Správy z TK KBS

Invalid or Broken rss link.

Správy z vyveska.sk

utorok, 20 február 2018 21:34
Katechézy Neokatechumenátnej cesty

nedeľa, 18 február 2018 14:18
Pozývame na duchovnú obnovu pre mladých mužov

štvrtok, 22 február 2018 22:09
Duchovná obnova Filip

štvrtok, 22 február 2018 22:17
O blahorečení dona Zemana, SDB

štvrtok, 22 február 2018 22:24
Dá(vam) všetko

nedeľa, 18 február 2018 14:18
Víkend pre mladých mužov rozlišujúcich povolanie

štvrtok, 22 február 2018 22:24
Zaži víkend v kláštore

štvrtok, 22 február 2018 22:24
Kurz FILIP

štvrtok, 22 február 2018 22:24
Význam raného detstva pre duševné zdravie, korene problémov a riešenia

štvrtok, 22 február 2018 22:24
Ohne stretnutia snúbencov

Rob to, čo dokážeš a modli sa za to, čo nedokážeš – a Boh dá, aby si to dokázal.

sv. Augustín
Aktuality

pondelok 19. február 2018 18.48

Deň modlitby a pôstu za pokoj vo svete

Deň modlitby a pôstu za pokoj vo svete

Pápež František pozýva všetkých veriacich k osobitnému Dňu modlitby a pôstu za pokoj, a to 23. februára 2018, v piatok prvého pôstneho týždňa. 

Z príhovoru pápeža Františka (4.2.2018): „Obetujeme ho osobitne za obyvateľov Konžskej demokratickej republiky a Južného Sudánu. Tak ako pri iných podobných príležitostiach, pozývam aj bratov a sestry nekatolíkov a nekresťanov pripojiť sa k tejto iniciatíve takými formami, aké budú považovať za vhodné, a teda všetci spoločne.

Náš nebeský Otec vždy počúva svoje deti, ktoré k nemu volajú v bolesti a úzkosti, «Uzdravuje skľúčených srdcom a obväzuje ich rany» (Ž 147,3). Dôrazne apelujem, aby sme aj my počúvali toto volanie, a každý si vo svojom svedomí pred Bohom položme otázku: «Čo môžem urobiť pre pokoj ja?» Celkom isto sa môžeme modliť, ale nielen to. Každý môže konkrétne povedať «nie» násiliu, nakoľko záleží od neho. Pretože víťazstvá dosiahnuté násilím sú falošné víťazstvá; zatiaľ čo pracovať pre pokoj prospieva všetkým!“

sobota 17. február 2018 20.28

Púť do Svätej zeme

Púť do Svätej zeme

SVÄTÁ ZEM

KOŠICKÁ ARCIDIECÉZNA PÚŤ s otcom arcibiskupom Mons. Bernardom Boberom z príležitosti jeho 25. výročia biskupskej vysviacky

Termín: 15. - 22. október 2018, Cena: 650,- EUR (vrátane letiskových poplatkov)

V cene je zahrnuté:

- letenka Košice – Tel Aviv – Košice (cez Istanbul), resp. Rzesow – Tel Aviv – Rzesow (priama linka)

- 6 x ubytovanie s polpenziou v 2 - 3 lôžkových izbách so soc. zariadením

- doprava vo Svätej zemi klimatizovaným autobusom

- odborný sprievodca – kňaz

- servisné poplatky

- pri odlete z Rzesowa, transfér na letisko a z letiska.

V cene nie je zahrnuté:

- obslužné, ktoré predstavuje sumu 70,- € (platí sa priamo sprievodcovi vo Sv. Zemi)

- komplexné cestovné poistenie 16,-- €

Sprievodca púte: Mons. Ján Majerník

Program púte:

1.deň: V podvečerných hodinách stretnutie skupiny v Košiciach na letisku

s následným odletom do Tel Avivu cez Istanbul, resp. zraz vo farnosti, transfér do

Rzesowa na letisko, odlet do Tel Avivu.

2.deň: Ain Karem, návšteva miesta narodenia Jána Krstiteľa a miesta Navštívenia

Panny Márie u Alžbety; presun do Jeruzalema- Západný múr (múr nárekov); hora

Sion – večeradlo a kostol usnutia Panny Márie.

3.deň: Presun do Galilee – Jericho, hora Karmel, Eliašova jaskyňa a miesto úcty Panny

Márie Škapuliarskej; výstup na horu Tábor (peši, alebo taxíkom za 7,-USD),

prehliadka kostola Premenenia; Nazaret - bazilika Zvestovania a kostol sv. Jozefa;

Kána Galilejská - miesto prvého zázraku Pána Ježiša, kde si manželia obnovujú

manželské sľuby.

