Vytlačiť túto stránku

Sviatosť krstu

Sviatosť krstu

KKC 1213 Svätý krst je základom celého kresťanského života, vstupnou bránou do života v Duchu (vitae spiritualis ianua), ako aj bránou, ktorá otvára prístup k ostatným sviatostiam. Krstom sme oslobodení od hriechu a znovuzrodení ako Božie deti, stávame sa Kristovými údmi, sme začlenení do Cirkvi a dostávame účasť na jej poslaní: „A tak sa krst správne a vhodne definuje ako sviatosť znovuzrodenia skrze vodu v slove.“

Náuka Cirkvi o sviatosti krstu:
Katechizmus katolíckej cirkvi – Druhý oddiel, Prvá kapitola, 1. článok

Čo urobiť pred krstom?

 1. Príprava na sviatosť krstu (podľa can. 851 CIC 1983) je na našom Farskom úrade v Stropkove o 19.00 hod. druhý piatok mesiaca a posledný piatok mesiaca, okrem prázdnin. Odporúčame ju absolvovať ešte pred narodením dieťaťa. Je vhodné, aby sa prípravy  na sviatosť krstu spolu s rodičmi zúčastnili aj krstní rodičia. Ak sú krstní rodičia z inej farnosti, môžu absolvovať krstnú prípravu vo svojej farnosti. Potvrdenie o absolvovaní krstnej prípravy a aj odporúčanie za krstného rodičia vyžiadajú od miestneho kňaza.
 2. Krst príde nahlásiť jeden z rodičov dieťaťa do kancelárie farského úradu aspoň týždeň vopred. Je potrebné doniesť:
  • rodný list dieťaťa,
  • ak rodičia dieťaťa prijali sv. manželstva v inej farnosti, aj cirkevný sobášny list,
  • údaje o krstných rodičoch: meno a priezvisko, zamestnanie, náboženstvo a adresu trvalého pobytu.
 3. Krstný rodič musí splniť požiadavky podľa cirkevného zákona (CIC 83 can. 874):  
  • zavŕšil 16. rok života;
  • katolík;
  • už prijal Eucharistiu;
  • pobirmovaný;
  • ak je zosobášený, žije v usporiadanom sviatostnom manželstve;
  • žije život primeraný viere a úlohe, ktorú má prijať (praktizuje vieru);
  • nepostihnutý žiadnym cirkevným trestom.
 4. Je správne, aby rodičia, krstní rodičia a príbuzní prijali pred krstom svojho dieťaťa sviatosť zmierenia a spolu s celou rodinou sa duchovne pripravili na túto sviatosť.
 5. Sviatosť krstu sa v našej farnosti udeľuje v Sanktuáriu - farský kostol v sobotu o 11.00 hod. alebo v nedeľu po sv. omši o 10.30 hod. V osobitných prípadoch pri farskej sv. omši o 10.30 hod.
 6. Krst dospelých je potrebné nahlásiť na farskom úrade, kde dostanete potrebné informácie.

Naše webové stránky používajú súbory cookies služby Google Analytics, ktorú poskytuje spoločnosť Google. Pomáha nám to analyzovať spôsoby využitia stránky zo strany používateľov a zlepšovať stránku. Používaním stránky vyjadrujete súhlas s používaním súborov cookie.