Správy z vyveska.sk

štvrtok, 24 september 2020 19:48
Seminár Zdravá záhrada

sobota, 26 september 2020 16:06
Duchovné cvičenia v pútnickom dome CBM pri Svätyni Božieho milosrdenstva

sobota, 26 september 2020 16:06
Konferencia Všetko pre rodinu

štvrtok, 24 september 2020 19:48
Chvály a adorácia

sobota, 26 september 2020 16:06
Otvorená Streda na R17 - Michal a Ľubka Steinerovci

sobota, 26 september 2020 16:06
Cvx-stretká v duchu ignácianskej spirituality

streda, 02 september 2020 17:34
Modlitbové utorky – Centering prayer

sobota, 26 september 2020 16:06
Mesiac pre kňazov

pondelok, 20 apríl 2020 10:49
Svätá omša a adorácia za Tvoje povolanie v Piešťanoch

sobota, 26 september 2020 16:06
Žiť Božou múdrosťou

Kto nemá odvahu tvoriť dejiny, stane sa ich úbohým predmetom!

Alfréd Depl SJ
Aktuality

nedeľa, 01 december 2019 23:18

Vianočná spoveď 2019

Vianočná spoveď 2019

V prílohe si môžte stiahnuť rozpis vianočného spovedania v dekanáte v advente 2019

nedeľa, 01 december 2019 23:13

Pastiersky list (1. adventná nedeľa)

Pastiersky list (1. adventná nedeľa)

V prílohe si môžte stiahnuť a prečítať pastiersky list Konferencie biskupov Slovenska

sobota, 23 november 2019 21:09

Víkend s Knihou Rút

Víkend s Knihou Rút

V dňoch 15. - 17. novembra 2019 sme my, veriaci Rímskokatolíckej farnosti Najsvätejšieho Tela Pána v Stropkove, strávili požehnaný čas v penzióne Augustineum v Bardejovských Kúpeľoch. Priviedol nás tam spoločný zámer, stráviť víkend s Knihou Rút. 

Touto cestou sa chceme poďakovať vdp. ThDr. Vladimírovi Šostákovi, PhD., ktorý nás svojím výkladom previedol životom Moabčanky Rút. Nebáť sa viesť čnostný život a bezvýhradne dôverovať Božej pomoci sú len jedni z mála hodnotných posolstiev tohto víkendu, ktoré sme si odniesli do svojich domovov, zamestnaní, do každodenného života.

Naša vďačnosť patrí v neposlednom rade aj vdp. dekanovi Mgr. Miroslavovi Kyšeľovi za otcovské vedenie a starostlivosť a to nie len počas uplynulého víkendu.

Vďaka Bohu za tento milostivý čas.

Veriaci farnosti Stropkov

 

nedeľa, 29 september 2019 19:50

Október - mesiac sv. ruženca

Október - mesiac sv. ruženca

Sv. Otec František vyhlásil október 2019 za Mimoriadny misijný mesiac. Modlitba ruženca v našom Sanktuáriu bude vo všedné dni týždňa pred omšou o 17.30 (okrem sobôt a nedieľ!). Na výveske aj našej webstránke je rozpis spoločenstiev, ktoré v daný deň vedú  modlitbu sv. ruženca!!! V októbri môžu získať úplné odpustky tí, čo sa modlia ruženec v kostole, kaplnke alebo rodine, rehoľnom alebo nábožnom združení. K získaniu odpustkov sa ešte stanovuje: 1. stačí sa pomodliť 5 desiatkov ruženca; 2. k modlitbe treba pridať nábožné rozjímanie o tajomstvách; 3. pri verejnom recitovaní treba vysloviť tajomstvá ruženca podľa zaužívaného zvyku.

nedeľa, 18 august 2019 20:06

Obleč si rúcho dôstojné

Obleč si rúcho dôstojné

Dovoľujem si Vás pozvať v mene Krajského múzea v Prešove - pobočka Kaštieľ Stropkov na podujatie Obleč si rúcho dôstojné, dňa 23. augusta 2019 o 19:00 hod., ktoré je sprievodnou aktivitou múzea k aktuálnej eponymnej výstave liturgických rúch západného a východného obradu Katolíckej Cirkvi. Verím, že účasťou každého veriaceho človeka bude podujatie poučným a príjemným kultúrno-duchovným zážitkom.

pondelok, 05 august 2019 21:37

Deň rodiny

Deň rodiny

Farnosť Najsvätejšieho Tela Pána Stropkov a Mesto Stropkov Vás pozývajú na DEŇ RODINY ktorý sa uskutoční dňa 25.8.2019 s následovným programom:

Naše webové stránky používajú súbory cookies služby Google Analytics, ktorú poskytuje spoločnosť Google. Pomáha nám to analyzovať spôsoby využitia stránky zo strany používateľov a zlepšovať stránku. Používaním stránky vyjadrujete súhlas s používaním súborov cookie.