Správy z vyveska.sk

Invalid or Broken rss link.

Človek je ten, kto v sebe nosí vyššiu bytosť, ako je on sám.

Exupéry
pondelok, 08 február 2016 13:36

Národný týždeň manželstva

Plagát (A4) Národného týždňa manželstva (8.-14.2.2016) s benefitmi pre Stropkov si môžte stiahnuť v prílohe (format jpg)

pondelok, 25 január 2016 22:07

Katechéza prvoprijímajúcich s rodičmi

V popoludňajších hodinách, v nedeľu 24.1.2016 sa v priestoroch CZŠ sv. Petra a Pavla Stropkov stretli prvoprijímajúce detí so svojimi rodičmi na farskej katechéze. Deti s katechétmi prebrali problematiku hriechu; rodičia si vypočuli prednášku o výchove detí k čistote z úst MUDr. Blažeja Vaščáka. FOTO

utorok, 05 január 2016 11:34

Rodinné korčuľovanie

Dňa 4.1.2016 s podporou nášho mesta Stropkov sme uskutočnili prázdninové rodinné korčuľovanie na mestskom klzisku. Vďaka všetkým ktorí prijali pozvanie. Veríme, že tak ako duša potrebuje pookriať, tak aj naše telo, najmä po vianočných sviatkoch, potrebovalo viac rozhýbať svoje svalstvo. Úprimné Pán Boh zaplať všektým zúčastneným rodinám.

FOTOGALERIA

štvrtok, 10 september 2015 15:57

Škola snúbencov

Kurz „Škola snúbencov“

Pozývame snúbencov, ktorí sa v roku 2022 chystajú uzavrieť sviatostné manželstvo v našom dekanáte, na  kurz Školy snúbencov, ktorý budeme realizovať na farskom úrade, Zámocká 518/18, Stropkov. Vyberte si, prosím, z nasledujúcich termínov kurzov prípravy na manželstvo a vyplňte elektronickú prihlášku. Pri rozhodovaní o termínoch vždy platí pravidlo: Čím skôr, tým lepšie. Potvrdenia o absolvovaní kurzu nemajú "dátum expirácie".

 

 Kontakt: PhDr. Martina Lukáčová

Škola snúbencov je jednou z foriem predmanželskej formácie – dôležitou predetapou bezprostrednej prípravy na manželstvo, ktorá pozostáva predovšetkým zo spísania zápisnice a z liturgickej prípravy na obrad.

Ide o kurz určený pre všetkých mladých – tých, ktorí sa aktuálne pripravujú na manželstvo, i pre tých, ktorí túžia v budúcnosti vstúpiť do manželstva. Cyklus prednášok je rozložený do 9 stretnutí, ktoré vedie manželský pár (témy: povolanie k manželstvu, rozdielnosť a doplnkovosť muža a ženy, manželská a snúbenecká láska, starostlivosť o manželský život, zodpovedné rodičovstvo, príprava na rodičovstvo, život kresťanskej rodiny) a kňaz (témy: kresťanská viera a mravnosť, sviatosť manželstva).

Doba trvania: 9 večerných stretnutí, resp. 3 denné stretnutia (spravidla 3 soboty) alebo 1 víkendové stretnutie (od soboty rána do nedele popoludnia)

 

Informácie o sv. manželstva nájdete TU (Oznamy - Sviatosti - Manželstvo)

 

Spätná väzba snúbencov

* V Škole snúbencov som zistil, čo všetko v súvislosti s manželstvom ešte neviem, čo všetko beriem ako samozrejmosť...  vypočul som si veľa nových informácií, už len aby sme to dokázali prakticky uplatniť v živote. Utvrdilo ma to aj v tom, že Boh nám ponúka veľa možností a pritom nám necháva slobodnú vôľu a že s každým má svoj plán, len musíme prísť na to, aký... Celý kurz vysoko predčil moje očakávania, mám nad čím rozmýšľať. Oceňujem profesionalitu a ľudský prístup, s akým  boli témy odprezentované.

