sobota, 17 október 2020 21:08

Pandemické predpisy od 15.10.2020

Pandemické predpisy od 15.10.2020

1. Od povinnej účasti na nedeľnej sv. omši v čase PANDÉMIE nás oslobodzuje „dišpenz biskupa“. Svätú omšu môžete sledovať prenosom v TV LUX, cez www.telke.sk, arcidiecéznu stránku alebo  cez našu FACEBOOK stránku farnosti Stropkov alebo iné. Časy nášho vysielania sú vždy uvedené na našej stránke a v oznamoch.

2. V nedeľu dišpenz otca arcibiskupa neoslobodzuje od slávenia NEDELE – najmenej hodinu máme stráviť v modlitbe ruženca, čítaním sv.  Písma, duchovnej literatúry, alebo aj sledovaním sv.omše dôstojným spôsobom. Až budeme mať v Sanktuáriu kameru, ponúkneme Vám nejaké duchovné programy. Zatiaľ vysielame v nedeľu a piatok sv.omšu zo Sanktuária cez FACEBOOK.  V TV-LUX a Noe je dosť duchovných programov.

3. Kto je chorý, nakazený, alebo sa bojí, nech do kostola nechodí

4. Svätá omša „pre seniorov“ už neexistuje, nakoľko je na sv. omši dovolené byť v kostole iba 6 ľuďom. Preferuje sa účasť rodiny, ktorá má zapísaný úmysel.  Môže ich prísť najviac 4, piaty je kostolník a šiesty kňaz. Pred každou sv. omšou sa dá vyspovedať na požiadanie. Sväté prijímanie sa podáva pri sv. omši účastníkom a ostatným individuálne.

5. Personálne obsadenie sv .omší v Sanktuáriu vedie pani Mária Lehocká, v kláštore  pani kostolníčka Alenka. Ak chce mať niekto úmysel – intenciu sv.  omše, nech to dojedná s duchovným otcom. 

6. Vonkajší rozhlas kostola bude zapnutý. Kostol sa otvára pred sv. omšou 30 minút, v kláštore tiež 30 minút. Kantor bude iba na vysielanej – streamovanej sv. omši.

7. Krsty, sobáše a pohreby sa vysluhujú normálne pri počte 1 osoba na 15 m2, čiže okolo 40 osôb v kostole pri zachovaní vzdialenosti 2m. Spolu sa modliť nemožno. Pri súkromnej modlitbe v kostole sa možno vyspovedať, ak je tam kňaz a jednotlivo prijať Eucharistiu.

8. Počet ľudí na pohrebe v Dome nádeje určuje správca. Platí zákon na 15m2 jedna osoba.

9. Do kostola sa vchádza iba hlavným vchodom s použitím dezinfekcie a s rúškom – vopred určené osoby. Kto chce, raz za čas sa určite do kostola dostane. Naše kostoly sa nám stávajú vzácnymi.

10. Sväté prijímanie sa podáva do rúk, môžeme podávať aj osobne. 

11. Rešpektujte podľa možnosti pokyny zodpovedných a delegovaných.

12. ČAS NA SAMOSTATNÚ MODLITBU: Streda, Piatok a Nedeľa 15.00 – 17.00 pri zachovaní 2m rozostupov. Možnosť sv. spovede a aj individuálneho sv. prijímania od 15.00 do 16.00.

13. Farská kancelária je k dispozícii pri dodržiavaní hygienických opatrení  v Pondelok, Streda a Piatok od 16.30 do 17.00. 

14. Starých a chorých doma navštívime len na zavolanie po vzájomnej dohode podmienok.

15. Tento program sa bude inovovať každý týždeň podľa požiadaviek.

16. Ak chcete finančne pomôcť udržať chod kostolov, prípadne prispieť na naše aktivity , dávame čísla našich farských účtov: SLSP SK88 0900 0000 0001 0466 7045

                                          VÚB SK40 0200 0000 0036 5866 0359

Vopred ďakujeme, a ďakujeme aj všetkým darcom ktorí prispejú na tieto účty. Kostoly nemožnosťou Vašej účasti ostávajú na dlhý čas bez materiálneho zaopatrenia. Všetky vyhlásené ZBIERKY SA RUŠIA.  Musíme zahájiť úsporné finančné opatrenia , aby sme to prežili bez veľkej ujmy.

17. Na nástenke a našej webovej stránke Vám uvedieme: Naše kontakty, časy sv. omší, časy modlitby, adresy VYSIELANIA duchovných programov.

18. Prajeme Vám „požehnanú pandemickú dobu“. Snažme sa aj z tejto doby obohatiť.

Vaši duchovní pastieri: Ján, Branislav a Dominik

 

Naše webové stránky používajú súbory cookies služby Google Analytics, ktorú poskytuje spoločnosť Google. Pomáha nám to analyzovať spôsoby využitia stránky zo strany používateľov a zlepšovať stránku. Používaním stránky vyjadrujete súhlas s používaním súborov cookie.