sobota, 13 január 2018 05:49

Ďakovná sv. omša za 25 rokov biskupskej služby arcibiskupa Mons. Bernarda Bobera

Ďakovná sv. omša za 25 rokov biskupskej služby arcibiskupa Mons. Bernarda Bobera

Srdečne pozývame 30. januára 2018 o 10.00 hod. do katedrály sv. Alžbety v Košiciach na Eucharistické slávenie, spojené s vďačnosťou Pánu Bohu za 25 rokov služby biskupa Mons. Bernarda Bobera a za mnohé požehnania, ktoré mu Boh udelil.

Životopis:

narodil sa 3. novembra 1950 v Zbudskom Dlhom v okrese Humenné

za kňaza bol vysvätený 8. júna 1974 v Bratislave

od roku 1974 kaplánom v Humennom

od roku 1975 kaplánom v Snine

od roku 1977 kaplánom v Zborove

od roku 1978 farským administrátorom v Kecerovciach

od roku 1990 farár-dekan v Humennom

od roku 1991 generálny vikár

28. decembra 1992 ho Svätý Otec Ján Pavol II. menoval za titulárneho biskupa Vissalského a košického pomocného biskupa

30. januára 1993 ho J.Em. Jozef kardinál Tomko v katedrále sv. Alžbety v Košiciach vysvätil za biskupa

4. júna 2010 menovaný za košického arcibiskupa

10. júla 2010 kánonicky prevzal úrad arcibiskupa-metropolitu Košickej arcidiecézy.

Naše webové stránky používajú súbory cookies služby Google Analytics, ktorú poskytuje spoločnosť Google. Pomáha nám to analyzovať spôsoby využitia stránky zo strany používateľov a zlepšovať stránku. Používaním stránky vyjadrujete súhlas s používaním súborov cookie.