Správy z vyveska.sk

Ticho je brána pokoja. Trpezlivosť je cesta pokoja. Ježiš je pokoj.

sr. Vojtecha Mereďová, premonštrátka
Aktuality

nedeľa, 06 december 2015 18:59

Mimoriadní rozdávatelia eucharistie

Mimoriadní rozdávatelia eucharistie

Dňa 2.12.2015 pri večernej sv. omši v Sanktuáriu Najsv. Tela Pána boli liturgickým úkonom ustanovení za mimoriadnych rozdávateľov eucharistie títo traja muži: Peter Veselý, Daniel Hubáč a Milan Pavúk. Pamätajme na nich vo svojich modlitbách, aby službu, ktorá im bola zverená vykonávali v úcte a láske k Eucharistii.   

Pastiersky list k mimoriadnemu Svätému roku milosrdenstva

Drahí bratia a sestry, dnes začíname adventné obdobie, v ktorom sa duchovne pripravujeme na Pánov príchod. Tento rok má naša príprava výnimočný rozmer, lebo dňa 8. decembra sa začne Svätý rok milosrdenstva. 

Pred päťdesiatimi rokmi sa skončil Druhý vatikánsky koncil. Pri jeho otvorení naznačil pápež sv. Ján XXIII. novú etapu života Cirkvi: „Dnes Kristova nevesta uprednostňuje používanie lieku milosrdenstva...“  V tom istom zmysle sa na záver koncilu vyjadril aj pápež bl. Pavol VI.: „Starobylý príbeh o dobrom Samaritánovi slúžil za príklad a pravidlo... Namiesto ubíjajúcich diagnóz povzbudivé lieky; namiesto smutných predpovedí posolstvá dôvery...“ 

štvrtok, 26 november 2015 18:42

Pozvanie ku knihe

Pozvanie ku knihe

S príchodom zimných večerov sa nám ponúka možnosť odolať mediálnemu tlaku a zobrať do rúk hodnotnú knihu. Pozývame vás preto do nových priestorov našej farskej kresťanskej knižnice, ktorá sa nachádza v KKD Andreja Hlinku. Keďže chceme prilákať viac čitateľov, snažíme sa aktualizovať knižnú ponuku a vybrali sme aj príjemnejšie a predovšetkým väčšie prostredie. Nájdete u nás vyše 3 000 kníh zoradených v šestnástich oblastiach (Ježiš Kristus, Cirkev, Sväté písmo, Panna Mária, viera a teológia, duchovný život, dokumenty Cirkvi, kňazstvo, rehole, hnutia, manželstvo a výchova, literatúra pre deti a mládež, životopisy, príbehy a romány, poézia, sekty a okultizmus, rôzne). Našimi knižnými novinkami sú knižné bestsellery od Francine Riversovej a knihy o Svätom otcovi Františkovi. V ponuke je aj niekoľko filmov na DVD. Príďte si vybrať v pondelok, v stredu a v piatok po večernej svätej omši. Čas s dobrou knihou je nielen príjemný, ale môže nášmu životu dať nový vietor do plachiet.

piatok, 06 november 2015 15:48

Sviatosť birmovania

Sviatosť birmovania

Sviatosť birmovania tvorí spolu s krstom a Eucharistiou jeden celok sviatostí uvádzania do kresťanského života“, ktorého jednotu treba zachovať. „Preto treba veriacim vysvetliť, že prijatie sviatosti birmovania je potrebné na dovŕšenie krstnej milosti. Veď pokrstených „sviatosť birmovania dokonalejšie spája s Cirkvou a bohato ich obdarúva osobitnou silou Ducha Svätého, takže sú ako praví Kristovi svedkovia väčšmi povinní šíriť a brániť vieru slovom i skutkom“. (KKC 1285)

nedeľa, 01 november 2015 13:53

RIP - Mária Klebanová

RIP - Mária Klebanová

So zármutkom v srdci, ale  aj veľkonočnou nádejou sme prijali správu, že dňa 20.10. 2015 odovzdala svoju dušu Stvoriteľovi naša farníčka Mária Klebanová rod. Kosturská. Narodila 14. 3. 1938 v Nižnej Olšave. V roku 1955 uzavrela sv. manželstvo so Štefanom Klebanom. Pán im požehnal tri deti: dcéru Kvetoslavu a dvoch synov Miroslava a Štefana.  Naša nebohá sestra bola aktívnou členkou farskej rodiny. Viedla spoločenstvo modlitieb za kňazov, bola lektorkou, horliteľkou v Ružencovom bratstve, dlhé roky sa predmodlievala ruženec pred pohrebmi a aj pred sv. omšami, bola aktívnou členkou zboru Karmel...

Odovzdajme našu zosnulú sestru Máriu do rúk Božieho milosrdenstva. Nech ju milosrdný a milostivý Boh Otec príjme k Sebe a odmení večnou blaženosťou za všetko dobro, čo na tomto svete vykonala! Pamätajme na našu zosnulú sestru vo svojich modlitbách.

Odpočinutie večné daj jej, Pane, a svetlo večné nech jej svieti. Nech odpočíva v pokoji.

pondelok, 28 september 2015 09:32

Prihláška k sv. birmovania

Prihláška k sv. birmovania

Prosíme o prihlásenie mládeže a dospelých k prijatiu sv. birmovania (študenti 1. ročníka stredných škôl a gymnázií) z našej farnosti. Prihlášky k birmovke budú k vyzdvihnutiui v sakrestii farského kostola - sanktuárium alebo v prílohe tohto článku. Vyplnenú prihlášku odovzdajte katechétovi na svojej škole alebo na farskom úrade (ktorí študujú mimo škôl v Stropkove). Termín odovzdania prihlášky je 11. 10. 2015. Termín a miesto prvého stretnutia budú vyhlásené v nedeľných oznamoch. 

Naše webové stránky používajú súbory cookies služby Google Analytics, ktorú poskytuje spoločnosť Google. Pomáha nám to analyzovať spôsoby využitia stránky zo strany používateľov a zlepšovať stránku. Používaním stránky vyjadrujete súhlas s používaním súborov cookie.