Program bohoslužieb vo veľkonočnej oktáve od 17.4.2017 – 23.04. 2017

DeňSlávenieSanktuáriumKláštorBaňaChotčaIné
Pondelok

Veľkonočný pondelok

8:00 

10:45

06:30

09:30 

09:30

08:00

 

Utorok

Veľkonočný utorok

18:00

Liturgia hodín - vešpery

06:30

 

 

 

Streda

Veľkonočná streda

18:00 

Liturgia hodín - vešpery

6.30

 

 

8:00 CZŠ

Štvrtok

Veľkonočný štvrtok

18.00 + krátka adorácia

6:30

 

 

 

Piatok

Veľkonočný piatok

18:00

6:30

 

 

Púť CZŠ do

Krakowa

Sobota

Veľkonočná sobota

7:00 

11:00 krst

13:00 sobáš + krst

15:00 sobášna 

18:00 

 

 

 

17:00

Nemocnica

Nedeľa

2.VEĽKONOČNÁ

NEDEĽA

Nedeľa Božieho milosrdenstva

8:00

10:45

18:00

6:30

9:30

9:30

8:00

15:00 pobožnosť k BM

             
             
             

1. Veľkonočná oktáva: Oslava Pánovho zmŕtvychvstania pokračuje celú oktávu až do 2. veľkonočnej nedele - nedele Božieho milosrdenstva. Upozorňujeme, že zajtra na  Veľkonočný pondelok budú sv. omše iba dopoludnia. Večerná sv. omša nebude!!! 

2. Kancelária FU: Po veľkonočných sviatkoch bude kancelária FÚ v úradných hodinách  od Veľkonočnej stredy 19.4. 2017. V piatok 21.4. 2017 nebude kancelária FU, nakoľko z príležitosti 25. výročia vzniku našej CZŠ sv. Petra a Pavla ideme aj my kňazi s kolektívom CZŠ na púť do Sanktuária BM v Krakove.

3. Stretnutie prvoprijímajúcich: V nedeľu 23.4. 2017 bude stretnutie prvoprijímajúcich a ich rodičov o 15.00 na CZŠ s p. kaplánom Radom Bačom, ktorý má aj s katechétmi na starosti prípravu prvoprijímajúcich detí. Katechéti budú mať na starosti deti. Účasť na stretnutí je povinná. 

4. ADSM  2017: Na budúcu sobotu 22.4.2017 je Arcidiecézne stretnutie mladých v Prešove. Plagát je na výveske. Pozývame mladých našej farnosti, aby sa čím skôr nahlásili cez FCB u p. kaplána Petra Jurašeka, ktorý pôjde s mladými. Sobotná omša v kláštore o 17.00 nebude...

5. Arcidiecézna púť deti: Pozývame deti a rodičov našej farnosti na arcidiecéznu púť detí do Obišoviec 13.5. 2017 v deň 100. výročia zjavenia P. Márie vo Fatime. Pestrý program púte nájdete na plagáte, ktorý je na výveske aj našej webstránke. Rodičia prihláste sa so svojimi ratolesťami v sakristii do 30.4. 2017.

6. Email - prosba: Na náš farský email prišla nasledujúca prosba. Tu je plné znenie emailu: „Chcem Vás poprosiť, upozorňujte prosím rodičov nech dávajú pozor na deti lebo niekedy cez ten hluk, kričanie a dupotanie nie je na omši nič počuť a rodičom to samozrejme nevadí...“ Nie je to jednoduché zvládnuť dnešné deti a pritom ich neodradiť od lásky k Ježišovi a Cirkvi. Vďaka za toto upozornenie a aj pochopenie!

7. Milodary – zbierky:

*** Na kostol:  - 0 -                                                                                                                                                                                                              

*** Na novú faru: bohuznáma 200,-€; bohuznáma 100,-€; bohuznáma rodina 50,-€.  Za všetky milodary vyslovujeme úprimné Pán Boh zaplať!

 

ostatné informácie sú na www.rkfustropkov.sk

kontakt na kostolníka: 0949 279 973