Sedem sviatostí cirkvi

Sedem sviatostí cirkvi

Čo sú sviatosti? Sú to viditeľné znaky, ktoré naznačujú a spôsobujú Božiu milosť.

KKC 1210 Sviatosti Nového zákona ustanovil Ježiš Kristus. (KKC 1113) Je ich sedem:

  1. krst,
  2. birmovanie,
  3. Eucharistia,
  4. pokánie,
  5. pomazanie chorých,
  6. posvätný stav a
  7. manželstvo.

Tieto sviatosti sa týkajú všetkých etáp a všetkých dôležitých chvíľ života kresťana: dávajú životu viery kresťanov vznik a rast, uzdravenie a poslanie. V tomto je určitá podobnosť medzi etapami prirodzeného života a etapami duchovného života.

KKC 1211 Na základe tejto analógie vysvetlíme najprv tri sviatosti uvádzania do kresťanského života (prvá kapitola), potom sviatosti uzdravenia (druhá kapitola) a nakoniec sviatosti služby spoločenstvu a poslaniu veriacich (tretia kapitola). Toto poradie isto nie je jediné možné, ale umožňuje vidieť, že sviatosti tvoria určitý organizmus, v ktorom má každá sviatosť svoje životne dôležité miesto. V tomto organizme má Eucharistia (KKC 1374) ako „sviatosť sviatostí“ jedinečné miesto: „Všetky ostatné sviatosti sú zamerané na ňu ako na [svoj] cieľ.“

Naše webové stránky používajú súbory cookies služby Google Analytics, ktorú poskytuje spoločnosť Google. Pomáha nám to analyzovať spôsoby využitia stránky zo strany používateľov a zlepšovať stránku. Používaním stránky vyjadrujete súhlas s používaním súborov cookie.