Spoločenstvá

Na území stropkovskej farnosti pôsobia tieto spoločenstvá: