štvrtok, 13 august 2020 07:40

Obnova reliéfnej renesančnej tabule

Obnova reliéfnej renesančnej tabule

Rímskokatolícka farnosť Najsvätejšieho Tela Pána v Stropkove sa v spolupráci s Mestom Stropkov zapojila v roku 2019 do výzvy Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v projekte „Obnovme si svoj dom“ v podprograme „1.1 Obnova kultúrnych pamiatok“. Do výzvy boli zaradené tri žiadosti o podporu obnoviť národné kultúrne pamiatky - Drevenú kaplnku Piety, Sochu Panny Márie Karmelskej a Reliéfnu renesančnú tabuľu. Tieto pamiatky boli vybrané na základe ich stavu, ktorý si vyžaduje komplexné zreštaurovanie. 

Ministerstvo kultúry v tomto roku z troch žiadostí schválilo a finančne podporilo jednu. Ide o žiadosť reštaurovania reliéfnej renesančnej tabule z roku 1661, ktorá je v súčasnosti uložená v priestoroch kaštieľa. Ministerstvo túto žiadosť podporilo sumou 5000 eur z celkovej žiadanej sumy 8220 eur na základe zmluvy č. MK-4879/2019-423. Spolufinancovanie projektu je vo výške 5%, čo predstavuje sumu 411 eur, ktorou pomôže Mesto Stropkov rímskokatolíckej farnosti. Bez reštaurátorského zásahu by hrozilo znehodnotenie cenných historických nápisov na tabuli a znehodnotenie kamennej hmoty. 

Reliéfna renesančná tabuľa je jednou z mála najstarších stropkovských pamiatok, na ktorej sa zachoval letopočet. Pôvodne bola osadená na južnej strane kostolnej veže medzi 3. a 4 nadzemným podlažím vo výške približne 10 metrov. Na tabuli je vyobrazený kľačiaci Žigmund Pethő v zbroji pred Immaculatou v oblakoch. Tabuľa dokumentuje prestavbu kostola v roku 1661 a vďaku Žigmunda Panne Márie v boji proti tureckému nebezpečenstvu. Žigmund bol okrem iného hlavným veliteľom Horného Uhorska (Slovenska). Na tabuli sa nachádza pod Immaculatou erb Pethőovcov, už spomínaný kľačiaci Žigmund a štyri latinské nápisy.   

Mgr. Ľuboslav Šmajda - Odborný garant projektu

Naše webové stránky používajú súbory cookies služby Google Analytics, ktorú poskytuje spoločnosť Google. Pomáha nám to analyzovať spôsoby využitia stránky zo strany používateľov a zlepšovať stránku. Používaním stránky vyjadrujete súhlas s používaním súborov cookie.