Správy z vyveska.sk

nedeľa, 05 júl 2020 22:09
PRAVIDEĹNÁ M KRÍŽOVÁ CESTA NA BRATISLAVSKOM KALVÁRSKOM VRCHU

utorok, 23 jún 2020 14:24
15. nedeľa v Cezročnom období

utorok, 23 jún 2020 13:52
Svätého Benedikta, opáta, patróna Európy

nedeľa, 05 júl 2020 22:09
Nenásilná komunikácia I.

nedeľa, 05 júl 2020 22:09
Júlovka v Západných Tatrách, 10-12.7.2020

nedeľa, 05 júl 2020 22:09
CampFest INAK

nedeľa, 05 júl 2020 22:09
Kurz fotografovania s Damiánom

nedeľa, 05 júl 2020 22:09
Škola učeníctva 3.

nedeľa, 05 júl 2020 22:09
STREDA na R17 - Michal Steiner & Martindom Worship

nedeľa, 24 máj 2020 10:59
Stretko slobodných katolíkov

V každom človeku je priepasť, ktorú môže naplniť iba Boh.

Blaise Pascal
Aktuality

streda, 09 november 2016 16:25

Zatvorenie brány milosrdenstva

Zatvorenie brány milosrdenstva

V nedeľu 13.11. 2016 o 15.00 bude v našom Sanktuáriu zatvorenie Brány milosrdenstva. Slávnosť začne Korunkou k Božiemu milosrdenstvu a bude pokračovať sv. omšou. Pozývame vás na túto slávnosť. Ďakujeme všetkým kňazom a všetkým ochotným veriacim za službu a pomoc pri rozličných sláveniach počas celého Svätého roka milosrdenstva. V nedeľu 13.11. 2016 v Sanktuáriu nebude večerná sv. omša a po zatvorení Brány milosrdenstva končí v Sanktuáriu možnosť získania odpustkov Svätého roka milosrdenstva a aj popoludňajšia modlitba Korunky so spovednou službou.

nedeľa, 06 november 2016 09:37

Škapuliar - farský infolist č. 10/2016

Škapuliar - farský infolist č. 10/2016

Vydali sme nové číslo farského infolistu Škapuliar.Môžte si ho stiahnuť vo formáte pdf v sekcii Oznamy - Škapuliar (farský infolist).

nedeľa, 06 november 2016 09:35

Putovali sme za našou nebeskou Mamkou

Putovali sme za našou nebeskou Mamkou

„Všetkým, ktorí sa budú zbožne modliť môj ruženec, sľubujem svoju zvláštnu ochranu a hojnosť milostí“, hovorí prísľub Panny Márie pre tých, čo sa budú modliť svätý ruženec. Aj naše deti si vyprosovali hojnosť milostí na októbrových pobožnostiach sv. ruženca. Spolu 87 detí sa počas celého mesiaca pomodlilo 442 ružencov a prinieslo 442 stôp k Panne Márii.  Spoločne „obliekali“ Pannu Máriu, až napokon vznikol ucelený obraz Panny Márie. Ďakujeme všetkým deťom, ktoré sa zapojili do tejto pobožnosti. O odmene vás budeme včas informovať. No tou najväčšou odmenou je to, že nás všetkých Panna Mária ochraňuje, miluje a zahŕňa nás pod svoj plášť. 

Touto cestou by sme sa chceli poďakovať aj všetkým katechétom a učiteľom zo základných škôl, ktorí sa spolu s deťmi chodili modliť sv. ruženec, a taktiež rodičom za sprevádzanie svojich ratolestí.  A tu sú mená tých najstatočnejších, ktorí pravidelne alebo viac ako polovicu mesiaca prichádzali na modlitbu sv. ruženca: Zuzka Drobňáková, Simonka Lukačová, Mária Drobňáková, Katka Drobňáková, Esterka Gumanová, Terezka Bujdošová,  Annamária Polačková, Štefan Drobňák, Kamilka Korekáčová, Mirka Čaklošová, Kristián Prokopič, Miriam Bujdošová, Tamarka Bujdošová, Jakub Sasarák, Jožko Sasarák, Klárka Rusinková, Magdalénka Čaklošová. 

