Správy z vyveska.sk

utorok, 28 jún 2016 14:14
Viva Europa!

štvrtok, 30 jún 2016 12:18
Levočská púť 2016

štvrtok, 30 jún 2016 12:18
Púť za šťastie v rodine a vo vzťahu

štvrtok, 30 jún 2016 12:18
Pravidelná pešia púť bratislavská Kalvária - Kačin - Marianka

štvrtok, 30 jún 2016 12:18
Návšteva Panny Márie

štvrtok, 30 jún 2016 12:18
Godzone filmový večer

štvrtok, 30 jún 2016 12:18
Duchovná obnova s púťou na Levočskú horu

utorok, 28 jún 2016 15:58
Duchovné cvičenia pre dievčatá

štvrtok, 30 jún 2016 12:18
Večeradlo, modlitba za šťastie v rodine a vo vzťahu

štvrtok, 30 jún 2016 12:18
Christiland fest 2016

Človek je ten, kto v sebe nosí vyššiu bytosť, ako je on sám.

Exupéry
Aktuality

Odpustová slávnosť Škapuliarskej Panny Márie

Srdečne vás pozývame na odpustová slávnosť Karmelskej Panny Márie v Stropkove, ktorá sa uskutoční 9. 7. – 10. 7. 2016. Plagát s programom si môžete stiahnuť TU. Zároveň bude v našej farnosti od nedele 10. 7. prebiehať Týždeň Panny Márie Karmelskej s mottom „Farská Rodina trochu ináč...“. Program si môžete stiahnuť TU.

nedeľa 12. jún 2016 09.18

Prezentácia novej fary

Prezentácia novej fary

Milí veriaci, v nedeľu 12.6.2016 o 14:30 hod. v divadelnej sále MsKS Stropkov sa uskutočnilo informačné stretnutie s prezentáciou projektu novej farskej budovy. Prinášame Vám aj na našej webovej stránke zopár záberov z vizualizácie novej fary. Všetkým dobrodincom, ktorí chcú finančné pomôcť oznamujeme, že letáčik, kde sú uvedené farské účty, si môžu vyzdvihnuť v Sanktuáriu a kláštornom kostole.  

Fotogaléria

pondelok 6. jún 2016 06.01

Detské okienko - jún 2016

V prilohe si môžete stiahnuť detské okienko (formát pdf) a odovzdať do 19. júna v kláštornom kostole. 

štvrtok 26. máj 2016 21.21

Sviatok Najsv. Kristovho Tela a Krvi

Sviatok Najsv. Kristovho Tela a Krvi

Od roku 1749 je náš kostol zasvätený Božiemu Telu. Pre naše Sanktuárium je to odpustový sviatok, nakoľko hlavný oltár je oltár Najsv. Kristovho Tela a Krvi. Ako je zvykom, po večernej sv. omši sa konal eucharistický sprievod. Neodmysliteľnou súčasťoou je hádzanie lupeňov kvetov pred Krista prítomného v oltárnej sviatosti. Úprimné Pán Boh zaplať všetkým, ktorí svojou pomocnou rukou prispeli k zdarnému priebehu.

FOTOGALÉRIA

pondelok 23. máj 2016 18.42

Pieseň pre Sv. Otca

Pieseň pre Sv. Otca

V stredu 25. mája 2016 Vás spolu s našou CZŠ sv. Petra a Pavla Stropkov pozývame na 21. ročník súťaže v prednese kresťanských piesní katolíckych škôl Košickej arcidiecézy Pieseň pre Sv. Otca. Súťaž začína sv. omšou o 8:30 hod. v Sanktuáriu za účasti o. vikára P. Drába. Po nej samotná súťaž bude pokračovať v divadelnej sále mesta Stropkov. Priďte povzbudiť všetkých súťažiacich a aj piesňou priniesť obetu modlitby. Veď kto spieva, dvakrát sa modlí.

nedeľa 15. máj 2016 11.57

Manželské ohlášky

Manželské ohlášky

Dňa 15.5.2016 boli zaktualizované manželské ohlášky našej farnosti. Nájdete ich TU