Správy z vyveska.sk

Celý život čakáme na výnimočného človeka namiesto toho, aby sme obyčajných ľudí vôkol nás považovali za výnimočných.

sr. Antónia Chovanová, služobnica Nepoškvrnenej P. Márie
Aktuality

štvrtok, 10 december 2015 20:56

A môžeme sa učiť hymnus

A môžeme sa učiť hymnus

Konferencia biskupov Slovenska zverejnila text hymny mimoriadneho Svätého roku milosrdenstva. Zverejnila aj oficiálnu mp3 nahrávku slovenskej verzie hymny pre Svätý rok. Za novinkami stojí tím, ktorý koordinoval jezuita Vlastimil Dufka. Je voľne šíriteľný a my si môžme stiahnuť v prílohe mp3 ukážku a text. 

streda, 09 december 2015 14:38

Spomienka na Jožka

Spomienka na Jožka

V utorok 8. decembra 2015 si rodina, priatelia a známi pripomenuli nedožité 50. narodeniny a 10. výročie úmrtia pátra Jozefa Vatehu SJ ((17. december 1965, Stropkov - 8. december 2005, Bratislava). Pri tejto príležitosti o 18:00 h v Sanktuáriu Najsvätejšieho Tela Pána (farský kostol), Stropkov celebroval svätú omšu provinciál Spoločnosti Ježišovej na Slovensku P. Rudolf Uher SJ so spolubratmi. Po svätej omši predstavil pub­likáciu o Jožkovi Vatehovi. Vznikla vo vydavateľstve občianskeho združenia Nenápadní hrdinovia ako druhá publikácia (prvá bola venovaná MUDr. Silvestrovi Krčmérymu SF). Je zložená z náčrtu života pátra Vatehu, svedectiev, fotografií. Cenný je aj rozhovor pátra Vatehu, v ktorom odpovedal na otázky Tomáša Hupku v roku 2005.

voľne upravený text z internetovej stranky TK KBS (tkkbs.sk) https://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20151207034

 

Benefičný hokejový zápas kňazov Košice vs. Spiš

V sobotu 5.12.2015 sa v Crow aréne (zimný štadión) Košice odohral historický prvý hokejový zápas kňazov košickej a spišskej diecézy. Charitatívny cieľ tohto športového podujatia, ktoré na televízne obrazovky prenášala aj katolícka televízia TV LUX pritiahol niekoľko stoviek fanúšikov tohto športu. Samozrejme predovšetkým z tých farností, z ktorých kňazi nastúpili na ľadovú plochu. Z našej farnosti nás reprezentoval p. kaplán Rado, ktorý bol zároveň jeden zo spoluorganizátorov tohto pekného charitatívno - športového podujatia. Jemu a celému tímu Košíc fandili aj žiaci cirkevnej školy s rodičmi a veriaci našej farnosti. Zápas sa uskutočnil pod záštitou košického arcibiskupa B. Bobera a spišského biskupa Š. Sečku, ktorí symbolickým hodením puku otvorili hokejový duel. Finančný výťažok z dobrovoľného vstupného a sponzorských darov (cca 3500 €), bol rozdelený na podporu Inštitútu Krista Veľkňaza v Žakovciach pod vedením M. Kuffu a n.o. Oáza - Nádej pre nový život v Bernátovciach, ktorú vedie P. Gombita.  A výsledok? 11:2 pre Košice. Ako zhodnotil o. arcibiskup B. Bober "...spišaci boli dobrí, ale my sme lepší." Výhra nebola o výsledku, ale o podpore pre dobrú vec. Štedrosť sŕdc všetkých bola víťazom tých, ktorí sa tohto zápasu zúčastnili.

FOTOGALÉRIA

nedeľa, 06 december 2015 18:59

Mimoriadní rozdávatelia eucharistie

Mimoriadní rozdávatelia eucharistie

Dňa 2.12.2015 pri večernej sv. omši v Sanktuáriu Najsv. Tela Pána boli liturgickým úkonom ustanovení za mimoriadnych rozdávateľov eucharistie títo traja muži: Peter Veselý, Daniel Hubáč a Milan Pavúk. Pamätajme na nich vo svojich modlitbách, aby službu, ktorá im bola zverená vykonávali v úcte a láske k Eucharistii.   

Pastiersky list k mimoriadnemu Svätému roku milosrdenstva

Drahí bratia a sestry, dnes začíname adventné obdobie, v ktorom sa duchovne pripravujeme na Pánov príchod. Tento rok má naša príprava výnimočný rozmer, lebo dňa 8. decembra sa začne Svätý rok milosrdenstva. 

Pred päťdesiatimi rokmi sa skončil Druhý vatikánsky koncil. Pri jeho otvorení naznačil pápež sv. Ján XXIII. novú etapu života Cirkvi: „Dnes Kristova nevesta uprednostňuje používanie lieku milosrdenstva...“  V tom istom zmysle sa na záver koncilu vyjadril aj pápež bl. Pavol VI.: „Starobylý príbeh o dobrom Samaritánovi slúžil za príklad a pravidlo... Namiesto ubíjajúcich diagnóz povzbudivé lieky; namiesto smutných predpovedí posolstvá dôvery...“ 

štvrtok, 26 november 2015 18:42

Pozvanie ku knihe

Pozvanie ku knihe

S príchodom zimných večerov sa nám ponúka možnosť odolať mediálnemu tlaku a zobrať do rúk hodnotnú knihu. Pozývame vás preto do nových priestorov našej farskej kresťanskej knižnice, ktorá sa nachádza v KKD Andreja Hlinku. Keďže chceme prilákať viac čitateľov, snažíme sa aktualizovať knižnú ponuku a vybrali sme aj príjemnejšie a predovšetkým väčšie prostredie. Nájdete u nás vyše 3 000 kníh zoradených v šestnástich oblastiach (Ježiš Kristus, Cirkev, Sväté písmo, Panna Mária, viera a teológia, duchovný život, dokumenty Cirkvi, kňazstvo, rehole, hnutia, manželstvo a výchova, literatúra pre deti a mládež, životopisy, príbehy a romány, poézia, sekty a okultizmus, rôzne). Našimi knižnými novinkami sú knižné bestsellery od Francine Riversovej a knihy o Svätom otcovi Františkovi. V ponuke je aj niekoľko filmov na DVD. Príďte si vybrať v pondelok, v stredu a v piatok po večernej svätej omši. Čas s dobrou knihou je nielen príjemný, ale môže nášmu životu dať nový vietor do plachiet.

Naše webové stránky používajú súbory cookies služby Google Analytics, ktorú poskytuje spoločnosť Google. Pomáha nám to analyzovať spôsoby využitia stránky zo strany používateľov a zlepšovať stránku. Používaním stránky vyjadrujete súhlas s používaním súborov cookie.