Správy z vyveska.sk

V tomto živote nemôžeme robiť veľkolepé veci. Môžeme robiť len malé veci s veľkou láskou.

Matka Tereza z Kalkaty
Aktuality

Roráty 2016 - Choďte do celého sveta a ohlasujte evanjelium.

Od pondelka 28.11.2016 začneme adventnú prípravu, ktorá bude prebiehať na rorátnych sv. omšiach. V tomto roku je téma inšpirovaná misijným príkazom Pána Ježiša: „Choďte do celého sveta a hlásajte evanjelium.“ (Mk 16,15). Každé dieťa, ktoré bude chodiť na rorátne sv. omše, bude skladať mapu sveta. Dostane predlohu, na ktorú bude postupne lepiť dvadsať obrázkov. Výber miest, osôb, organizácií, bude súvisieť s misijnou a charitatívnou činnosťou vo svete. Deti budú spoznávať, ako sa prostredníctvom nich vo svete napĺňajú a realizujú slová misijného príkazu. Dozvedia sa, kam všade sa dostala evanjeliová zvesť a kto sa o to pričinil. Bude to pre nich i vzdialenou prípravou na ohlasovanie evanjelia vo svojom prostredí.

Dvadsať obrázkov nalepovaných na mapu počas dvadsiatich adventných dní prevedie deti naprieč našou zemeguľou. Konečným cieľom adventného putovania bude Betlehem, ktorý je miestom narodenia Pána Ježiša a ktorý prišiel na svet, aby ľuďom adresoval výzvu: „Choďte a hlásajte!“

nedeľa, 20 november 2016 17:18

Verejná zbierka

Verejná zbierka

Dom detí Božieho milosrdenstva, n.o. a Okresná organizácia Únie žien Slovenska v Stropkove v spolupráci so Slovenskou humanitnou radou a prevádzkami Tesco

realizujú verejnú zbierku, ktorá bude prebiehať počas všetkých štyroch adventných víkendov v supermarkete Tesco Stropkov.

Finančné prostriedky budú použité na realizáciu projektov Domu detí Božieho milosrdenstva,n.o.

Za váš finančný príspevok ďakujeme!

Zároveň sa chceme srdečne poďakovať všetkým darcom, ktorí nám aj v tomto roku venovali 2% zo svojej dane, či akoukoľvek inou formou podporili dielo Domu detí Božieho milosrdenstva,n.o.

Kroky našich darcov sprevádzame každodennou modlitbou Korunky Božieho milosrdenstva. Úprimne Pán Boh zaplať! 

nedeľa, 13 november 2016 18:42

Zatvorenie brány milosrdenstva

Zatvorenie brány milosrdenstva

V nedeľu 13.11.2016 o 15:00 za účasti kňazov a veriacich dekanátu Stropkov sa zatvorila Brána milosrdenstva. Sv. omšu celebroval dekán Miroslav Kyšeľa. Slávnosť sa začala Korunkou Božieho milosrdenstva a pokračovala slávením sv. omše. V homílii správca dekanátu prirovnal končiari sa Svätý rok milosrdenstva k transfokácií. K priblíženiu sa Boha k nám cez milosrdenstvo. Cez nekončiacu a ľudsky nepochopiteľnú lásku milosrdného nebeského Otca. Záver sv. omše patril preneseniu sv. Oltárnej do bohostánku nachadzajúceho sa na hlavnom oltári a spevu Te Deum.  FOTOGALÉRIA

Vyhlásenie o. arcibiskupa Bernarda k petícii "Nevŕtajte! Chceme žiť v zdravej krajine"

Arcidiecéza Košice vydáva toto vyhlásenie na podporu petície "Nevŕtajte! Chceme žiť v zdravej krajine". V tomto duchu sa v nedeľu 13. novembra 2016 ponúka veriacim v rímskokatolíckych kostoloch košickej arcidiecézy možnosť podpísať túto petíciu.

Aj v zmysle encykliky pápeža Františka Laudate si´sme vo svedomí povinní zaujať tento postoj. S obavami totiž sledujeme niektoré aktivity zahraničných firiem na severovýchode Slovenska, a preto týmto vyhlásením podporujeme ľudí, ktorí upozorňujú na rizika a nedostatky činností pri prieskume a ťažbe ropy a zemného plynu. 

Považujeme za dôležité, aby boli poctivo a zodpovedne posúdené všetky dopady týchto prác na životné prostredie a aby sa zásadné a nevratné zásahy do krajiny, ktorá je našim spoločným pozemským domovom nerobili bez vedomia a súhlasu obyvateľov, ktorých sa týkajú v prvom rade. Uvedomujeme si, že ju prenechávame našim potomkom a bude proti nám svedčiť každé pochybenie, ktoré urobíme nepremyslene a len s vidinou mamony, alebo osobného prospechu. 

Mons. Bernard Bober, arcibiskup - metropolita

 

streda, 09 november 2016 16:25

Zatvorenie brány milosrdenstva

Zatvorenie brány milosrdenstva

V nedeľu 13.11. 2016 o 15.00 bude v našom Sanktuáriu zatvorenie Brány milosrdenstva. Slávnosť začne Korunkou k Božiemu milosrdenstvu a bude pokračovať sv. omšou. Pozývame vás na túto slávnosť. Ďakujeme všetkým kňazom a všetkým ochotným veriacim za službu a pomoc pri rozličných sláveniach počas celého Svätého roka milosrdenstva. V nedeľu 13.11. 2016 v Sanktuáriu nebude večerná sv. omša a po zatvorení Brány milosrdenstva končí v Sanktuáriu možnosť získania odpustkov Svätého roka milosrdenstva a aj popoludňajšia modlitba Korunky so spovednou službou.

nedeľa, 06 november 2016 09:37

Škapuliar - farský infolist č. 10/2016

Škapuliar - farský infolist č. 10/2016

Vydali sme nové číslo farského infolistu Škapuliar.Môžte si ho stiahnuť vo formáte pdf v sekcii Oznamy - Škapuliar (farský infolist).

Naše webové stránky používajú súbory cookies služby Google Analytics, ktorú poskytuje spoločnosť Google. Pomáha nám to analyzovať spôsoby využitia stránky zo strany používateľov a zlepšovať stránku. Používaním stránky vyjadrujete súhlas s používaním súborov cookie.