* Kurz prípravy na manželstvo ma prekvapil – v dobrom. Dozvedel som sa veľa nových informácií, ktoré mi myslím pomôžu v manželskom živote. Chýbala mi však jeho výraznejšia propagácia.

* Kurz hodnotím na jednotku; dozvedel som sa niečo nové – akurát, že bolo treba dlho sedieť.

* Kurz bol fajn; dozvedela som sa a pochopila  veľa vecí ohľadom manželstva. Prednášatelia boli super, bolo zaujímavé ich počúvať. Najviac ma oslovilo prirodzené plánovanie rodičovstva a výchova detí.

* V Škole snúbencov bolo super; páčilo sa mi, že sa prednášatelia vedeli podeliť s nami o svoje skúsenosti, všetko vysvetlili pekne a podrobne. Zaujala ma téma spolunažívania a určite to pozitívne ovplyvnilo môj vzťah k Bohu – budem viac zodpovednejší.

* Príprava na manželstvo nás utvrdila v tom, že chceme uzatvoriť manželstvo a výber partnera je vhodný.

* Som veľmi rád, že sme si vypočuli skúsenosti manželských kresťanských párov a že všetko povedané malo hlavu aj pätu. Zaujala ma najmä manželská komunikácia, ale aj informácie o výchove detí a ich prirodzenom plodení. Keďže bolo horúco, prekážalo mi krásne počasie. Navrhoval by som klimatizovanú miestnosť a ľadové nealko nápoje.

* Páčilo sa mi, že sme mali k dispozícii starší aj mladší manželský pár, ktorý sa s nami podelil o svoje skúsenosti v manželstve. Všetko bolo OK.

* Kurz ma veľmi prekvapil, dozvedela som sa veľa nového, budem mať nad čím uvažovať. Zaujala ma najmä téma komunikácie, keďže v tom máme nedostatky, a informácie o potratoch. Dúfam, že kurz ovplyvní aj priateľov vzťah k Bohu. A prekážala mi slabá informovanosť o kurze. 

* Kurz naplnil moje očakávania, prednášatelia boli úžasní. Páčilo sa mi, ako otvorene rozprávali o všetkom aj o problémoch v manželstve. Zaujala ma téma spoločného spolunažívania.

* Sme radi, že sme sa mohli tohto kurzu zúčastniť a určite odporúčame aj ďalším. Všetky témy boli zaujímavé, super pripravené, dostatočne vysvetlené... Prekvapili ma hlavne informácie ohľadom spoznania a chápania opačného pohlavia, ako aj výchovy detí a že Boh vstupuje s nami do manželstva. Určite si zapamätám aj poradie v hodnotovom rebríčku. Prekážali mi akurát tvrdé stoličky.

* Bolo to veľmi zaujímavé, dobre podané, jednoducho super! Prekvapili ma informácie ohľadom ženskej plodnosti a že sme museli dlho sedieť.

* Kurz vo výraznej miere naplnil moje očakávania alebo skôr prevýšil. Páčila sa mi otvorenosť a úprimnosť prednášajúcich, uvoľnená atmosféra a príjemné prostredie. Keďže som sa však hanbil klásť otázky, možno by bolo vhodnejšie pripraviť kurz pre menšiu skupinku. Na druhej strane som rád, že som sa kurzu mohol zúčastniť hlavne kvôli stretnutiu s prednášajúcimi manželskými pármi. Dostali sme praktické informácie do manželstva, rodiny... a dalo mi to viac „iba“ ako stretnutie s kňazom na fare. Zaujala ma téma rodičovstva a príprava naň, ako aj ženská plodnosť, antikoncepcia. Určite to ovplyvnilo môj postoj k užívaniu antikoncepcie, ale aj k Cirkvi, ku kňazom.

* Som nadmieru spokojný s kurzom, s prednášajúcimi, najmä ako pán doktor doplnil niektoré témy a oživil atmosféru. Páčila sa mi téma komunikácie, keďže v nej máme rezervy. A ocenil by som viac informácií o kurze (aspoň dva týždne vopred).

