Rehoľníci

Kongregácia Školských sestier de Notre Dame

Chudé školské sestry naší Paní

Kongregácia Dcér Najsvätejšieho Spasiteľa – Spasiteľky

Iné rehole