Bratstvo sv. ruženca

V januári 2011 pátri dominikáni navštívili našu farnosť s cieľom reformovať Ružencové bratstvo podľa platných nových stanov. Reformu vykonal vtedajší promotór P. Šimon Tyrol OP so svojimi spolubratmi. Dňa 23. januára prebehli voľby horliteľov ruží, finančnej komisie a horliteľa Ružencového bratstva. Pri reforme vzniklo: 10 ruží Živého ruženca, 9 členov máme vo Večnom ruženci a 87 členov vo Svätom ruženci. Za horliteľku Ružencového bratstva bola zvolená Mária Lehocká. Zorganizovali sme:

Rok 2012

  • Púť do Dómu sv. Alžbety v Košiciach – ruženčiari v rádiu Lumen
  • Púť do Ružencovej záhrady vo Vyšnej Šebastovej
  • Púť do Poľska – Sanktuárium Debowiec, Skolyszyn

Rok 2013

  • Požehnanie zástavy Ružencovej Panny Márie – Ružencového bratstva Stropkov
  • Vznik 2 nových detských ruží

Rok 2014

  • Vznik a požehnanie ružencového kútika v Sanktuáriu

Naše webové stránky používajú súbory cookies služby Google Analytics, ktorú poskytuje spoločnosť Google. Pomáha nám to analyzovať spôsoby využitia stránky zo strany používateľov a zlepšovať stránku. Používaním stránky vyjadrujete súhlas s používaním súborov cookie.