Fotogalérie

Veľkonočné Trojdnie - Obrady Bielej soboty

Veľkonočné Trojdnie - Obrady Veľkého piatku

Veľkonočné Trojdnie - Veľký Piatok - krížova cesta

Veľkonočné trojdnie - Zelený štvrtok

Roráty 2016

Zatvorenie brány milosrdenstva

Sviatosť birmovania

Poďakovanie za službu

Odpust na Bani - stropkovskej kalvárii

Stavba novej fary - prvé kroky

Projekt: Nová fara

Eucharistický sprievod - Božie Telo

Pút birmovancov - Vysoká n. Uhom

Fatimská sobota - Obišovce

Otvorenie Brány milosrdenstva

Kňazské rekolekcie 18.2.2016

Katechéza prvoprijímajúcich s rodičmi

Poďakovanie kostolníčke

Návšteva u sv. Terezky

Vianočné koncerty

Rodinné korčuľovanie

Vianočná akadémia - Narodenie Pána

Benefičný hokejový zápas kňazov Košice vs. Spiš

Odpustová slávnosť Povýšenia sv. Kríža na stropkovskej kalvárii na Bani

Odpustová slávnosť 2015

Veľká Noc maľovaná v piesku - Eva Aibaz

Krížová cesta - Veľký Piatok

Pôstne kázne v obraze

Ružencové odpoludnie

Šaštín-Marianka-Staré Hory

Strana 1 z 4