Duchovné povolania

V stropkovskej farnosti a dekanáte pôsobili títo:

Pôsobením Ducha Svätého a duchovného vedenia kňazov vyrástli aj v našej farnosti nové duchovné povolania. Na volanie do Božej služby odpovedali viacerí naši rodáci:

V súčasnosti tu pôsobia: