Kalvária

Základný kameň Stropkovskej kalvárie na Bani požehnal Sv. Otec Ján Pavol II. v Košiciach 2. júla 1995.