4.deň: Hora Blahoslavenstiev; Tabgha 1 - miesto zázračného rozmnoženia chlebov

a rýb; Genezaretské jazero Tabgha 2 - miesto Primátu sv. Petra; Kafarnaum - dom sv.

Petra a miestna synagóga. Pri jazere možnosť zakúpenia obedu tradičnej ryby sv.

Petra.

5.deň: Jeruzalem - prehliadka mesta: návšteva Olivovej hory – panoráma (najkrajší

pohľad na staré mesto); kostolík Dominus Flevit - miesto, kde Pán Ježiš plakal nad

Jeruzalemom.

6. deň: Getsemanská záhrada a bazilika Agónie (miesto, kde sa Pán Ježiš potil krvou);

kostol hrobu Panny Márie; prehliadka Starého mesta - Krížová cesta (Via Dolorosa);

bazilika Božieho hrobu, Kalvária - Golgota.

7.deň: prehliadka Betánie - Lazárov hrob; návšteva miesta Ježišovho krstu Qasr al

Jahúd na hranici s Jordánskom, prechod Júdskou púšťou – najstaršie obývané mesto

sveta Jericho; hora pokušenia; návšteva Mŕtveho mora s možnosťou kúpania. Pre

záujemcov je fakultatívny výlet Massady a Qumránu.

8.deň: Betlehem - bazilika Narodenia Ježiša Krista; Pole pastierov; jaskyňa Mlieka,

možnosť nákupu suvenírov. V doobedňajších hodinách odchod na letisko do Tel

Avivu, odlet do Košíc, resp. do Rzesowa.

Pútnicky program je spojený s každodennou svätou omšou.

Sprievodca si vyhradzuje právo na zmenu programu! Program v ponukovom letáku je

orientačný a prispôsobuje sa odletovým časom a situácii v Izraeli.

sobota 17. február 2018 20.19

Púť do Lúrd s o. arcibiskupom

Púť do Lúrd s o. arcibiskupom

KOŠICKÁ ARCIDIECÉZNA PÚŤ s otcom arcibiskupom Mons. Bernardom Boberom z príležitosti jeho 25. výročia biskupskej vysviacky

Posolstvá Panny Márie nás motivujú k posilneniu našej viery, láske k Bohu a k svojim blížnym. V Lurdoch sa 11.2.1858 zjavila v jaskyni Massbielle “Krásna Pani“ školáčke Bernadette Soubirousovej. Od tých čias putuje ročne tisíce veriacich za Lurdskou Pannou Máriou, ktorí sem prichádzajú s vďakou, prosbami, s pokorou v srdci i s nádejou na uzdravenie tela a pozdvihnutie ducha.

Termín: 8. - 10. máj 2018

Cena: 550,- EUR (vrátane letiskových poplatkov)

V cene je zahrnuté: letecká doprava Košice – Lurdy - Košice , transfer autobusom z letiska do hotela a späť, 2 x hotelové*** ubytovanie s raňajkami v bezprostrednej blízkosti Sanktuária, 2 x večera, 1 x obed, sprievodca, duchovný doprovod, letiskové poplatky, komplexné cestovné poistenie.

Príplatok za jednolôžkovú izbu je 70,- €. Pobytová taxa 2,60 € sa platí priamo na mieste.

Program púte:

1. deň: v skorých ranných hodinách odlet z Košíc, prílet do Lúrd. Tu sa v roku 1858 v jaskyni zjavovala panna Mária chorľavému dievčatku – Bernadette Soubirousovej. Zjavenia boli oficiálne uznané cirkvou v roku 1862. Postupne na miesto zjavení začali prichádzať mnohí ľudia a bolo zaznamenaných veľa zázračných uzdravení. Ubytovanie podľa možnosti. Spoločný náboženský program, o 13.00 hod. slovenská svätá omša v Bazilike Nepoškvrneného počatia a následne o 14.00 hod. premietanie filmu o živote sv. Bernadetty, ktorá sa narodila v Lurdoch v roku 1844. O 15.00 hod. medzinárodná modlitba ruženca v Kaplnke zjavení a následne prehliadka areálu. O 17.00 hod. eucharistická procesia. O 19.00 hod. večera, o 21.00 hod. medzinárodná modlitba ruženca a sviečkový sprievod.

2. deň: po raňajkách pokračovanie v náboženskom programe v Lurdoch. Medzinárodná sv. omša v podzemnej Bazilike Pia X. o 09.30 hod. O 12.00 hod. slovenská krížová cesta. Popoludní individuálna možnosť bazénov s lurdskou vodou, osobné modlitby. O 17.00 eucharistická procesia. O 19.00 hod. večera, o 21.00 hod. medzinárodná modlitba ruženca a sviečkový sprievod.

