Mimoriadni rozdávatelia sv. prijímania

Podľa Kódexu kánonického práva je riadnym vysluhovateľom svätého prijímania biskup, presbyter a diakon. Mimoriadnym vysluhovateľom svätého prijímania je akolyta, ako aj iný veriaci, ktorý má vek a vlohy stanovené dekrétom Konferencie biskupov a predpísaným liturgickým obradom je prijatý do služby mimoriadneho rozdávateľa svätého prijímania; toto udelenie služieb mu však nedáva právo na poskytovanie materiálneho zabezpečenia zo strany Cirkvi.

Rozdávatelia sv. prijímania nedávajú počas sv. prijímania deťom krížiky.

V našej farnosti službu mimoriadnych rozdávateľov svätého prijímania vykonávajú poverení laici: Vanda, Mašlej J., Pavúk M., Vateha L., Hubáč D., Melník, Drobňák K., Veselý P., Mydla R.