Program bohoslužieb - 20. týždeň v Období cez rok od 21.8.2017 – 27.8. 2017

DeňSlávenieSanktuáriumKláštorBaňaChotčaIné
Pondelok

sv. Pius X., pápež

spomienka

18:00

Liturgia hodín - vešpery

06:30 

18:00

 

 

Utorok

Panna Mária Kráľovná

 

18:00

Liturgia hodín - vešpery

06:30

 

 

 

Streda

Féria

18:00 

Liturgia hodín - vešpery

6.30

 

 

 

Štvrtok

sv. Bartolomej, apoštol

sviatok

18:00 

6:30

 

18:00

 

Piatok

Féria

 

18:00

6:30

 

 

11:00 Nový Domov

Sobota

Féria

7:00

14:00 sobášna

15:30 sobášna

18:00

 

 

 

17:00 Nemocnica

Nedeľa

21. V CEZROČNOM OBDOBÍ

8:00

10:45

18:00

 6:30

9:30

8:00 

9:30 

 
             
             
             

1. Poďakovanie: Z celého srdca veľké ĎAKUJEM všetkým našim gazdinkách a dobrodincom (najmä Domčeku) za prípravu agapé na augustový Fatimský dekanátny deň. Pán Boh zaplať za zákusky a vašu obetavú pomoc!

2. Škola snúbencov: Pre všetkých snúbencov pripravujeme – Školu snúbencov – v dňoch 8. a 9. septembra 2017 (piatok , sobota) od 8.30 v priestoroch našej CZS sv. Petra a Pavla. Prihláste sa v kancelárii FÚ alebo u našich animátorov Školy snúbencov do 27.8. 2017.

3. Fatimská sobota v katedrále: Septembrová Fatimská sobota bude v našej - košickej - katedrále 2.9. 2017 o 9.30 spojená s oslavou sv. Košických mučeníkov a spoločnými kňazskými rekolekciami. Pozývame aj Vás, milí veriaci a ponúkame možnosť autobusovej dopravy. Odchod autobusu bude od kaštieľa 2.9. 2017 o 6.30. Po skončení Fatimskej soboty bude hodinová možnosť „potúlať sa v centre Košíc“... Čím skôr sa prihláste u p. Márie Lehockej. Poplatok za autobus je 5,-€.

4. Milodary – zbierky: 

*** Na kostol:  z pohrebu Terézie Glinskej  100,-€.                                                                                                                                                                                                             

*** Na novú faru: z pohrebu Bernardíny Timčiskovej 50,-€; z pohrebu Terézie Glinskej 100,-€; zo sobáša Tokár – Vysoká 50,-€; bohuznáma rodina 100,-€.   Za všetky milodary úprimné Pán Boh zaplať!

 

 

 

ostatné informácie sú na www.rkfustropkov.sk

kontakt na kostolníka: 0949 279 973