3. deň: slovenská svätá omša pri Jaskyni Zjavenia, raňajky. Check out (uvoľnenie izieb), o 9.00 hod. pešia prehliadka po stopách sv. Bernadetty a návšteva miest, ktoré sú spojené so životom sv. Bernadetty v mestečku Lurdy – rodný dom a farský kostol, v ktorom bola pokrstená. Obed o 13.00 hod., voľný program, možnosť návštevy hradu vypínajúceho sa nad Lurdami. Pristavenie autobusu k hotelu, odchod na letisko a následne odlet na Slovensko do Košíc.

sobota 17. február 2018 20.12

Úplne odpustky v pôstnom období

Úplne odpustky v pôstnom období

1. Kto koná pobožnosť krížovej cesty pred riadne ustanovenými zastaveniami, môže získať za obvyklých podmienok úplné odpustky. Vyžaduje sa, aby sa pohyboval od jedného zastavenia k druhému a rozjímal o umučení a smrti Pána Ježiša. Ak sa koná pobožnosť verejne, stačí, ak sa pohybuje ten, čo vedie pobožnosť.

2. Tí, čo sa pre vážnu prekážku nemôžu zúčastniť na krížovej ceste, môžu získať tie isté odpustky, a to čítaním a rozjímaním o umučení a smrti nášho Pána Ježiša aspoň nejaký čas, napríklad štvrť hodiny (Enchiridion indulgentiarum, 13,5).

3. Veriaci, ktorý sa v piatok v Pôstnom období pomodlí po prijímaní pred obrazom Ježiša Krista Ukrižovaného modlitbu „Dobrý a preláskavý Ježišu“, môže získať za obvyklých podmienok úplné odpustky (Enchiridion indulgentiarum, 8).

 

 

 

 

 

sobota 10. február 2018 20.57

Pôstne kázne 2018

Pôstne kázne 2018

1. pôstna nedeľa (18.2.2018) - Verím v Boha

2. pôstna nedeľa (25.2.2018) - Verím v Ježiša Krista

3. pôstna nedeľa (4.3.2018) - Verím v Ducha Svätého

4. pôstna nedeľa (11.3.2018) - Verím v svätú Cirkev katolícku a v odustenie hriechov

5. pôstna nedeľa (18.3.2018) - Verím vo vzkriesenie tela

Pôstne kázne začínajú o 14:30 hod. Vedie dp. Štefan Novotný, rektor Kňazského seminára v Košiciach

Plagát v prílohe (pdf)

sobota 10. február 2018 20.25

Národný týždeň manželstva 2018

Národný týždeň manželstva 2018

Národný týždeň manželstva (NTM) je týždenná iniciatíva na podporu manželstva, ktorá prebieha v týždni osláv sv. Valentína - stále obľúbenejšieho sviatku spájaného s láskou a partnerskými vzťahmi. 

Cieľom NTM je propagovať a podporiť manželstvo ako vzácnu hodnotu pre moderného človeka. NTM vytvára priestor, kde si môžeme pripomenúť, že spokojné manželstvo nie je samozrejmosť, ale vzťah, ktorý by sme mali rozvíjať. 

NTM je zastrešujúcou kampaňou pre najrôznejšie miestne aktivity zamerané na praktický rozvoj manželstva, ktoré prebiehajú na rôznych miestach Slovenska. Stáva sa tak platformou spolupráce pre rôzne subjekty, ktorých cieľom je pracovať na rozvoji kvalitných manželských vzťahov. Na tejto iniciatíve sa však zároveň môže podieľať každý, kto zdieľa podobné hodnoty a ciele. 

NTM nie je politicky ani nábožensky zameraná iniciatíva, pričom je však otvorená spolupráci aj s politickými a náboženskými zoskupeniami zameranými na podporu manželstva. Jedným z cieľov NTM je tiež motivovať laickú a odbornú verejnosť, médiá a verejne známe osobnosti, aby aspoň raz za rok podporili dôležitosť manželstva v spoločnosti a potrebu starať sa oň. 

Zakladateľ Národného týždňa manželstva Richard Kane hovorí, že je to "dobrá príležitosť pre dobrých ľudí, aby robili dobré veci". Chceme dať manželom príležitosť oceniť, posilniť, prehĺbiť, ale aj dať do poriadku svoje manželstvo, jednoducho ich povzbudiť k tomu, aby na svojom manželstve pracovali. 

Ak je manželstvo zručnosťou, tak sa staňme zručnými!