* Kurz výrazne naplnil moje očakávania, keďže som mala príležitosť veľa sa naučiť a ešte sme dostali aj podklady, ktoré si môžeme kedykoľvek pozrieť. Dalo nám to veľmi veľa do života. Všetko bolo výborne vysvetlené, najmä o výchove detí; dokázala by som prednášajúcich počúvať stále... A netušila som, že umelé oplodnenie je hriešne.

* Záber informácií bol postačujúci, mám iba pozitívne pocity. Kurz ma utvrdil v tom, prečo som tu prišiel.

* Bez účasti na kurze by sme boli ochudobnení o dosť veľa. Témy do manželstva boli dostatočne vysvetlené, páčili sa mi príklady z vlastných životov prednášajúcich. Zaujala ma téma o rodine a prekvapili informácie o umelom oplodnení. Akurát by bolo treba ponúknuť viac informácií o samotnom kurze, jeho organizovaní.

* Dostal som veľa nových informácií, takže by som bol ochudobnený, keby som neprišiel. Zaujímavá a nová bola pre mňa téma o počatí, antikoncepcii, výchove detí.

* Bola to dobrá skúsenosť a určite odporúčam ďalším. Prednášatelia boli milí a všetko dostatočne vysvetlili. Prekvapilo ma, že si treba stále povedať, že sa ľúbime.

* Som rád, že som sa kurzu zúčastnil, dostal som cenné a prínosné informácie. Celé to bolo zaujímavé, témy boli dostatočne rozobraté, podané milo, príjemne, harmonicky. Páčilo sa mi pozitívne myslenie a milé vystupovanie prednášajúcich. Kurz hodnotím na 1*.

* Zaujímavá bola pre mňa téma o rozdielnosti muža a ženy. Páčilo sa mi, ako otvorene a priamo prednášajúci rozprávali, pretože sa doma o viacerých „zakázaných“ témach nehovorí. Akurát som mala strach položiť im otázky... S kurzom som však veľmi spokojná, otvoril mi oči aj dušu pre Boha.

* Kurz mi dodal iný pohľad na snúbenca, že je pre mňa darom a požehnaním. Najviac si pamätám tému o rozdieloch medzi mužom a ženou. A oslovila ma tiež téma manželskej lásky, lebo bola veľmi pekne vysvetlená. Nové informácie som dostala ohľadom prirodzeného regulovania plodnosti a bola som prekvapená z informácií ohľadom umelého oplodnenia. Prednášatelia boli skvelí a teoretické vysvetlenie doplnili aj o vlastné skúsenosti zo života. Pokojne by som ich počúvala ešte týždeň.

* Páčilo sa mi, že všetko bolo podané jasne, zrozumiteľne. Prínosná bola pre mňa téma o výchove detí a starostlivosť o rodinu. A vo vzťahu k Bohu a Cirkvi sa budem po absolvovaní kurzu usilovať byť dôslednejší. Prekážali mi iba pomerne časté dlhšie prestávky.

* Malo to veľmi dobrú úroveň, za čo patrí moje poďakovanie animátorom a p. dekanovi. Dostal som veľa nových informácií o manželstve, rodine, výchove detí, ktoré boli doplnené o skúsenosti manželov z praktického života. Zaujala ma téma o komunikácii, že je potrebné nájsť si čas a rozprávať o všetkom. Kurz mi tiež dodal viac sily viesť budúce manželstvo a výchovu detí v kresťanskom duchu.

* Sme vďační za poznatky a rady prednášajúcich manželov. Ani si neviete predstaviť, akú pozitívnu stopu to v nás zanechalo. Spolu so snúbencom sme si uvedomili, že sme našli  jeden v druhom dar, dar od Boha, a  aká silná dokáže byť láska medzi dvomi ľuďmi. Svojho snúbenca ľúbim a po tomto víkende ho už nevnímam ako ´´frajera´´, s ktorým si vyjdem vonku, ale vnímam ho ako budúceho manžela a otca svojich detí, ako muža, ktorý ma bude dokonale poznať, celou svojou dušou a telom mi bude oddaný a ja jemu. ĎAKUJEME. Počúvali by sme Vás aj týždeň.

