Zverejňovanie dokumentov

Z dôvodu prehľadného spravovania finančných prostriedkov farnosti FER v Stropkove dňa 12. 7. 2016 prijala rozhodnutie o zverejňovaní uhradených faktúr nad 350 eur na internetovej stránke farnosti s platnosťou od 1. 7. 2016. Toto rozhodnutie bolo prekonzultované s ekonomickým oddelením ABÚ Košice.

 

ZverejnenéDodávateľPredmetCena s DPH
25.7. 2017 J.M.J. Pro, s.r.o. Práce na farskej budove + súpis prác 19 802,03 €
29.6. 2017 J.M.J. Pro, s.r.o.

Práce na farskej budove + súpis prác

7 181,12 €
19.5. 2017 J.M.J. Pro, s.r.o. Práce na farskej budove + súpis prác 8 151,64 €
19.5. 2017 J.M.J. Pro, s.r.o. Práce na farskej budove + súpis prác 6 523,36 €
28.4. 2017 J.M.J. Pro, s.r.o. Práce na farskej budove + súpis prác 9 719,65 €
14.3. 2017 J.M.J. Pro, s.r.o. Záloha na nákup materiálu 9 000,00 €
30.1. 2017 CSS - Cirkevná servisná spoločnosť Vyúčtovanie dodávky energii - 60,67 €
26.1. 2017 CSS - Cirkevná servisná spoločnosť Vyúčtovanie dodávky energii - 386,00 €
13.1. 2017 Drevimex H.J. s.r.o. 3x dubový stôl na liturgické účely 948,89 €
  ROK 2016 ROK 2016  
25.12. 2016 Sklenárstvo Jadlovský Výroba kľúčov, zámok, vložiek FAB 584,40 €
22.12. 2016 CSS - Cirkevná servisná spoločnosť Energie 12/2016 652,58 €
20.12. 2016 Východosl.vodar.spoločnosť, a.s. Fa za vodné a stočné 9-12/2016 340,49 €
24.11. 2016 CSS - Cirkevná servisná spoločnosť Energie 11/2016 652,58 €
21.11. 2016 Drevimex H:J. s.r.o. Drevené pódium k hl. oltáru 426,14 €
27.10.2016 CSS - Cirkevná servisná spoločnosť Energie 10/2016 652,58 €
26.10.2016 J.M.J. Pro, s.r.o. Práce na farskej budove 16 404,61 €
27.9. 2016 CSS - Cirkevná servisná spoločnosť Energie 9/2016 652,58 €
26.9. 2016 Východosl.vodar.spoločnosť, a.s. Fa za vodné a stočné 7-9/2016 404,11 €
24. 8. 2016 CSS - Cirkevná servisná spoločnosť Energie 8/2016 652,58 €
20. 7. 2016 CSS - Cirkevná servisná spoločnosť Vyúčtovacia faktúra za energie - 2590,08 €
26. 7. 2016 KMT Stropkov, s.r.o. Oprava tribúny - pódia 768,00 €
25. 7. 2016 Jozef Cichý - MTM Odpustová slávnosť - pohostenie 643,80 €
12. 7. 2016 Ing. František Sitarčík, FESPRO Projekt stavby farská budova 4 000,00 €
8. 7. 2016 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Fa za vodné a stočné 4-6/2016 514,81 €

 

Naše webové stránky používajú súbory cookies služby Google Analytics, ktorú poskytuje spoločnosť Google. Pomáha nám to analyzovať spôsoby využitia stránky zo strany používateľov a zlepšovať stránku. Používaním stránky vyjadrujete súhlas s používaním súborov cookie.