nedeľa, 29 september 2019 19:50

Október - mesiac sv. ruženca

Október - mesiac sv. ruženca

Sv. Otec František vyhlásil október 2019 za Mimoriadny misijný mesiac. Modlitba ruženca v našom Sanktuáriu bude vo všedné dni týždňa pred omšou o 17.30 (okrem sobôt a nedieľ!). Na výveske aj našej webstránke je rozpis spoločenstiev, ktoré v daný deň vedú  modlitbu sv. ruženca!!! V októbri môžu získať úplné odpustky tí, čo sa modlia ruženec v kostole, kaplnke alebo rodine, rehoľnom alebo nábožnom združení. K získaniu odpustkov sa ešte stanovuje: 1. stačí sa pomodliť 5 desiatkov ruženca; 2. k modlitbe treba pridať nábožné rozjímanie o tajomstvách; 3. pri verejnom recitovaní treba vysloviť tajomstvá ruženca podľa zaužívaného zvyku.

Naše webové stránky používajú súbory cookies služby Google Analytics, ktorú poskytuje spoločnosť Google. Pomáha nám to analyzovať spôsoby využitia stránky zo strany používateľov a zlepšovať stránku. Používaním stránky vyjadrujete súhlas s používaním súborov cookie.