Spoločenstvo lektorov (služobníkov čítania Božieho slova)

Prijmi aj ty pozvanie a zapoj sa do lektorskej služby počas sv. omší v Sanktuáriu Najsvätejšieho Tela Pána alebo kláštornom kostole.

Už podľa veľmi starej cirkevnej tradície, v súlade s rozdelením liturgických funkcií, biblické čítania prednáša (okrem evanjelia) lektor, ktorý vykonáva svoju vlastnú funkciu aj v prípade, že sú na liturgii prítomní aj posluhujúci vyššieho stupňa. Od čias Tertuliána patrí lektor medzi duchovenstvo. Má byť náležite pripravený a schopný dobre predniesť text. Keď číta lektor vtedy je zrejmé, že aj celebrant patrí k poslucháčom Božieho slova. Lektor môže predniesť úmysly všeobecnej modlitby a niekedy aj žalm. Lektor má milovať Sväté písmo, študovať ho a často ho čítať. Dnes sa lektorát chápe ako služba (ministerium), ktorá je popri diakonáte, podobne ako akolytát určovaná aj laikom.

Cieľom lektorského čítania je čítať Božie slovo nahlas tak, aby poslucháči mohli slovo počuť zreteľne, rozumeli jeho významu a boli pohnutí v hĺbke svojich sŕdc zjavením Boha. Lektorov hlas sa stáva Božím hlasom; lektor je hlasom Krista. Sila v Slove, ktoré lektor ohlasuje, je sila Ježiša samého.

Vo farnosti Stropkov pôsobia 2 skupiny lektorov. V Sanktuáriu pri čítaní Božieho slova slúži:

  • 26 jednotlivcov,
  • 6 manželských párov a
  • 2 spoločenstvá (mládež, učitelia CZŠ sv. Petra a Pavla v Stropkove).

V kláštornom kostole Božie slovo číta 11 lektorov jednotlivcov. 

Rozpis lektorskej služby na aktuálny mesiac nájdete v oznamoch.

Naše webové stránky používajú súbory cookies služby Google Analytics, ktorú poskytuje spoločnosť Google. Pomáha nám to analyzovať spôsoby využitia stránky zo strany používateľov a zlepšovať stránku. Používaním stránky vyjadrujete súhlas s používaním súborov cookie.