názvom „Stropkovská Kalvária na Bani.“ Základný kameň Kalvárie požehnal Sv. Otec Ján Pavol II. v Košiciach dňa 2. 7. 1995. Jednotlivé zastavenia krížovej cesty požehnal 16. 9. 1995 Mons. Bernard Bober, pomocný košický biskup. Na Baňu 16. 9. 2000 prišiel otec biskup Bernard opäť a už obnovený a liturgicky zariadený kostol konsekroval.

V tom istom roku bola časť budovy obecného úradu prestavaná na Dom smútku.

Každoročne na sviatok Povýšenia Sv. kríža 14. septembra sa koná celofarská púť na Kalváriu, ktorá sa končí odpustovou sv. omšou. Na tento účel v roku 2009 bola vybudovaná vedľa kostola aj veľmi praktická krytá tribúna. V kostole boli vymenené okná, dvere a opravená vonkajšia fasáda. Počas leta roku 2010 bola Kalvária svojpomocne rekonštruovaná a obrazy premaľované olejovými farbami.

Fotogaléria

Naše webové stránky používajú súbory cookies služby Google Analytics, ktorú poskytuje spoločnosť Google. Pomáha nám to analyzovať spôsoby využitia stránky zo strany používateľov a zlepšovať stránku. Používaním stránky vyjadrujete súhlas s používaním súborov cookie.