Zverejňovanie dokumentov

Z dôvodu prehľadného spravovania finančných prostriedkov farnosti FER v Stropkove dňa 12. 7. 2016 prijala rozhodnutie o zverejňovaní uhradených faktúr nad 350 eur na internetovej stránke farnosti s platnosťou od 1. 7. 2016. Toto rozhodnutie bolo prekonzultované s ekonomickým oddelením ABÚ Košice.

 

ZverejnenéDodávateľPredmetCena s DPH
20. 7. 2016 CSS - Cirkevná servisná spoločnosť Vyúčtovacia faktúra za energie - 2590,08 €
26. 7. 2016 KMT Stropkov, s.r.o. Oprava tribúny - pódia 768,00 €
25. 7. 2016 Jozef Cichý - MTM Odpustová slávnosť - pohostenie 643,80 €
12. 7. 2016 Ing. František Sitarčík, FESPRO Projekt stavby farská budova 4 000,00 €
8. 7. 2016 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Fa za vodné a stočné 4-6/2016 514,81 €