Vytlačiť túto stránku
utorok, 05 máj 2020 21:14

Farské usmernenia k bohoslužbám od 6.5.2020

Farské usmernenia k bohoslužbám od 6.5.2020

Na základe usmernení Úradu verejného zdravotníctva a v jednote s vyhlásením Konferencie biskupov Slovenska k aktuálnej situácii v pastorácii vám ponúkame niekoľko súhrnných informácií:

* v danej fáze ešte nie je možné naplno využiť kapacitu chrámov, preto budú v kostole viditeľným spôsobom označené miesta, kde veriaci môžu v laviciach alebo na stoličkách sedieť, pri zachovaní pravidla obsadenia každého druhého radu a dvojmetrových odstupov. Striktne treba medzi jednotlivými veriacimi dodržať minimálne dvojmetrové rozostupy. 

* ostaných veriacich, ktorí z kapacitných dôvodov nevojdú do kostola prosíme, aby aj vonku pred kostolom pamätali na rozostupy.

* veriaci v kostole, ale aj vonku okolo kostola musia mať na tvári ochranné rúško.

* od 6. mája budú nateraz sv. omše v našej farnosti (z kapacitných dôvodov) len v Stropkovskom sanktuáriu a podľa Programu bohoslužieb aj v kostole na Bani a v Chotči. Presný rozpis sv. omší na celý tento týždeň nájdete na webovej stránke našej farnosti.

* seniori nad 65 rokov nech svoju prítomnosť na bohoslužbách ešte zvážia. Pre veriacich nad 65 rokov bude prednostne určená sv. omša ráno o 8:00 – tzv. omša pre seniorov. Cieľom tohto usmernenia nie je seniorov diskriminovať, ale chrániť ich zdravie.

* kostol sa bude otvárať 35 minút pred sv. omšou. Pred sv.  omšou bude modlitba ruženca, ale bez ďalších modlitieb. Pri vstupe do kostola bude k dispozícii dezinfekcia rúk. Sväté omše majú byť kratšie. Sväteničky zostávajú prázdne. Zakazuje sa používať spoločné kostolné knižky, texty, či ružence. Znak pokoja vynechávame alebo nahrádzame úkonom hlavy. Sväté prijímanie sa na základe dovolenia biskupskej konferencie, až do odvolania, podáva na ruku. Po každej sv. omši sa kostol prevetrá a dezinfikujú sa lavice, stoličky a kľučky.

* sv. spoveď bude pred sv. omšou v prípade dobrého počasia v exteriéri kostola (vonku). V prípade zlého počasia v upravených spovedniciach (kňaz je uzavretý a oddelený, penitent je v otvorenom priestore, čiže dvere spovednice otvorené).

* účasť na bohoslužbách aj naďalej ostáva dobrovoľná - aj čo sa týka nedelí a sviatkov. Rizikovým skupinám odporúčame sledovať vysielanie bohoslužieb prostredníctvom katolíckych a verejnoprávnych médií.

* všetkých povzbudzujeme k veľkej trpezlivosti a ohľaduplnosti. Prosíme, aby sme rešpektovali pokyny organizátorov a zaumieňme si vopred, že urobíme všetko, aby nedochádzalo k zbytočným sporom: prejavme v tomto smere láskavosť aj obetavosť, ktoré pramenia z našej kresťanskej viery.

* bližšie a aktuálne informácie sa dozviete na bohoslužbách a budú aj na našej farskej webovej stránke.

 

Naše webové stránky používajú súbory cookies služby Google Analytics, ktorú poskytuje spoločnosť Google. Pomáha nám to analyzovať spôsoby využitia stránky zo strany používateľov a zlepšovať stránku. Používaním stránky vyjadrujete súhlas s používaním súborov cookie.