Vytlačiť túto stránku
nedeľa, 02 december 2018 16:36

Úplne odpustky - 400. výročie smrti sv. Košických mučeníkov

Úplne odpustky - 400. výročie smrti  sv. Košických mučeníkov

V jubilejnom roku  sv. Košických mučeníkov môže veriaci v opravdivej kajúcnosti raz za deň získať úplné odpustky pre seba a aj pre duše v očistci za obvyklých podmienok (sv. spoveď, sv. prijímanie a modlitba na úmysel Sv. Otca), počas púte do Diecéznej svätyne v Stropkove z dôvodu jubilea sv. Košických mučeníkov:

1. počas liturgického slávenia 

2. alebo počas pobožnosti 

3. alebo sa budú aspoň na istý čas venovať nábožnému rozjímaniu spojenému s modlitbou Otče náš, Vyznaním viery, potom so vzývaniami Preblahoslavenej Panny Bohorodičky i svätých Košických mučeníkov.

Nábožní veriaci, ktorým bráni pokročilý vek alebo ťažká nemoc, budú môcť rovnako získať úplné odpustky, ak odvrhnutím akéhokoľvek hriechu s úmyslom splniť, pokiaľ to bude čím skôr možné, tri obvyklé podmienky (sv. spoveď, sv. prijímanie a modlitba na úmysel Sv. Otca), sa pripoja nábožne pred nejakým obrázkom sv. Košických mučeníkov k sláveniam jubilea a obetujú milosrdnému Bohu svoje prosby a trápenia.

Text udelenia milosti odpustkov v jubilejnom roku sv. Košických mučeníkov preložený do slovenčiny:

Apoštolská Penitenciária na základe osobitného poverenia Najvyššieho Veľkňaza Františka a zároveň na znak láskavosti Svätého Otca udeľuje úplné odpustky za obvyklých podmienok (sv. spoveď, sv. prijímanie a modlitba na úmysel Sv. Otca), ktoré budú môcť získať veriaci v opravdivej kajúcnosti raz za deň. Tie môžu získať aj pre duše v očistci na spôsob príhovoru za tieto duše počas svojej púte do košickej katedrály alebo do ktoréhokoľvek z kostolov v uvedenom zozname, ako je pripojený v žiadosti Jeho Excelencie arcibiskupa – metropolitu, a na tom mieste, pred relikviami svätých, ktoré budú putovať, aby boli predložené k úcte veriacich; buď počas liturgického slávenia konaného z dôvodu jubilea či pobožnosti, alebo sa budú aspoň na istý čas venovať nábožnému rozjímaniu spojenému s modlitbou Otče náš, Vyznaním viery, potom so vzývaniami Preblahoslavenej Panny Bohorodičky i svätých Košických mučeníkov.

Nábožní veriaci, ktorým bráni pokročilý vek alebo ťažká nemoc, budú môcť rovnako získať úplné odpustky, ak odvrhnutím akéhokoľvek hriechu s úmyslom splniť, pokiaľ to bude čím skôr možné, tri obvyklé podmienky, sa pripoja nábožne pred nejakým obrázkom sv. Košických mučeníkov k sláveniam jubilea a obetujú milosrdnému Bohu svoje prosby a trápenia.

Zároveň Penitenciária naliehavo žiada, aby sa diecézny penitenciár, katedrálny klérus, farári a kňazi splnomocnení patričnými spovednými fakultami, ochotne a vytrvalo podieľali na vysluhovaní sviatosti zmierenia a často prinášali chorým sv. prijímanie, kvôli ľahšiemu prístupu k Božej milosti sprístupnenej cirkevnou mocou kľúčov.

Táto listina platí počas celého jubilejného roka sv. Košických mučeníkov. Ak je niečo, čo by sa tomu protivilo, vôbec neprekáža.

Dané v Ríme, v sídle Apoštolskej Penitenciárie, dňa 5. novembra v roku Vtelenia Pána 2018.

Maurus kard. Piacenza, hl. penitenciár

 

Zoznam kostolov k získaniu odpustkov:

Katedrála sv. Alžbety v Košiciach

Konkatedrála sv. Mikuláša v Prešove

Bazilika sv. Egídia v Bardejove

Bazilika Narodenia Panny Márie vo Vranove nad Topľou

Kostol sv. Vojtecha v Gaboltove – diecézna svätyňa

Kostol ružencovej Panny Márie – diecézna svätyňa

Kostol Najsvätejšieho Tela Pána v Stropkove – diecézna svätyňa

Kostol sv. Jakuba vo Veľkom Šariši – diecézna svätyňa

Kostol Božieho milosrdenstva v Košiciach – diecézna svätyňa

Kostoly sv. Košických mučeníkov - Fričovce, Humenné, Košice, Stanča, Stretava, Pusté Čemerné

 

Naše webové stránky používajú súbory cookies služby Google Analytics, ktorú poskytuje spoločnosť Google. Pomáha nám to analyzovať spôsoby využitia stránky zo strany používateľov a zlepšovať stránku. Používaním stránky vyjadrujete súhlas s používaním súborov cookie.