Správy z vyveska.sk

nedeľa, 15 september 2019 18:00
Misijná akcia s koncertom pre deti v Burundi

štvrtok, 19 september 2019 11:36
Mariánska sobota v Košiciach

štvrtok, 19 september 2019 11:36
1. celoslovenské stretnutie združenia Faustínum

štvrtok, 19 september 2019 11:36
Vnútorné zranenia - celodenné workshopy

streda, 11 september 2019 14:27
Adorácia rodín za rodiny 2019

streda, 04 september 2019 12:06
Svätého Matúša, apoštola a evanjelistu

štvrtok, 19 september 2019 11:36
BHD life

štvrtok, 19 september 2019 11:36
Sexual revolution - 50 years since Humanae Vitae - film

nedeľa, 08 september 2019 22:20
Obnova pre rozvedených

štvrtok, 19 september 2019 11:36
Učeník Ježiša Krista

V tomto živote nemôžeme robiť veľkolepé veci. Môžeme robiť len malé veci s veľkou láskou.

Matka Tereza z Kalkaty
Aktuality

nedeľa, 27 december 2015 15:08

Stropkoviani - Čaro vianoc

Stropkoviani - Čaro vianoc

Dnes, v nedeľu 27.12.2015 po večernej sv. omši o 19.15 Vás pozývame do nášho Sanktuária na vianočný koncert Stropkovianov pod názvom Čaro Vianoc. Všetci ste vítaní

sobota, 26 december 2015 10:06

Otvorenie Brány milosrdenstva

Otvorenie Brány milosrdenstva

V nedeľu 27.12.2015 pri sv. omši o 11.00 hod. bude slávnostné otvorenie Brány milosrdenstva v stropkovskom Sanktuáriu o. arcibiskupom Bernardom Boberom. Stropkovské Sanktuárium je jedným z dvadsiatich chrámoch košickej arcidiecézy, ktorý je obdarený odpustkami v mimoriadnom svätom roku milosrdenstva. Srdečne vás pozývame na túto slávnosť.  

Fotogaléria

piatok, 25 december 2015 21:11

Vianočná akadémia

Vianočná akadémia

Na sviatok Narodenia Pána - 25. decembra nám Katolícka mládež Stropkova pod vedením o. Jozefa Kišáka o 15:00 hod. v Sanktuáriu Najsv. Kristovho Tela a Krvi pripravila hudobno - scénické pásmo "Boh sa ukázal v nesmiernej a jedinečnej láske". Hodinové pásmo najlepšie vystihli záverečné vety: "Hej, ľudia, čo stojíte pred bránou vlastného srdca? Zopnite ruky a vojdite! Hľa, tu v jasliach, na slame vašej duše leží On, ten zázračný dar nebies, pravá Láska, pravý Boh. Vojdite a viďte pokoreného Boha, ktorý sa ponížil, lebo nás miluje. Chce, aby sme sa i my milovali navzájom a jedným veľkým spoločným srdcom milovali Jeho  Nekonečnú Lásku. Od čias, čo sa narodil Ježiš, platí úžasná pravda - kde sa ľudia milujú, tam je On medzi nimi. Kresťnské Vianoce preto nie sú rok po roku sa opakujúcim pohľadom do minulosti. Sú pokusom zažiť spolu s tým, čo bolo, to, čo sa stále uskutočňuje - príchod Krista do života každého človeka teraz a konkretne. Ak sa toto odohrá v ktoromkoľvek srdci človeka, môžeme hovoriť o Vianociach. 

FOTOGALERIA

Sv. omše na vigíliu Narodenia Pána a na sviatok Narodenia Pána

Štvrtok 24.12.2015 - Vigília Narodenia Pána:

Sanktuárium: 24:00 - polnočná;

Kláštor: 22:00

Baňa: 22:00

Chotča: 22:00

Piatok 25.12.2015 - Narodenie Pána, slávnosť

Sanktuárium: 8:00, 10:45, 18:00 (O 15:00 hod. vianočná akadémia)

Kláštor: 6:30, 9:30

Baňa: 9:30

Chotča: 9:30

 

streda, 23 december 2015 23:35

Modlitba k roku milosrdenstva

Modlitba k roku milosrdenstva

Pane Ježišu Kriste, ty si nás učil, aby sme boli milosrdní ako nebeský Otec,

a povedal si nám, že kto vidí teba, vidí jeho.

Ukáž nám svoju tvár a budeme spasení.

Tvoj pohľad plný lásky oslobodil Zacheja a Matúša z otroctva peňazí;

cudzoložnicu a Magdalénu od hľadania šťastia iba v stvorení;

dojal Petra k slzám po zrade a zaistil raj kajúcemu lotrovi.

Daj nám tak počúvať slová, ktoré si povedal Samaritánke,

akoby si ich hovoril každému z nás: „Keby si poznala Boží dar.”

Ty si viditeľnou tvárou neviditeľného Otca,

Boha, ktorý prejavuje svoju všemohúcnosť

najmä cez odpustenie a milosrdenstvo:

daj, aby Cirkev bola vo svete viditeľnou tvárou teba, svojho Pána,

vzkrieseného a osláveného. 

Prial si si, aby tvoji služobníci boli tiež zaodetí slabosťou,

a mali tak správne spolucítenie s tými, čo sú v nevedomosti a omyle:

daj, aby sa každý, kto za niektorým z nich príde, cítil očakávaný,

milovaný a zahrnutý Božím odpustením.

Zošli svojho Ducha a všetkých nás posväť jeho pomazaním,

aby jubileum milosrdenstva bolo rokom Pánovej milosti

a aby tvoja Cirkev mohla s novým nadšením

prinášať chudobným dobrú zvesť,

zajatým a utláčaným zvestovať slobodu

a slepým prinavrátiť zrak.

Na príhovor Panny Márie, Matky milosrdenstva, prosíme o to teba,

ktorý žiješ a kraľuješ s Otcom a Duchom Svätým na veky vekov.

Amen.

Viac o Roku milosrdenstva do dozviete na tejto webovej stránke

Naše webové stránky používajú súbory cookies služby Google Analytics, ktorú poskytuje spoločnosť Google. Pomáha nám to analyzovať spôsoby využitia stránky zo strany používateľov a zlepšovať stránku. Používaním stránky vyjadrujete súhlas s používaním súborov cookie.