Vytlačiť túto stránku

Sviatosť Eucharistie

Sviatosť Eucharistie

KKC 1322 Svätá Eucharistia završuje uvádzanie do kresťanského života. (KKC 1212) Tí, čo boli krstom povýšení na hodnosť kráľovského kňazstva a birmovaním hlbšie pripodobnení Kristovi, prostredníctvom Eucharistie majú s celým spoločenstvom účasť na samej Pánovej obete.

KKC 1323 „Náš Spasiteľ pri Poslednej večeri v tú noc, keď bol zradený, ustanovil eucharistickú obetu svojho tela a svojej krvi, aby ňou v priebehu vekov trvale zachoval obetu kríža, kým nepríde, a aby tak zveril Cirkvi, milovanej Neveste, pamiatku svojej smrti a svojho zmŕtvychvstania: sviatosť milosrdenstva, znak jednoty, puto lásky, veľkonočnú hostinu, pri ktorej prijímame Krista, duša sa napĺňa milosťou a dostávame závdavok budúcej slávy.“ (KKC 1402)

Náuka Cirkvi o Oltárnej sviatosti – Eucharistie:
Katechizmus katolíckej cirkvi – Druhý oddiel, Prvá kapitola, 3. článok

 

22.4.2020

Milí rodičia detí pripravujúcich sa na 1. sv. prijímanie!

Vzhľadom na aktuálnu epidemiologickú situáciu spojenú s koronavírusom Vám oznamujeme, že Arcibiskupský úrad v Košiciach nariadil zrušiť všetky plánované spoločné slávnosti 1. sv. prijímania v našej arcidiecéze v mesiacoch apríl a máj. Hneď ako to bude možné, budeme Vás informovať o možnostiach, ako by sme slávnosť 1. sv. prijímania vašich detí mohli spoločne zorganizovať.

Dovtedy nech sa deti priebežne učia otázky ("Súhrn najdôležitejších otázok") a postup sviatosti zmierenia ("Sviatosť zmierenia - schéma svätej spovede") z učebnice náboženstva pre 3. ročník, str. 102-104. Ak by ste nemali k dispozícii učebnicu, tieto materiály nájdete tu v prílohe. Týmto Vás zároveň chceme poprosiť aj vašu o pomoc pri príprave svojich detí k prvému prijatiu sviatosti zmierenia a Eucharistie.

Myslíme na Vás a vaše rodiny v modlitbách a pri slávení sv. omší. 

S pozdravom, vaši duchovní otcovia a katechéti

 

Naše webové stránky používajú súbory cookies služby Google Analytics, ktorú poskytuje spoločnosť Google. Pomáha nám to analyzovať spôsoby využitia stránky zo strany používateľov a zlepšovať stránku. Používaním stránky vyjadrujete súhlas s používaním súborov cookie.