utorok, 28 apríl 2020 10:03

Farské oznamy - 3. veľkonočný týždeň

Farské oznamy - 3. veľkonočný týždeň

Farské oznamy - 3. veľkonočný týždeň (27.4.2020-2.5.2020)

1. SLÁVENIE SV. OMŠE: Od pondelka začína týždeň modlitieb za duchovné povolania. V momentálnej situácii sú do odvolania sv. omše slávené v Diecéznej svätyni bez účasti Božieho ľudu v pracovných dňoch o 8.00 a o 17.15, v sobotu o 9.00 a v nedeľu o 10.00. Pozývame vás k duchovnému zjednoteniu. Odporúčame sledovať sv. omšu v kruhu svojej rodiny na RTVS, v TV Lux alebo v Rádiu Lumen alebo na internete. 

2. VYSLUHOVANIE SVIATOSTÍ: Vysluhovanie sviatosti krstu je iba za prítomnosti rodičov a krstných rodičov a bez organizovania rodinných osláv s tým spojených. Vysluhovanie sviatosti zmierenia sa teraz musí obmedziť iba na nevyhnutné prípady. V takom prípade nás vopred kontaktujte cez kostolnícky mobil, farský mail alebo prípadne priamo kňazov. K zaopatreniu chorého a v prípade pohrebu volajte na kostolnícky mobil 0949 279 973. Pohreb sa môže konať v kruhu najbližšej rodiny, bez sv. omše a bez karu! Pohrebu nech sa nezúčastňujú tí, čo majú príznaky prechladenia alebo respiračných chorôb. Pri všetkých týchto obradoch je potrebné zachovať nariadené hygienické opatrenia! Prosíme vás, aby ste nám potvrdili plánované krsty a sobáše, resp.  nás informovali o zmene termínu mailom alebo telefonicky v čase úradných hodín (pondelok až piatok od 16.00 do 17.00). 

3. PRVÉ SV. PRIJÍMANIE A BIRMOVKA: Vzhľadom na aktuálnu epidemiologickú situáciu spojenú s koronavírusom Arcibiskupský úrad v Košiciach nariadil zrušiť všetky plánované spoločné slávnosti 1. sv. prijímania v našej arcidiecéze v mesiacoch apríl a máj. Všetky informácie sú na našej webstránke a zaslali sme žiakom cez školský web. Prosíme rodičov o pomoc pri domácej príprave svojho dieťaťa k 1.SvP.  Zároveň oznamujeme birmovancom a ich rodičom, že plánovaná slávnosť sviatosti birmovania (6.6.2020) ešte nebola zrušená a čakáme aké inštrukcie dostaneme z Arcibiskupského úradu. Chceme prosiť birmovancov, aby si naštudovali základné vedomosti, ktoré dostali mailom od kňaza alebo animátora svojej skupinky. Srdečná vďaka za pochopenie a pomoc pri príprave.

4. FARSKÁ KANCELÁRIA: Kancelária farského úradu je k dispozícii v upravených úradných hodinách (pondelok až piatok od 16.00 do 17.00). Prosíme, aby ste uprednostnili telefonický (cez kostolnícky mobil, prípadne pevnú linku) alebo mailový kontakt  a boli veľmi zodpovední. Krstné listy, potvrdenia a iné doklady je v tejto dobe vhodnejšie vybaviť cez telefonický alebo emailový kontakt. Všetky potrebné informácie vám podáme telefonicky alebo mailom, keď nám napíšete na náš farský mail.

5. MILODARY – ZBIERKY: - na kostol obetovali  z pohrebu + Margity Kitľanovej 120,-€; cez farský účet: bohuznámy 100,-€; bohuznámy 20,-€; bohuznámy 10,-€;.   Srdečná vďaka za každý milodar a štedrosť! Prajeme vám požehnanú nedeľu a nový týždeň! 

 

Naše webové stránky používajú súbory cookies služby Google Analytics, ktorú poskytuje spoločnosť Google. Pomáha nám to analyzovať spôsoby využitia stránky zo strany používateľov a zlepšovať stránku. Používaním stránky vyjadrujete súhlas s používaním súborov cookie.