 

nedeľa, 06 november 2016 09:31

Hostie s malým obsahom lepku

Hostie s malým obsahom lepku

Kongregácia pre náuku viery 24.07.2003 vydala obežník predsedom biskupských konferencií o používaní chleba s malým obsahom lepku a hroznovej šťavy ako matérie pre Eucharistiu. O. arcibiskup dal pre našu arcidiecézu povolenie k používaniu hostií s malým obsahom lepku pre veriacich, ktorým lekári predpísali bezlepkovú diétu, dokiaľ pretrváva ich zdravotné obmedzenie. 

K tomu niekoľko praktických usmernení pre našu arcidiecézu: 

- Veriaci s bezlepkovou diétou má pred sv. omšou oznámiť celebrantovi, že chce prijímať pod spôsobom chleba s malým obsahom lepku, alebo iba pod spôsobom vína, alebo iba štvrtinku riadnej hostie. Spôsob svätého prijímania bude závisieť od zdravotného stavu veriaceho. Farár by mal prekonzultovať s každým osobitne vhodný spôsob svätého prijímania. Totiž u niektorých jedna štvrtina malej hostie môže vyhovovať kritériám pre bezlepkovú diétu (Z. Novák, Svaté přijímání a bezlepková dieta). Iní však musia zachovať zvlášť prísne pravidlá, a vtedy je možné sv. prijímanie pod spôsobom nízkolepkových hostií alebo pod spôsobom vína – čo je komplikované pre malé deti. 

- Ak vo farnosti častejšie pristupujú k svätému prijímaniu takýto veriaci (v mestských farnostiach je to bežná prax), tak farár ústretovo zabezpečí hostie s malým obsahom lepku. 

- Pokiaľ veriaci s bezlepkovou diétou ide na sväté prijímanie mimo svojej farnosti, donesie si na bohoslužbu nízkolepkovú hostiu sám. 

- Bezlepková hostia má byť na samostatnej paténe, alebo v pyxide; je vhodné, aby takýto veriaci išiel na sväté prijímanie ako prvý alebo ako posledný. Je potrebné dbať na to, aby bezlepkové hostie neprišli do kontaktu s riadnymi hostiami, a to ani cez dotyk ruky, preto si kňaz pred podávaním svätého prijímania očistí prsty. 

 

sobota, 05 november 2016 10:34

Ružencový mesiac v našich rodinách

Ružencový mesiac v našich rodinách

Október je mesiac sv. ruženca. Na začiatku mesiaca pri sv. omši pre prvoprijímajúcich (3.10.2016) p. dekan povzbudil deti, rodiny a veriacich k účasti na modlitbe sv. ruženca, ktorú sme sa spoločne modlievali v Sanktuáriu pred sv. omšou o 17.30 - v pondelok CZŠ sv. Petra a Pavla, v utorok ZŠ1, stredu ZŠ2, štvrtok ZŠ3 a piatok birmovanci a mládež.Vďaka za zapojenie katechétov so svojimi žiakmi, rodičov detí, učiteľov jednotlivých škol a aj ostatných farníkov . Pán dekan povzbudil aj k spoločnej modlitbe ruženca v rodinách a k rodinnej aktivite: urobiť si vlastný ruženec z netradičných materiálov a takto stráviť spoločný čas pri náboženskej aktivite. Ďakujeme všetkým za zapojenie do tejto rodinnej októbrovej aktivity: Viktor Vateha, Simona Lukačová a Timotej Durkaj a prinášame foto.

utorok, 01 november 2016 20:56

Odpustky - novembrové

Odpustky - novembrové

Grafické znázornenie odpustkov v dušičkovom období.

Naše webové stránky používajú súbory cookies služby Google Analytics, ktorú poskytuje spoločnosť Google. Pomáha nám to analyzovať spôsoby využitia stránky zo strany používateľov a zlepšovať stránku. Používaním stránky vyjadrujete súhlas s používaním súborov cookie.