Manželské ohlášky

Konferencia biskupov Slovenska v zmysle kán. 1067 CIC, podľa návrhu Rady KBS pre rodinu, dňa 17. 3. 2015 stanovuje túto normu ohľadom manželských ohlášok:

  1. V mestách nad 10-tisíc obyvateľov nech sa oznamujú na farskej výveske a na internetovej stránke farnosti počas 3 týždňov pred sobášom.
  2. Na vidieku a v menších mestách nech sa oznamujú počas 3 nedelí pred sobášom vo farských oznamoch na záver sv. omše.
  3. V prípade, že spolužitie páru (de facto) v spoločnej domácnosti trvá viac ako 5 rokov, nech sa ohlášky nekonajú.

V našej košickej arcidiecéze:

  • povinnosť ohlášok je možné splniť aj ich zverejnením vo farskom bulletine
  • dišpenzovať od ohlášok z vážneho a oprávneného dôvodu môže farár/farský administrátor.

Snúbencov treba informovať o význame ohlášok pred uzavretím manželstva. Manželstvo je nielen ich osobnou záležitosťou, ale sa významne dotýka cirkevného a občianskeho spoločenstva. Bez odstránenia možných manželských prekážok by ich manželstvo mohlo byť neplatné a nebolo by zdrojom Božích milostí a požehnania.

Aktuálne ohlášky

Dňa 07.07. 2018 chcú uzavrieť manželstvo:  Peter BUNDA, rím. kat. – bývajúci v Stropkove  a Romana Ewa JONIEC, rím. kat. - bývajúca v Rzeszów.

Dňa 07.07. 2018 chcú uzavrieť manželstvo:  Ondrej BARNA, rím. kat. – bývajúci vo Svidníku  a Martina MOTYKOVÁ, rím. kat. - bývajúca v Stropkove.

Dňa 07.07. 2018 chcú uzavrieť manželstvo:  Dávid ŠLANG, rím. kat. – bývajúci na Bani  a Dominika KMECOVÁ, rím. kat. - bývajúca v Nižnej Olšave.

Dňa 11.08. 2018 chcú uzavrieť manželstvo:  Ing. Róbert VATEHA, rím. kat. – bývajúci v Stropkove  a Mgr. Frederika KAČUROVÁ, gr. kat. - bývajúca v Chotči.

Dňa 18.08. 2018 chcú uzavrieť manželstvo:  Lukáš MIHALCO, gr. kat. – bývajúci v Hrabovčíku  a Bc. Amália POTOMOVÁ, rím. kat. - bývajúca v Brusnici.

Dňa 31.08. 2018 chcú uzavrieť manželstvo:  Bc. Pavol BUJDOŠ, rím. kat. – bývajúci v Stropkove  a Mgr. Drahoslava NEMCOVÁ, rím. kat. - bývajúca v Stropkove.

 

 Ak by niekto vedel o prekážke k sláveniu tohto manželstva, nech to oznámi na našom farskom úrade. Zároveň odporúčame týchto snúbencov do vašich modlitieb.

 

Naše webové stránky používajú súbory cookies služby Google Analytics, ktorú poskytuje spoločnosť Google. Pomáha nám to analyzovať spôsoby využitia stránky zo strany používateľov a zlepšovať stránku. Používaním stránky vyjadrujete súhlas s používaním súborov cookie.