Správy z TK KBS

Invalid or Broken rss link.

Správy z vyveska.sk

nedeľa, 17 september 2017 14:27
VIDES misijné dobrovoľníctvo

utorok, 19 september 2017 19:56
HC.Chvály

utorok, 19 september 2017 19:56
Muži, buďte dobrí, ak môžete 22.09.2017 o 18:00 v Svatom Jure – Start up pre Ježiša

utorok, 19 september 2017 19:56
Kurz Charizmy Ducha Svätého 1

utorok, 19 september 2017 19:56
Duchovné cvičenia pre členov Ružencových bratstiev v Dolnom Smokovci

utorok, 19 september 2017 19:56
víkendová Brnčalka pre slobodných 28+

utorok, 19 september 2017 19:56
Ženská konferencia 2017 | Tvoja láska ma prebúdza

utorok, 19 september 2017 19:56
Biznis raňajky

utorok, 19 september 2017 19:56
Nahrávanie diskusie s Maxom Kašparů

utorok, 19 september 2017 19:56
Škola Otcovo srdce A - Robert a Vicki de Hoxar

Celý život čakáme na výnimočného človeka namiesto toho, aby sme obyčajných ľudí vôkol nás považovali za výnimočných.

sr. Antónia Chovanová, služobnica Nepoškvrnenej P. Márie
Aktuality

nedeľa 17. september 2017 20.07

Odpustová slávnosť na Bani

Odpustová slávnosť na Bani

V nedeľu 17.9.2017 sa konala odpustová slávnosť na stropkovskej kalvárii na Bani. Aj keď počasie bolo priam "veľkopiatkové", neodradilo to niekoľko desiatok veriacich zo Stropkova a taktiež veriacich zo Šandala aby sa vybrali putovať na túto kalváriu. Odtiaľ už spoločne si vykonali krížovú cestu a vrcholom púte bola slávnostnoá sv. omša, ktorú celebroval špirituál košického seminára Ján Dudič. FOTOGALÉRIA

 

 

streda 13. september 2017 21.54

Fatimský dekanátny deň

Fatimský dekanátny deň

V stredu 13.9.2017 sa konal piaty fatimský dekanátny deň. Privítali sme veriacich z farnosti Kračúnovce, Želmanovce a Koprivnica, ktorí tento fatimský deň pripravili. Hojná účasť veriacich z celého dekanátu je svedectvom toho, že naša nebeská Matka má miesto v našich srdciach. Tu, na tomto milostivom mariánskom pútnickom mieste je vždy za čo Panne Márii ďakovať, odprosovať ale aj prosiť do ďalších dní našich životov. FOTOGALÉRIA

Prihláška k 1. sv. prijímaniu v šk. r. 2017/2018

Prihlášku pre deti, ktoré pristúpia v šk. r. 2017/2018 k prvému sv. prijímaniu je na stiahnutie v sekcii OZNAMY - SVIATOSTI - EUCHARISTIA ako príloha (v závere stránky) 

Svätci a svätice v stropkovských chrámoch

Prešovský samosprávny kraj, Krajské múzeum v Prešove - Kaštieľ Stropkov Vás pozýva na piatu prednášku z cyklu Potulky dejinami Svätci a svätice v stropkovských chrámoch ktorá sa uskutoční piatok 8.9.2017 o 19.00 hod. v kaštieli Stropkov.   Je to sprievodné podujatie k výstave Mária, Matka Ježišova. 

piatok 8. september 2017 08.25

Univerzitné pastoračné centrá

Univerzitné pastoračné centrá

V druhej polovici septembra začína akademický rok na vysokých školách. Povzbudzujeme vysokoškolákov, aby aj v meste, v ktorom študujú naďalej žili svoju vieru. Pre stretávanie a pastoráciu vysokoškolákov funguje Univerzitné pastoračné centrum v každom univerzitnom meste. ​Milí vysokoškoláci, zisti​te si, kde sú omše na vašom internáte alebo vysokej škole. Viac informácii na plagátoch alebo na http://upece.sk/upece-slovenska   

 

pondelok 7. august 2017 09.25

Aktuálne farské oznamy

Aktuálne farské oznamy

Aktuálne farské oznamy vo formáte pdf. (v prílohe)