Správy z TK KBS

Invalid or Broken rss link.

Správy z vyveska.sk

utorok, 19 september 2017 19:56
Kurz Charizmy Ducha Svätého 1

utorok, 19 september 2017 19:56
Duchovné cvičenia pre členov Ružencových bratstiev v Dolnom Smokovci

utorok, 19 september 2017 19:56
víkendová Brnčalka pre slobodných 28+

utorok, 19 september 2017 19:56
Ženská konferencia 2017 | Tvoja láska ma prebúdza

utorok, 19 september 2017 19:56
Biznis raňajky

utorok, 19 september 2017 19:56
Nahrávanie diskusie s Maxom Kašparů

utorok, 19 september 2017 19:56
Škola Otcovo srdce A - Robert a Vicki de Hoxar

utorok, 19 september 2017 19:56
Terézia Veľká - kapitola 30. Cyklus prednášok o živote svätice

utorok, 19 september 2017 19:56
Streda - otvorené modlitebné stretnutie

nedeľa, 17 september 2017 14:27
Sympózium o Andrejovi Radlinskom

Boh k svojím priateľom hovorí potichu, aby prišli bližšie, ak ho chcú lepšie počuť a porozumieť mu.

sr. Františka Čačková, OSF
Aktuality

nedeľa 17. september 2017 20.07

Odpustová slávnosť na Bani

Odpustová slávnosť na Bani

V nedeľu 17.9.2017 sa konala odpustová slávnosť na stropkovskej kalvárii na Bani. Aj keď počasie bolo priam "veľkopiatkové", neodradilo to niekoľko desiatok veriacich zo Stropkova a taktiež veriacich zo Šandala aby sa vybrali putovať na túto kalváriu. Odtiaľ už spoločne si vykonali krížovú cestu a vrcholom púte bola slávnostnoá sv. omša, ktorú celebroval špirituál košického seminára Ján Dudič. FOTOGALÉRIA

 

 

streda 13. september 2017 21.54

Fatimský dekanátny deň

Fatimský dekanátny deň

V stredu 13.9.2017 sa konal piaty fatimský dekanátny deň. Privítali sme veriacich z farnosti Kračúnovce, Želmanovce a Koprivnica, ktorí tento fatimský deň pripravili. Hojná účasť veriacich z celého dekanátu je svedectvom toho, že naša nebeská Matka má miesto v našich srdciach. Tu, na tomto milostivom mariánskom pútnickom mieste je vždy za čo Panne Márii ďakovať, odprosovať ale aj prosiť do ďalších dní našich životov. FOTOGALÉRIA

Prihláška k 1. sv. prijímaniu v šk. r. 2017/2018

Prihlášku pre deti, ktoré pristúpia v šk. r. 2017/2018 k prvému sv. prijímaniu je na stiahnutie v sekcii OZNAMY - SVIATOSTI - EUCHARISTIA ako príloha (v závere stránky) 

Svätci a svätice v stropkovských chrámoch

Prešovský samosprávny kraj, Krajské múzeum v Prešove - Kaštieľ Stropkov Vás pozýva na piatu prednášku z cyklu Potulky dejinami Svätci a svätice v stropkovských chrámoch ktorá sa uskutoční piatok 8.9.2017 o 19.00 hod. v kaštieli Stropkov.   Je to sprievodné podujatie k výstave Mária, Matka Ježišova. 

piatok 8. september 2017 08.25

Univerzitné pastoračné centrá

Univerzitné pastoračné centrá

V druhej polovici septembra začína akademický rok na vysokých školách. Povzbudzujeme vysokoškolákov, aby aj v meste, v ktorom študujú naďalej žili svoju vieru. Pre stretávanie a pastoráciu vysokoškolákov funguje Univerzitné pastoračné centrum v každom univerzitnom meste. ​Milí vysokoškoláci, zisti​te si, kde sú omše na vašom internáte alebo vysokej škole. Viac informácii na plagátoch alebo na http://upece.sk/upece-slovenska   

 

pondelok 7. august 2017 09.25

Aktuálne farské oznamy

Aktuálne farské oznamy

Aktuálne farské oznamy vo formáte pdf. (v prílohe)