Rozpis čítania Božieho slova

Prosba lektora o milosť vytrvalosti:

Všemohúci Bože, Ty si ma prijal konať službu lektora, požehnaj ma, aby som čítal závažné slová Sv. písma a podľa nich aj žil. Skrze Krista, nášho Pána. Amen.

Pozrite si aktuálny rozpis lektorskej služby na tento mesiac.