* Prednášky boli výborné, poučné. Boli sme nadmieru spokojní. Nebolo to nič strašné, aj keď to bolo víkendové stretnutie, taká pohoda. Mohli sme sa zamyslieť nad tým, čo je dôležité v manželstve a pozerať sa na to inak... a nebáť sa, pretože stačí tak málo – fungovať v manželstve s Bohom a všetko môže byť iné, krajšie. Ďakujeme.

* Vďaka Škole snúbencov sa vieme lepšie pochopiť, lepšie chápeme, čo znamená sviatosť manželstva a dostali sme základy výchovy a vzťahu k deťom. Kurz naplnil naše očakávania, aj keď vieme si predstaviť, že by začínal už od piatka večerným programom pre snúbencov, kde by bola možnosť lepšie sa spoznať a bol by tak priestor aj na súkromnejšie rozhovory medzi snúbencami navzájom, ako aj snúbencami a animátormi. Tiež by bola fajn lepšia propagácia – plagát s programom kurzu, lebo je to dobrá „vec“ a mnohých môže odradiť, keď nevedia, čo sa na kurze bude robiť.

* Témy, ktoré zazneli v Škole snúbencov, boli prínosné a určite sa tak naplnili naše očakávania. Pomohlo nám to aj prehĺbiť vzťah s Bohom a obohatiť ho. Ďakujeme za možnosť zúčastniť sa kurzu takouto víkendovou formou.

* Páčilo sa nám všetko a kurz nás pozitívne ovplyvnil do budúceho života. Bez kurzu by sme boli ochudobnení o dôležitosti správne si vybrať partnera, dôležitosti správnej komunikácie, vnímať odlišnosť partnera a hlavne o možnosť vypočuť si veľa zaujímavých svedectiev zo života prednášateľov. Uvedomili sme si, že sa dá prežiť plnohodnotný život v kresťanskom štýle. Ďakujeme za príležitosť zúčastniť sa a vypočuť si toľko pekných, povzbudzujúcich slov, ktoré nám veľmi pomôžu v manželskom živote.

* Vďaka Škole snúbencov sa pozeráme na manželstvo trochu ináč. Od kurzu sme neočakávali nič, skôr sme si mysleli, že to bude somarina, ale teraz môžeme povedať obaja, že nám to dalo veľa. Ďakujeme!

* Kurz naplnil naše očakávania, aj keď by sme navrhovali osobnejší kontakt, a teda možnosť individuálnych rozhovorov s kňazom a prednášajúcimi manželmi. Ďakujeme!

* Škola snúbencov nám umožnila pozrieť sa na manželstvo z kresťanského pohľadu a všetko bolo nad naše očakávania. Určite odporúčame kurz aj ďalším. Navrhovali by sme realizovať kurz s možnosťou ubytovania a časovo to rozdeliť tak, aby sobota nebola taká vyčerpávajúca. Privítali by sme i možnosť zúčastniť sa na takýchto prednáškach aj v manželstve.

* Bolo to super, nad očakávania. Dalo nám to veľa rád do manželstva a ako sa správať v určitých manželských situáciách.

* Školu snúbencov vnímame ako pozitívnu skúsenosť, napr. stretnúť sa s inými snúbeneckými pármi, vypočuť si informácie aj z tretej strany, podeliť sa.

 

 

Naše webové stránky používajú súbory cookies služby Google Analytics, ktorú poskytuje spoločnosť Google. Pomáha nám to analyzovať spôsoby využitia stránky zo strany používateľov a zlepšovať stránku. Používaním stránky vyjadrujete súhlas s používaním súborov cookie.