Manželské ohlášky

Konferencia biskupov Slovenska v zmysle kán. 1067 CIC, podľa návrhu Rady KBS pre rodinu, dňa 17. 3. 2015 stanovuje túto normu ohľadom manželských ohlášok:

  1. V mestách nad 10-tisíc obyvateľov nech sa oznamujú na farskej výveske a na internetovej stránke farnosti počas 3 týždňov pred sobášom.
  2. Na vidieku a v menších mestách nech sa oznamujú počas 3 nedelí pred sobášom vo farských oznamoch na záver sv. omše.
  3. V prípade, že spolužitie páru (de facto) v spoločnej domácnosti trvá viac ako 5 rokov, nech sa ohlášky nekonajú.

V našej košickej arcidiecéze:

  • povinnosť ohlášok je možné splniť aj ich zverejnením vo farskom bulletine
  • dišpenzovať od ohlášok z vážneho a oprávneného dôvodu môže farár/farský administrátor.

Snúbencov treba informovať o význame ohlášok pred uzavretím manželstva. Manželstvo je nielen ich osobnou záležitosťou, ale sa významne dotýka cirkevného a občianskeho spoločenstva. Bez odstránenia možných manželských prekážok by ich manželstvo mohlo byť neplatné a nebolo by zdrojom Božích milostí a požehnania.

Aktuálne ohlášky

Dňa 22.4. 2017 chcú uzavrieť manželstvo: Adam ČONKA zo Stropkova  a Laura ŠAMKOVÁ zo Stropkova.

Dňa 22.4. 2017 chcú uzavrieť manželstvo: Maroš SENAJ zo Stropkova  a Katarína ONGRADYOVÁ z Breznice.

Dňa 22.4. 2017 chcú uzavrieť manželstvo: Radoslav JOBKO z Krušinca  a Katarína KOŤUCHOVÁ z Medzilaboriec.

Dňa 28.4. 2017 chcú uzavrieť manželstvo: Dávid KOTUS z Kojetína - ČR a Antónia SENAJOVÁ zo Stropkova.

Dňa 29.4. 2017 chcú uzavrieť manželstvo: Mgr. Michal VRABEĽ zo Stropkova a Mária BARTKOVIČOVÁ z Vyšného Hrabovca.

Dňa 30.4. 2017 chcú uzavrieť manželstvo: Mgr. Branislav GEFFERT z Kukovej a Mgr. Jana MIHOKOVÁ zo Stropkova.

Dňa 06.05. 2017 chcú uzavrieť manželstvo: Tomáš GIDO z Bane  a Ing. Jana HOCKOVÁ – gr. kat. zo Stropkova.

Dňa 06.05. 2017 chcú uzavrieť manželstvo: Tomáš ZMIJ zo Stropkova  a Zuzana RAČKOVÁ z Tisinca.

Dňa 06.05. 2017 chcú uzavrieť manželstvo: Ján BUJDOŠ zo Stropkova a Lenka HUDÁKOVÁ z Bukoviec.

Dňa 06.05. 2017 chcú uzavrieť manželstvo: Dávid HUBÁČ zo Stropkova a Mgr. Zuzana ŠTOCHMALOVÁ zo Stropkova.

Dňa 07.05. 2017 chcú uzavrieť manželstvo: Marek KMIŤ z Chotče a Mgr. Lucia SEMANOVÁ z Chotče.

Dňa 13.05. 2017 chcú uzavrieť manželstvo: Martin HANOBIK z Bardejova a Marianna PALKOVÁ zo Stropkova.

 

 Ak by niekto vedel o prekážke k sláveniu tohto manželstva, nech to oznámi na našom farskom úrade. Zároveň odporúčame týchto snúbencov do vašich modlitieb.