Program bohoslužieb - 11. týždeň v Období cez rok od 19.6.2017 – 25.6. 2017

DeňSlávenieSanktuáriumKláštorBaňaChotčaIné
Pondelok

Féria

18:00

Liturgia hodín - vešpery

06:30 

 

 

 13:30 DSS

Utorok

Féria

18:00

Liturgia hodín - vešpery

06:30

 18:00

 

 

Streda

Sv. Alojz Gonzaga,

rehoľník

spomienka

18:00 

Liturgia hodín - vešpery

6.30

 

 

8:00 CZŠ

Štvrtok

Féria

18.00 + krátka adorácia

6:30

 

17:00 spoveď

18:00

Stretnutie s katechétmi

Piatok

Najsv. Srdce Ježišovo

slávnosť

18:00

6:30

18:00

18:00

11:00 Nový Domov

Sobota

Narodenie sv. Jána

Krstiteľa

slávnosť

8:00  

16:00 sobášna

18:00 

9:30 spoveď rómsky

detí

 

 

17:00 Nemocnica

Nedeľa

12. V CEZROČNOM

OBDOBÍ

 

8:00

10:45 - odpust

18:00

6:30

9:00 1.sv.prij.

rómskych detí

8:00

10:30 odpust

 

             
             
             

1. 1. Slávnosť Božského Srdce Ježišovo: V piatok na slávnosť Najsv. Srdca Ježišovho pri verejnom recitovaní modlitby „Najmilší Ježišu“, môžeme získať za obvyklých podmienok úplné odpustky. Na budúcu nedeľu 25.6. 2016 vo filiálnom kostole Božského srdca Ježišovho v Chotči bude odpustová slávnosť o 10.30. Pri odpustových slávnostiach je možné v danom kostole za obvyklých podmienok získať pre seba úplné odpustky.

2. Prvé sv. prijímanie rómskych detí: V nedeľu 25.6. o 9.00 bude v kláštornom kostole slávnosť 1. sv. prijímania pre rómske deti. V sobotu o 9.30 bude v kláštornom kostole prvá sv. spoveď detí a ich rodičov, ktorí môžu prijať sv. zmierenia. Posledná detská omša pre šk. rok 2016/17 s vyhodnotením júnovej úlohy bude na prvú prázdninovú nedeľu 2.7.2017 v Sanktuáriu o 10.45. 

3. Stretnutia v tomto týždni: V pondelok 19.6. 2017 po večernej omši bude v KKD stretnutie FER. Vo štvrtok 22.6. 2017 bude stretnutie s katechétmi a animátormi birmovky v KKD po večernej omši.  

4. Odpustové agapé: Každé eucharistické slávenie je v prvom rade oslavou Všemohúceho Boha, no je milé ak má aj horizontálny rozmer „bratského stolovania“. Hostina lásky – agapé – nie je len prvokresťanskou spomienkou, ale môže byť milým ľudským povzbudením na budovanie vzťahov vo farskej rodine. Stretnúť sa po sv. omši pred chrámom, prehodiť niekoľko slov, ponúknuť sa koláčikom je tak veľmi potrebné v dnešnej dobe. Chcem poprosiť naše šikovné mamy - gazdinky o niekoľko zákuskov pre bratov a sestry vo viere. Každý, kto sa chce pridať k príprave odpustového agapé už na odpust  Škapuliarskej PM, prihláste sa v sakristii u kostolníkov. Tak to chceme robiť pri všetkých odpustoch a väčších akciách v našej farnosti. Vopred veľká vďaka za takúto pomoc pri budovaní farského spoločenstva, vďaka za prejav „človečiny“...

 5. Milodary – zbierky: 

*** Na budúcu nedeľu – 25.6. 2017 – bude Zbierka na dobročinné diela Svätého Otca, ktorou podporujeme charitatívne diela pápeža Františka.

*** Na kostol: zo svadby Michalenko – Hrižová 50,-€;  z krstu Andreja Pečeňuka 30,- €; z krstu Emmy Gondekovej 50,-€; z krstu Sofie Lehockej 25,-€;  

       z pohrebu Dávidka Fiľarského 50,- €.                                                                                                                                                                                                             

***Na novú faru: bohuznáma rodina 2 x 100,- €; bohuznámy 50€; bohuznáma 50,-€.  Za všetky milodary vyslovujeme úprimné Pán Boh zaplať!

 

6. Deň otcov: Vyprosujeme naším otcom Božie požehnanie a ochranu P. Márie k ich zodpovednej  úlohe dobrého kresťanského otca.

 

 

ostatné informácie sú na www.rkfustropkov.sk

kontakt na kostolníka: 0949 279 973