pondelok, 25 január 2016 22:12

Príhovor rektora Katolíckej univerzity

Príhovor rektora Katolíckej univerzity

Drahí bratia a sestry,

ctení priatelia, priaznivci, dobrodinci a podporovatelia našej Katolíckej univerzity,

na základe rozhodnutia Konferencie biskupov Slovenska (KBS) sa od roku 2010 posledná nedeľa v januári každoročne slávi ako Nedeľa Katolíckej univerzity. Dovoľte mi, aby som sa vám  prihovoril a všetkým poďakoval za vaše modlitby, obety a každú pomoc a podporu venovanú Katolíckej univerzite.

Uplynulý rok 2015 bol pre Katolícku univerzitu dôležitý predovšetkým v dvoch oblastiach: KBS vykonala audit nezávislou audítorskou spoločnosťou za obdobie rokov 2010-2013 a v polovici roka bolo zverejnené hodnotenie komplexnej akreditácie slovenských vysokých škôl a univerzít za roky 2008-2013. Zistenia auditu aj akreditácie nastavili zrkadlo minulosti aj prítomnosti KU.

 

Milí bratia a sestry, 

chcem vás uistiť, že na Katolíckej univerzite postupne uvádzame do praxe odporúčania, ktoré vzišli z auditu aj z komplexnej akreditácie. Pozitívne skutočnosti chceme zachovať a rozvíjať. To negatívne, čo spôsobilo škody alebo poškodilo dobré meno, chceme trpezlivo v intenciách pravdy a zodpovednosti odstraňovať. Vedenie univerzity a jednotlivých fakúlt zároveň prijalo opatrenia, aby Katolícka univerzita zostala aj naďalej zaradená medzi slovenské univerzity. 

V závere uplynulého roka zverejnila Akademická rankingová a ratingová agentúra (ARRA)hodnotenie slovenských vysokých škôl za rok 2015. Pre Katolícku univerzitu vyznelo mimoriadne priaznivo. Filozofická fakulta obhájila vynikajúce 2. miesto z minulého roka. Pedagogická fakulta dosiahla historicky najlepšie umiestnenie, keď v skupine pedagogických fakúlt získala  3. miesto. Teologická fakulta si v skupine siedmich teologických fakúlt udržala 4. miesto z predchádzajúceho roku. Fakulta zdravotníctva celkovo obsadila 7. miesto, čo je v porovnaní s predchádzajúcim rokom zlepšenie o jednu priečku. Pre nás na Katolíckej univerzite sú tieto výsledky povzbudením do ďalšej práce a záväzkom zároveň. Verím, že je to pozitívny signál aj pre tých, ktorí uvažujú o štúdiu na našej univerzite. 

Je našou radosťou, že tento kalendárny rok otvoríme zrekonštruovaný internát a ponúkneme naším študentom zlepšené podmienky pre ich štúdium a pobyt v prostredí Katolíckej univerzity.

Hovorí sa, že raz vidieť je viac ako stokrát počuť. Pozývame preto všetkých záujemcov o štúdium na „Deň otvorených dverí“, ktorý bude na Katolíckej univerzite v utorok 9. februára 2016.  Príďte sa zoznámiť so štúdiom a prostredím našej univerzity.

Drahí bratia a sestry, 

Katolícka univerzita sa naďalej úprimne uchádza o podporu vás všetkých s ubezpečením, že sa bude snažiť naďalej priniesť slovenskej spoločnosti čo najviac úžitku vo forme dobrých a vzdelaných absolventov. Nech i pre naše modlitby a obete tomuto dielu Pán žehná a rovnako aj nás všetkých.

Jozef Jarab, 

rektor Katolíckej univerzity

 

Naše webové stránky používajú súbory cookies služby Google Analytics, ktorú poskytuje spoločnosť Google. Pomáha nám to analyzovať spôsoby využitia stránky zo strany používateľov a zlepšovať stránku. Používaním stránky vyjadrujete súhlas s používaním súborov cookie.