Správy z vyveska.sk

nedeľa, 05 august 2018 14:21
Duchovné cvičenia pre dievčatá

utorok, 14 august 2018 21:06
Púť mužov Gaboltov

nedeľa, 05 august 2018 14:21
20. nedeľa v Cezročnom obdob

streda, 15 august 2018 12:23
AUGUSTOVÁ PÚŤ K MATKE BOŽEJ NA NITRIANSKEJ KALVÁRII

streda, 15 august 2018 12:23
OTVORENÁ DUCHOVNÁ OBNOVA s pátrom Ivanom Barusom

streda, 15 august 2018 12:23
DUCHOVNÁ OBNOVA ZA UZDRAVENIE s pátrom Josephom Vadakkelom

streda, 15 august 2018 12:23
Gospel a modlitby za chorých

streda, 15 august 2018 12:23
Nechaj sa uchvátiť Božou láskou

streda, 15 august 2018 12:23
Stretnutie mužov s duchovným otcom Mariánom Kuffom

nedeľa, 05 august 2018 14:21
Milosrdný Boh

Kto nemá odvahu tvoriť dejiny, stane sa ich úbohým predmetom!

Alfréd Depl SJ
Aktuality

streda, 15 august 2018 07:11

Nanebvzatie Panny Márie

Nanebvzatie Panny Márie

Sväté omše na slávnosť - prikázaný sviatok Nanebovzatia Panny Márie (15. august) sú takto:

Sanktiuárium: 8:30, 16:00, 18:00

Kláštor: 6:30

Baňa: 17:00

Chotča: 18:00

Stropkovská púť k Panne Márii Karmelskej

V dňoch 14. - 15. júla 2018 sa ctitelia Karmelskej Panny Márie zišli na Stropkovskej púti k Panne Márii Karmelskej. Hlavnú svätú omšu celebroval košický arcibiskup metropolita Bernard Bober.

nedeľa, 15 júl 2018 20:51

Karmelská Panna Mária

Po stropkovskej púti slávime v pondelok 16. júla 2018, pre stropkovskú farnosť, sviatok Karmelskej Panny Márie. Sv. omše budú v tento deň v Sanktuáriu o 6:30 hod. (úmysel sv. omše sa prenesie z kláštorného kostola) 10:30 hod. a večer o 18:00 hod. Pozývame Vás uctiť si našu nebeskú Matku.

Stropkovská púť k Panne Márii Karmelskej

V dňoch 14.-15. júla 2018 pozývame všetkých ctiteľov Karmelskej Panny Márie na Stropkovskú púť k Panne Márii Karmelskej. Podrobný program púte nájdete v prílohe.

nedeľa, 01 júl 2018 20:48

Na bicykli za život

Na bicykli za život

V dňoch 13.8.-26.8.2018 sa uskutoční 20. ročník cyklistickej akcie Na bicykli za život. Štartuje sa z Prešova a cieľ je vo Viedni. Organizátor: Život ako dar. Viac sa dozviete na plagáte v prílohe.

streda, 30 máj 2018 20:58

Sviatok Najsv. Kristovho Tela a Krvi

Sviatok Najsv. Kristovho Tela a Krvi

Pozývame Vás osláviť s nami hlavný sviatok nášho Sanktuária - Najsv. Kristovho Tela a Krvi Pána štvrtok 31.5.2018 počas sv. omší o 8:30 hod, 16.00 hod. a 18:00 hod. Pre našu farnosť je to patrocínium farského kostola. Pri sv. omšiach v Sanktuáriu môžeme za obvyklých podmienok (stav posväcujúcej milosti, sv. prijímanie, modlitba na úmysel Sv. Otca) získať pre seba úplné odpustky. V nedeľu 3.6. 2018 pokračuje slávenie titulu farského kostola odpustovou slávnosťou o 10.00 hod. spojenou s Eucharistickou procesiou a možnosťou získania úplných odpustkov. Z tohto dôvodu je zrušená druhá omša v kláštore. Všetkých vás srdečne pozývame vytvoriť spoločenstvo farskej rodiny, ktorá oslavuje živého Krista v Eucharistii pri hlavnej sv. omši a eucharistickej procesii.