Fotogalérie

Fatimský dekanátny deň - 13.10.2017

Odpustová slávnosť na Bani

Fatimský dekanátny deň - 13. september

Odpustová slávnosť Karmelskej Panny Márie

Slávnosť Najsv. Kristovho Tela a Krvi (Božie Telo)

Odpustová slávnosť Najsv. Trojice - kláštorný kostol

Noc kostolov 2017 - Baňa

MI-KE 2017 Stretnutie miništrantov košickej arcidiecézy

Fatimský dekanátny deň - 13. máj 2017

Veľkonočné Trojdnie - Obrady Bielej soboty

Veľkonočné Trojdnie - Obrady Veľkého piatku

Veľkonočné Trojdnie - Veľký Piatok - krížova cesta

Veľkonočné trojdnie - Zelený štvrtok

Roráty 2016

Zatvorenie brány milosrdenstva

Sviatosť birmovania

Poďakovanie za službu

Odpust na Bani - stropkovskej kalvárii

Stavba novej fary - prvé kroky

Projekt: Nová fara

Eucharistický sprievod - Božie Telo

Pút birmovancov - Vysoká n. Uhom

Fatimská sobota - Obišovce

Otvorenie Brány milosrdenstva

Kňazské rekolekcie 18.2.2016

Katechéza prvoprijímajúcich s rodičmi

Poďakovanie kostolníčke

Návšteva u sv. Terezky

Vianočné koncerty

Rodinné korčuľovanie

Strana 1 z 4