Správy z vyveska.sk

Človek je ten, kto v sebe nosí vyššiu bytosť, ako je on sám.

Exupéry
Aktuality

nedeľa, 04 október 2020 07:30

Svätá omša - online

Svätá omša - online

Oznamujeme veriacim, že v nedeľu 4.10.2020 skúšobne spustíme živý prenos sv. omše o 10.30 hod. zo Sanktuária Najsv. Tela Pána. Sledovať ju môžte na našej facebookej stránke farnosti Rímskokatolícka cirkev, farnosť Stropkov. Link: https://www.facebook.com/rkfustropkov

 

nedeľa, 27 september 2020 20:52

Modlitba sv. ruženca (október 2020)

Modlitba sv. ruženca (október 2020)

Október je mesiac, v ktorom sa osobitným spôsobom prihovárame k Bohu cez Máriin ruženec. V našom farskom kostole - Sanktuáriu sa ho modlievame každý večer polhodinu pred sv. omšou. Netreba však zabúdať modliť sa ruženec i v našich rodinách. Preto sa obraciame predovšetkým na vás, rodičov, s prosbou, aby aspoň v nastávajúcom mesiaci - október ste si našli čas spolu so svojimi deťmi modliť sa modlitbu svätého ruženca vo svojej domácnosti.

V prílohe je rozpis modlitby sv. ruženca

Prihlášky na sv. birmovania a prvé sv. prijímanie v šk.r. 2020/21

Drahí rodičia, milí birmovanci a prvoprijimajúce deti. V prílohe si môžte stiahnuť prihlášky. Sú potrebné na prijatie sviatosti eucharistie (prvykrát) a prijatie sv. birmovania. Bližšie informácie nájdete v samotných prihláškach. 

štvrtok, 13 august 2020 07:40

Obnova reliéfnej renesančnej tabule

Obnova reliéfnej renesančnej tabule

Rímskokatolícka farnosť Najsvätejšieho Tela Pána v Stropkove sa v spolupráci s Mestom Stropkov zapojila v roku 2019 do výzvy Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v projekte „Obnovme si svoj dom“ v podprograme „1.1 Obnova kultúrnych pamiatok“. Do výzvy boli zaradené tri žiadosti o podporu obnoviť národné kultúrne pamiatky - Drevenú kaplnku Piety, Sochu Panny Márie Karmelskej a Reliéfnu renesančnú tabuľu. Tieto pamiatky boli vybrané na základe ich stavu, ktorý si vyžaduje komplexné zreštaurovanie. 

utorok, 14 júl 2020 07:46

Karmelský deň - 16. júl

Karmelský deň - 16. júl

V deň sviatku Panny Márie Karmelskej - 16. júla sme pre Vás pripravili bohatý duchovný ale aj spoločenský program. Nájdime si chvíľu čas stretnúť sa s Pánom pri lámani chleba. S jeho matkou Máriou vytvorme spoločenstvo modlitby posvätného ruženca a ako spoločenstvo farnosti stretnime sa po večernej sv. omši na agapé na farskom dvore. Tí, ktorí chcú vstúpiť do Bratstva sv. škapuliara môžu v tento deň po večernej sv. omši. Celý program je v prílohe a na výveske v kostole.

Odpustová slávnosť k úcte Panny Márie Karmelskej

Dňa 12. júla 2020 sa ctitelia Karmelskej Panny Márie zišli na odpustovej slávnosti v Diecéznej svätyni v Stropkove. Aj keď okolnosti okolo pandémie COVID-19 ju v tomto roku oklieštili na miestnu úroveň, milosti vychádzajúce na tomto pútnickom mieste pritiahli stovky tunajších veriacich.

Naše webové stránky používajú súbory cookies služby Google Analytics, ktorú poskytuje spoločnosť Google. Pomáha nám to analyzovať spôsoby využitia stránky zo strany používateľov a zlepšovať stránku. Používaním stránky vyjadrujete súhlas s používaním súborov cookie.