Správy z vyveska.sk

Dávaj pozor, aby sa realita nestala tvojím ideálom. Pracuj na tom, aby sa tvoj ideál stával realitou.

sr. Veronika, klariska
Aktuality

streda, 23 december 2020 12:56

Obrad štedrej večere

Obrad štedrej večere

V duchu jednoty farskej rodiny pozývame naše rodiny k sláveniu Štedrej večere 24.decembra o 18.00 hod  Zvony nám oznámia túto chvíľu. Obrad štedrej večere je v prílohe

streda, 23 december 2020 12:43

Zákaz verejných sv. omší

Zákaz verejných sv. omší

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom vo Svidníku ako príslušný orgán štátnej správy na úseku verejného zdravotníctva podľa § 6 ods. 3 písm. e), § 48 ods. 4 písm. d), e). z) a § 59b) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 355/2007 Z. z.“) z dôvodu pandémie ochorenia COVID-19 na základe Vyhlášky RUVZ vo Svidníku zo dňa 22.12.2020 zakazuje s účinnosťou odo dňa 22.12.2020 vykonávanie verejných sv. omší. 

Naďalej Vám však prinesieme online sv. omše z nášho Sanktuária v bežných dňoch so začiatkom o 18:00 hod. (sv. ruženec o 17:30 hod.) a v sviatky a nedele o 10:30 hod.  Online sv. omše zo Sankktuária môžte sledovať na youtube kanáli  (https://www.youtube.com/channel/UCzuBnOTVIYleyBBNUJx4cMA) resp. ak budeme vysielať aj sv. omšu z kláštorného kostola a z filiálnych kostolov, tieto budú vysielané cez facebookovu stránku farnosti (https://www.facebook.com/rkfustropkov)

pondelok, 14 december 2020 16:17

Online sv. omša (stream)

Online sv. omša (stream)

Online sv. omše z nášho Sanktuária (podľa bohoslužobných oznamoch) môžete sledovať na našom youtube kanálihttps://www.youtube.com/channel/UCzuBnOTVIYleyBBNUJx4cMA/featured

streda, 09 december 2020 15:41

Kurz prípravy na manželstvo

Kurz prípravy na manželstvo

V prílohe si stiahnete rozpis kurzov prípravy na manželstvo v roku 2021 pre náš dekanát

utorok, 24 november 2020 18:33

Adorácia - streda 25.11.2020

Adorácia - streda 25.11.2020

V prílohe je rozpis ruženca, litánií a sv. omší v rámci adorácie, ktorá sa bude konať v stredu 25.11.2020 v Sanktuáriu Najsv. Tela Pána od 9:00 do 24:00 hod. Prosíme, využijme milostivý čas, ktorý sa nám v tento deň ponúka a nájdime si chvíľku na modlitbu a na stretnutie s Pánom pri sv. omši. 

sobota, 14 november 2020 20:09

OD PONDELKA OBNOVUJEME SV.OMŠE

OD PONDELKA OBNOVUJEME SV.OMŠE

Od pondelka 16. novembra budeme môcť opäť sláviť bohoslužby, aj keď v obmedzenom počte. Konzílium epidemiológov schválilo návrh otvoriť kostoly do 50% kapacity ich priestorov. V našom Sanktuáriu je to cca 80 veriacich. 

"V platnosti, samozrejme, naďalej zostane všeobecný dišpenz od povinnosti účasti na bohoslužbách, ako aj výzva pre seniorov, chronicky chorých, a všetky rizikové skupiny, aby s návštevami bohoslužieb ešte počkali. Naďalej stále platia prísne hygienické pravidlá, ktoré sa musia všade bezpodmienečne dodržiavať, aby sa situácia ďalej nezhoršovala. (rúško, dezinfekcia rúk alebo rukavice). Dôležitá je však v každom prípade táto možnosť, aj keď obmedzenej účasti," uviedol v danej súvislosti hovorca TK KBS Martin Kramara.

Aj v našej farnosti od pondelka 16. novembra sa obnovujú sv.omše podľa programu bohoslužieb, ktoré sú zverejnené na našej webovej stránke.

Naše webové stránky používajú súbory cookies služby Google Analytics, ktorú poskytuje spoločnosť Google. Pomáha nám to analyzovať spôsoby využitia stránky zo strany používateľov a zlepšovať stránku. Používaním stránky vyjadrujete súhlas s používaním súborov cookie.