Manželské ohlášky

Konferencia biskupov Slovenska v zmysle kán. 1067 CIC, podľa návrhu Rady KBS pre rodinu, dňa 17. 3. 2015 stanovuje túto normu ohľadom manželských ohlášok:

  1. V mestách nad 10-tisíc obyvateľov nech sa oznamujú na farskej výveske a na internetovej stránke farnosti počas 3 týždňov pred sobášom.
  2. Na vidieku a v menších mestách nech sa oznamujú počas 3 nedelí pred sobášom vo farských oznamoch na záver sv. omše.
  3. V prípade, že spolužitie páru (de facto) v spoločnej domácnosti trvá viac ako 5 rokov, nech sa ohlášky nekonajú.

V našej košickej arcidiecéze:

  • povinnosť ohlášok je možné splniť aj ich zverejnením vo farskom bulletine
  • dišpenzovať od ohlášok z vážneho a oprávneného dôvodu môže farár/farský administrátor.

Snúbencov treba informovať o význame ohlášok pred uzavretím manželstva. Manželstvo je nielen ich osobnou záležitosťou, ale sa významne dotýka cirkevného a občianskeho spoločenstva. Bez odstránenia možných manželských prekážok by ich manželstvo mohlo byť neplatné a nebolo by zdrojom Božích milostí a požehnania.

Aktuálne ohlášky

Dňa 18.08. 2017 chcú uzavrieť manželstvo: Ing. Stanislav TOKÁR – Košice – KVP a Ing. Mária VYSOKÁ - Stropkov.

Dňa 19.08. 2017 chcú uzavrieť manželstvo: Mgr. Maroš MYDLA – Stropkov a RNDr. Anna MIŠKOVÁ - Petrovany.

Dňa 26.08. 2017 chcú uzavrieť manželstvo: Marek ŠIMA – Stropkov a Pavla VRABĽOVÁ – Stropkov - Bokša.

Dňa 26.08. 2017 chcú uzavrieť manželstvo: Michal ILČISKO – Rovné a Mgr. Patrícia KOHÚTOVÁ – Stropkov.

Dňa 02.09. 2017 chcú uzavrieť manželstvo: Michal BEREŽNÝ – Praha a Lucia KÖVEROVÁ - Praha.

Dňa 09.09. 2017 chcú uzavrieť manželstvo: Rastislav CEPERKO – Stropkov a Alexandra BLANÁROVÁ - Bžany.

Dňa 09.09. 2017 chcú uzavrieť manželstvo: Michal KUREČKO – Miroľa a Anna JAKUBOVÁ - Stropkov.

Dňa 16.09. 2017 chcú uzavrieť manželstvo: Ľuboš HAJDA – Železník a Mgr. Lenka PETROVSKÁ - Stropkov.

Dňa 16.09. 2017 chcú uzavrieť manželstvo: Matúš IDELBEK – Svidník a Miroslava DEMJANOVÁ - Stropkov.

Dňa 23.09. 2017 chcú uzavrieť manželstvo: Stanislav FRIGA – Svidnička a Slávka BOBÁKOVÁ - Baňa.

Dňa 23.09. 2017 chcú uzavrieť manželstvo: MUDr. Peter GOJDIČ – Chotča a PaedDr. Júlia BUČÁKOVÁ - Prešov.

Dňa 30.09. 2017 chcú uzavrieť manželstvo: Jakub MILÝ – Rovné a Nikola PETRÁŠOVÁ - Stropkov.

 

 

 Ak by niekto vedel o prekážke k sláveniu tohto manželstva, nech to oznámi na našom farskom úrade. Zároveň odporúčame týchto snúbencov do vašich modlitieb.