Sviatosť posvätného stavu

Sviatosť posvätného stavu

KKC 1536 „Posvätný stav (Ordo) je sviatosť, (KKC 860) vďaka ktorej sa poslanie, ktoré Kristus zveril svojim apoštolom, naďalej vykonáva v Cirkvi až do konca čias. Je to teda sviatosť apoštolskej služby. Zahŕňa tri stupne: stupeň biskupov (episkopát), kňazov (presbyterát) a diakonov (diakonát). [O ustanovení a poslaní apoštolskej služby zo strany Krista pozri č. 874 – 896. Tu sa hovorí len o sviatostnom spôsobe, ktorým sa táto služba prenáša.]

Náuka Cirkvi o sviatosti kňazstva:
Katechizmus katolíckej cirkvi – Druhý oddiel, Tretia kapitola, 6. článok

Naše webové stránky používajú súbory cookies služby Google Analytics, ktorú poskytuje spoločnosť Google. Pomáha nám to analyzovať spôsoby využitia stránky zo strany používateľov a zlepšovať stránku. Používaním stránky vyjadrujete súhlas s používaním súborov cookie.