streda, 06 máj 2020 19:37

Program bohoslužieb od 4.5.2020-10.5.2020

Program bohoslužieb od 4.5.2020-10.5.2020

4.5. - 5.5.2020 : Sv. omše bez verejnosti

6.5. - 8.5.2020: Sanktuárium 8:00 - pre seniorov, 12:00, 18:00

9.5.2020: Sanktuárium 7:30 - pre seniorov, 18:00

10.5.2020 (5- veľkonočná nedeľa) Sanktuárium 7:30 - pre seniorov, 10:30, 15:00, 18:00

1. SLÁVENIE SV. OMŠE: Od stredy 6.5. 2020 je dovolené slávenie sv. omše za účasti veriacich za určených podmienok. Sv. omše budú slávené za účasti Božieho ľudu v upravenom čase. VŠIMNIME SI PROGRAM BOHOSLUŽIEB!!! Zvlášť upozorňujeme na SV. OMŠE PRE SENIOROV V SANKTUÁRIU: pondelok až piatok o 8.00, sobotu a nedeľu o 7.30. Všetky bližšie FARSKÉ USMERNENIA v tejto etape nájdete na našej webovej stránke, v kostole na výveske a budú vyhlásené pri bohoslužbách. Ďakujeme za pochopenie a prosíme o zachovanie disciplíny.

2. KRST, SOBÁŠ, POMAZANIE CHORÝCH: Vysluhovanie SVIATOSTI KRSTU A MANŽELSTVA je iba za prítomnosti rodičov a krstných rodičov a bez organizovania osláv s tým spojených. K ZAOPATRENIU CHORÉHO a v prípade POHREBU volajte na kostolnícky mobil 0949 279 973. Pohreb sa môže konať v kruhu najbližšej rodiny, bez sv. omše a bez karu! Pohrebu nech sa nezúčastňujú tí, čo majú príznaky prechladenia alebo respiračných chorôb. Pri všetkých týchto obradoch je potrebné zachovať nariadené hygienické opatrenia! PROSÍME VÁS, ABY STE NÁM POTVRDILI PLÁNOVANÉ KRSTY A SOBÁŠE, RESP. NÁS INFORMOVALI O ZMENE TERMÍNU mailom alebo telefonicky v čase úradných hodín (pondelok až piatok od 16.00 do 17.00).

3. PRVÉ SV. PRIJÍMANIE A BIRMOVKA: Vzhľadom na aktuálnu epidemiologickú situáciu spojenú s koronavírusom všetky plánované spoločné slávnosti 1. sv. prijímania v mesiacoch apríl a máj sú zrušené. Ak to situácia dovolí vyhlásime STRETNUTIE S RODIČMI PRVOPRIJÍMAJÚCICH DETÍ, KDE PREDOSTRIEME NÁVRHY AKO PRIPRAVIŤ TÚTO SLÁVNOSŤ. Nateraz prosíme rodičov o pomoc pri domácej príprave svojho dieťaťa k 1.SvP. Zároveň oznamujeme birmovancom a ich rodičom, že plánovaná SLÁVNOSŤ UDEĽOVANIA SVIATOSTI BIRMOVANIA V NAŠEJFARNOSTI BUDE 6.6.2020 O 11:30, samozrejme pri zachovaní stanovených podmienok v danom čase. Chceme prosiť birmovancov, aby si naštudovali základné vedomosti, ktoré dostali mailom od kňaza alebo animátora svojej skupinky. Srdečná vďaka za pochopenie a pomoc pri príprave.

4. FARSKÁ KANCELÁRIA: Kancelária farského úradu je k dispozícii v upravených úradných hodinách (pondelok až piatok od 16.00 do 17.00). Prosíme, aby ste uprednostnili telefonický (cez kostolnícky mobil, prípadne pevnú linku) alebo mailový kontakt a boli veľmi zodpovední. Krstné listy, potvrdenia a iné doklady je v tejto dobe vhodnejšie vybaviť cez telefonický alebo emailový kontakt. Všetky potrebné informácie vám podáme telefonicky alebo mailom, keď nám napíšete na náš farský mail.

5. MILODARY – ZBIERKY: - Srdečná vďaka za každý milodar a štedrosť! Prajeme vám požehnanú nedeľu a nový týždeň! 

 

 

Naše webové stránky používajú súbory cookies služby Google Analytics, ktorú poskytuje spoločnosť Google. Pomáha nám to analyzovať spôsoby využitia stránky zo strany používateľov a zlepšovať stránku. Používaním stránky vyjadrujete súhlas s používaním súborov cookie.