Fotogalérie

Posviacka kríža v nemocnici

Krížová cesta

Slávnosť sv. Huberta

Odpust Škapuliarskej Panny Márie 2013

Púť Cyrila a Metoda

Birmovanci vo Vysokej nad Uhom

Prvé sv. prijímanie 2013

Božie telo

Birmovanci v Prešove

Živá krížová cesta

Veľká noc

Pôstne kázne 2013

Posviacka pamätnej tabule A. Hlinku

Poľský orchester a zbor sv. Mikuláša z Kraczkowej

Relikvia sv. Cyrila v našej farnosti

Pôstne kázne

Božie telo

Odpust Škapuliarskej Panny Márie 2012

Slávnosť sv. Huberta

Odpust na Bani 2012

Vianočné pastorále v Sanktuáriu

Vianočná detská sv. omša

Posledné roráty

Via Lucis

Odpust Škapuliarskej Panny Márie 2011

Božie telo (oltáriky)

Levoča - Hranovnica (nový organ)

Obnovené ružencové bratstvo

Turičná sobota (Zoslanie Ducha Svätého)

Povyšenie kríža na Bani

Naše webové stránky používajú súbory cookies služby Google Analytics, ktorú poskytuje spoločnosť Google. Pomáha nám to analyzovať spôsoby využitia stránky zo strany používateľov a zlepšovať stránku. Používaním stránky vyjadrujete súhlas s používaním súborov cookie.