piatok, 19 júl 2019 09:14

Projekt podporený z rozpočtu Prešovského samosprávneho kraja

Projekt podporený z rozpočtu Prešovského samosprávneho kraja

       Rímskokatolícka farnosť Najsvätejšieho Tela Pána Stropkov sa v roku 2018 uchádzala o finančnú podporu v rámci Výzvy č. 2  Prešovského samosprávneho kraja na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie pre rok 2018 – Program 2 „Kultúra“ – Podpora mariánskych pútnických miest v PSK. Schválením predloženého projektu pod názvom Odvodnenie budovy a rekonštrukcia sociálneho zariadenia v Diecéznej svätyni Stropkov stropkovská farnosť získala finančné prostriedky vo výške 34 500,- EUR, ktoré použila na odvodenie budovy Farského kostola Najsvätejšieho Tela Pána, rekonštrukciu sociálneho zariadenia a jeho pripojenie na verejnú kanalizáciu. 

       Od októbra 2018 sa začali prípravné práce k realizácii tohto projektu, ktoré spočívali v príprave projektovej dokumentácie, zabezpečení archeologického výskumu, potrebných odborných posudkov, vyjadrení a povolení z KPÚ Prešov a verejného obstarávania realizátora tohto diela. K samotnej realizácií prác sme pristúpili od mája 2019. Touto rekonštrukciou sme chceli eliminovať havarijný stav  zamakania budovy kostola a tým prispieť k obnove a záchrane tejto národnej kultúrnej pamiatky a starobylého mariánskeho pútnického miesta, ktoré má veľký historický význam nielen pre mesto Stropkov a okolie, ale aj pre celý Prešovský kraj. Finančná podpora Prešovského samosprávneho kraja je o to cennejšia, že bola realizovaná v roku 350. výročia cirkevného schválenie Bratstva blahoslavenej Panny Márie Škapuliarskej v Stropkove, ktoré je najstarším cirkevne potvrdeným Škapuliarskym bratstvom na území bývalého Uhorska, resp. v dnešnej strednej Európe. 

       V mene veriacich naše farnosti, ale aj všetkých ktorým záleží na historicko-kultúrnom dedičstve nášho mesta, chcem vyjadriť naše srdečné poďakovanie poslancom PSK na čele s predsedom PSK za finančnú podporu rekonštrukcie farského kostola - Diecéznej svätyne v Stropkove, ktorý je mariánskym pútnickým miestom. Toto podporou predstavitelia PSK ukázali svoju úctu k duchovným a historickým koreňom nášho kraja.

Miroslav Kyšeľa, dekan-farár

                                                                                              

 

Naše webové stránky používajú súbory cookies služby Google Analytics, ktorú poskytuje spoločnosť Google. Pomáha nám to analyzovať spôsoby využitia stránky zo strany používateľov a zlepšovať stránku. Používaním stránky vyjadrujete súhlas s používaním súborov cookie.